Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Essays on Welfare Benefits, Employment, and Crime

  • M.T.C. Stam
Date
Thursday 20 January 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. M.G. Knoef

Summary:

Bijstandsuitkeringen bieden een financieel vangnet tegen armoede, wanneer het recht op overige socialezekerheidsuitkeringen ontbreekt. Echter, stijgende overheidsuitgaven zijn in recente jaren in toenemende mate beantwoord met de inkrimping van veel Europese verzorgingsstaten, waarbij hervormingen zich veelal richten op bijstandsvoorzieningen. Hoewel bezuinigingen op de bijstand minder electoraal riskant zijn dan bezuinigingen op andere socialezekerheidsregelingen, kunnen zij ook worden beschouwd als een verzwakking van de inkomensbescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving. Waar de effecten van dergelijke hervormingen op economische uitkomsten veelal worden onderzocht, is dat echter zelden het geval voor neveneffecten op criminaliteit.

Deze multidisciplinaire thesis combineert inzichten uit de economische en criminologische wetenschappen, om causale relaties te onderzoeken tussen bijstandsontvangst, actief arbeidsmarktbeleid, arbeidsparticipatie, en criminaliteit. De vier studies in deze dissertatie controleren voor de veelheid aan ongeobserveerde factoren die deze uitkomsten beïnvloeden door variatie in bijstands- en arbeidsmarktbeleid te benutten, middels de toepassing van econometrische technieken over grootschalige microdata van het CBS. De hoofdbevindingen suggereren ten eerste dat bijstandsontvangst crimineel gedrag substantieel vermindert door haar minimuminkomensgarantie. Aanvullende analyses wijzen uit dat de introductie van aanvullende voorwaarden voor bijstandsgerechtigdheid een toename in criminaliteit heeft veroorzaakt. Omgekeerd, kan bijstandsgerelateerd activeringsbeleid criminaliteit reduceren indien de vrije tijd van bijstandsontvangers wordt beperkt door middel van een verplichting tot deelname aan een activeringsprogramma. Onder bijstandsontvangers, neemt financieel gemotiveerde criminaliteit toe over de betalingscyclus, waar overige delicten direct na uitbetaling pieken. Tot slot, suggereren de resultaten dat de substantiële continuïteit van crimineel gedrag niet wordt veroorzaakt door nadelige arbeidsmarktgevolgen van eerder gepleegde delicten.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.