Universiteit Leiden

nl en

Lecture

‘Een handleiding voor slecht proza: Hegesias van Magnesia in Griekse en Romeinse literaire kritiek’

Date
Thursday 13 February 2020
Time
Location
University Library
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
Room
Heinsiuszaal

Abstract

Onder zowel Griekse als Romeinse literatuurcritici is de redenaar Hegesias van Magnesia (ca. 300 voor Christus) onlosmakelijk verbonden met wansmaak. Met name in het Rome van de eerste eeuw voor Christus krijgt het werk van Hegesias heftige aanvallen te verduren: onder anderen de Romeinse redenaar Cicero en de Griekse leraar Dionysius van Halicarnassus wijzen zijn stijl categorisch af als het absolute dieptepunt in de geschiedenis van de literatuur. Deze lezing gaat in op de vraag waarom de geleerden in laatrepublikeins en vroegkeizerlijk Rome zich zo negatief uitlaten over het proza van Hegesias. Dit biedt een mooie gelegenheid om eens wat aandacht te schenken aan niet-canonieke klassieke literatuur. Tegelijkertijd zegt de veroordeling van Hegesias meer over de criticasters dan over Hegesias zelf: door na te gaan wat Cicero, Dionysius en anderen zo verachten in Hegesias’ oeuvre, leren we omgekeerd wat volgens hen de cruciale eigenschappen zijn van briljante literatuur.

Biografie

Steven Ooms werd geboren op 4 maart 1989 te Breda. In 2007 behaalde hij zijn gymnasiumdiploma aan de christelijke scholengemeenschap Blaise Pascal te Spijkenisse. Vervolgens studeerde hij rechtsgeleerdheid (propedeuse) en klassieke talen aan de Universiteit Leiden. Voor de laatstgenoemde studie verwierf hij in 2010 zijn BA-graad met een scriptie over de Griekse literair-esthetische term ἐναγώνιος (cum laude). Hij voltooide zijn ResMA-opleiding in 2013 met een scriptie over poëziekritiek in Plato’s Protagoras (cum laude). In 2019 behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid aan het ICLON, de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (cum laude). Samen met dr. Casper de Jonge publiceerde hij een bewerkte versie van zijn BA-scriptie in het internationale tijdschrift Classical Philology. Tussen 2014 en 2018 was Steven Ooms als promovendus verbonden aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). Zijn promotieonderzoek, onder supervisie van prof. dr. Ineke Sluiter en dr. Casper de Jonge, begeeft zich op het kruispunt tussen Griekse en Romeinse literatuurkritiek en draagt de titel ‘How to Compose Great Prose: Cicero, Dionysius of Halicarnassus and Stylistic Theory in Late-Republican and Augustan Rome’. Gedurende zijn aanstelling hield hij meerdere lezingen over zijn onderzoek en verzorgde hij voor de opleiding klassieke talen onderwijs op het gebied van zowel Griekse als Latijnse taal- en letterkunde: hij gaf onder andere colleges aan eerstejaars studenten over Plato en Cicero. Daarnaast is Steven Ooms vanaf negentienjarige leeftijd actief geweest als docent op verschillende middelbare scholen en instellingen in Spijkenisse, Hellevoetsluis, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Sinds augustus 2018 is hij werkzaam op het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam.

 

This website uses cookies.  More information.