Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Iron-immune interactions in Alzheimer's disease

  • B. Kenkhuis
Date
Wednesday 8 June 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. W.M.C. van Roon-Mom
  • Prof. S.M. van der Maarel

Summary:

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en groeit uit tot één van de meest belastende ziektes van deze eeuw. Vanwege de complexiteit van de ziekte is er nog geen effectieve therapie om cognitieve achteruitgang tegen te gaan. Een relatief onderbelicht proces dat misgaat bij de ziekte van Alzheimer is ijzerstapeling in het brein.

Het doel van dit proefschrift was om beter inzicht te krijgen in de rol die ijzer speelt bij de ontwikkeling bij de ziekte van Alzheimer en of ijzer mogelijk als biologische marker gebruikt kan worden. Recent is aangetoond dat de hoeveelheid ijzer in het brein geassocieerd is met de snelheid van cognitieve achteruitgang; het in kaart brengen van de hoeveelheid ijzer bij patiënten kan dus een voorspellende waarde hebben.

In het eerste deel van dit proefschrift is onderzocht of hoge veldsterkte MRI een geschikte methode is voor het in kaart brengen van ijzerstapeling in het brein. Hierbij hebben we gevonden dat er aanzienlijke verschillen zitten in de patronen van ijzerstapeling van specifieke regio’s in het brein en dat dit goed met MRI kan worden afgebeeld. Hierop volgend hebben we onderzocht waar dit ijzer terechtkomt en gevonden dat de immuuncellen van het brein, genaamd microglia, dit ijzer opnemen en geactiveerd raken. Door microglia uit humane stamcellen te ontwikkelen en deze bloot te stellen aan ijzer, hebben we dit proces ook in het lab na kunnen bootsen.

Dit onderzoek bevestigde dat microglia geactiveerd raken door ijzer – maar nog belangrijker – bleek dat de microglia door het ijzer gestrest raakten en minder goed hun normale functie konden uitoefenen. Dit proefschrift biedt hiermee aanknopingspunten voor nieuwe therapeutische mogelijkheden, maar wat het effect van deze neuro-immunologische verstoring is op de hersencellen in het brein, en of dit proces ten grondslag ligt aan de gevonden versnelde cognitieve achteruitgang, zal in de toekomst onderzocht moeten worden.

 

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.