Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Towards a Feminist Playology

  • N.A.E. van den Heuvel
Date
Thursday 9 December 2021
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. J.W. McAllister

Summary:

Het proefschrift van Van den Heuvel met als titel “Towards a Feminist Playology: Social Sport Studies and the Limits of Critique” ontwikkelt een nieuwe filosofische theorie van gendersubjectiviteit op basis van een discussie van  het topvrouwenvoetbal in Nederland en België. Door middel van uitgebreid veldwerk toont Van den Heuvel aan dat huidige theoretische kaders in sociale sportstudies onvoldoende zijn om adequaat rekenschap te geven van de ervaringen van vrouwenvoetbal spelers.  Met name lijken de bestaande kaders ontoereikend om de bereidheid te duiden van topsporters om offers te brengen op het gebied van gezondheid, sociaal leven en financiële zekerheid.

In plaats daarvan ontwikkelt Van den Heuvel een nieuw model in de sociale sportstudies mede geïnspireerd door de theorie van het spel van Johan Huizinga en anderen. Dit nieuwe model wordt “feministische ludologie” genoemd. De nieuwe theorie interpreteert de ervaring van vrouwenvoetballers door middel van de conceptuele categorieën van vrijheid van handelen en verzet tegen normativiteit; hierdoor wordt de bereidheid tot opoffering ook begrijpelijk gemaakt.

Door dit nieuwe model levert het werk van Van den Heuvel een originele bijdrage aan uiteenlopende
vakgebieden, waaronder sportsociologie, kritische theorie, feministische theorie en spelfilosofie. Het onderzoek is innovatief in verschillende opzichten: door empirisch veldwerk en filosofische analyse op vruchtbare wijze te integreren; door vrouwenvoetbal te gebruiken als aanleiding voor een bredere reflectie
op subjectiviteit; en door verschillende theoretische kaders waaronder Marxisme, culturele studies, poststructuralisme en theorie van het spel tot een krachtige synthese te brengen.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

Marieke Epping
Scientific communication adviser
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.