Universiteit Leiden

nl en

PhD Defence

The aftermath of acute pulmonary embolism: approach to persistent functional limitations

  • G.J.A.M. Boon
Date
Tuesday 1 March 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. M.V. Huisman

Een longembolie is een ernstige en potentieel levensbedreigende aandoening in de acute fase en kan daarnaast op lange termijn grote impact hebben op het dagelijks leven van een patiënt. De helft van de longemboliepatiënten heeft last van aanhoudende kortademigheid en/of verminderde functionele status, ook wel aangeduid als het post-longemboliesyndroom. Hierbinnen is chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) de meest ernstige manifestatie. Vroegtijdige diagnose is cruciaal voor de prognose van de patiënt, maar blijft een belangrijke klinische uitdaging. Momenteel geven huidige richtlijnen nog geen duidelijke aanbevelingen voor gestandaardiseerde follow-up na een acute longembolie.

In dit proefschrift worden studies en literatuur beschreven met betrekking tot belangrijke aspecten van het post-longemboliesyndroom, met nadruk op vroegdiagnostiek naar CTEPH. Hierin is onder meer aangetoond dat een eerdere CTEPH-diagnose substantiële gezondheidswinst oplevert tegen acceptabele meerkosten. In onze internationale cohortstudie is voor het eerst een CTEPH-screeningsinstrument binnen longemboliepatiënten gevalideerd. Implementatie van dit InShape II algoritme resulteert in een aanzienlijk snellere CTEPH-diagnose dan in de huidige klinische praktijk. Ook is aangetoond dat radiologen de meerderheid van de CTEPH-patiënten kunnen herkennen op basis van CTEPH-tekenen op CT-scans die uitgevoerd waren wegens verdenking op acute longembolieën. Actief zoeken naar deze radiologische kenmerken kan daarom eveneens bijdragen aan een vroege detectie van CTEPH.

Verder is onder andere een eenvoudig meetinstrument voor het kwantificeren van het beloop na een veneuze trombo-embolie (VTE) geoptimaliseerd in samenspraak met internationale VTE-specialisten en VTE-patiënten. Deze Post-VTE Functionele Status (PVFS) Schaal is zeer bruikbaar voor zowel de dagelijkse klinische praktijk als in toekomstige studies.

 

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.