Universiteit Leiden

nl en

PhD Defence

Collaborative learning in conservatoire education Catalyst for innovation

  • T.W. Roemjantsew
Date
Thursday 14 April 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. W.F. Admiraal

Summary:

 

In de afgelopen twintig jaar is de kritiek op conservatoriumonderwijs toegenomen, zowel vanuit de maatschappij als vanuit de onderzoeksliteratuur. Musici hebben in toenemende mate meer en bredere competenties nodig, zoals bijvoorbeeld goed kunnen samenwerken, kunnen reflecteren, en zich flexibel binnen verschillende werkvelden kunnen bewegen. Echter, dit soort vaardigheden krijgen binnen het conservatoriumonderwijs nog steeds te weinig aandacht.

Implementatie van samenwerkend leren zou kunnen bijdragen aan het beter voorbereiden van muziekstudenten op hun toekomstige beroepspraktijk. Relatief weinig conservatoria hebben samenwerkend leren geïmplementeerd. Een-op-een onderwijs overheerst in het instrumentale en vocale onderwijs.

Het doel van de studie was te onderzoeken welke vormen van samenwerkend leren al wél bestaan, en hoe samenwerkend leren geïmplementeerd zou kunnen worden. In drie case-studies werden ervaringen en percepties van studenten, docenten en schoolleiders onderzocht, en met een systematische literatuurstudie werd geïnventariseerd welke peer-reviewed literatuur m.b.t. dit onderwerp werd gepubliceerd. Vanuit de verschillende studies is gebleken dat conservatoriumonderwijs bij uitstek geschikt is om samenwerkend leren in verschillende vormen te implementeren. De sociale aspecten van samenwerkend leren bleken bij conservatoriumstudenten de ontwikkeling van zelfregulatie, eigenaarschap over het studieproces en de ontwikkeling van een professionele identiteit positief te beïnvloeden. Het leren in een groep versterkte ervaringen en gevoelens van vertrouwen, veiligheid en vriendschap, en verhoogde het plezier in het leren zelf. Docent professionalisering en leiderschapsontwikkeling zijn wel noodzakelijk om door middel van samenwerkend leren een betere aansluiting met beroepspraktijk en maatschappij te realiseren en dit vraagt om een verandering van paradigma in zowel het denken over als uitvoering geven aan conservatoriumonderwijs.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

Marieke Epping
Scientific communication adviser
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.