Universiteit Leiden

nl en

Lecture

Symposium Indische Letteren “De Indonesische stem”

Date
Sunday 3 November 2019
Time
Location
Congres- en Reüniecentrum Kumpulan
Velperweg 147, 6824 MB 147
6824 MB Arnhem

Op zondag 3 november 2019 zal te Arnhem het jaarlijkse symposium van Indische Letteren plaatsvinden. Het symposium, georganiseerd door o.a. Arnoud Arps (LUCAS), is gewijd aan het thema “de Indonesische stem”. Waar in de Indische letteren vaak de ziens- en leefwijzen van de (Indische) Nederlander op de voorgrond staan, hebben wij dit jaar gekozen voor een thema dat juist nadrukkelijk de visie van de koloniale Ander, die van de Indonesiër en andere niet-westerse bevolkingsgroepen uit voormalig Nederlands-Indië, centraal stelt. De sprekers nemen ons mee op een reis door de tijd en tonen ons Indonesische perspectieven op de Nederlands-Indische geschiedenis en erfenis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer informatie
Aanmeldformulier

This website uses cookies.  More information.