Universiteit Leiden

nl en

Lecture | History Brown Bag Seminar

Kinderen van de Bouschraschool

Date
Thursday 22 March 2018
Time
Series
History Brown Bag Seminars 2017-2018
Location
Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room
Conference room

De Arabische school van Amsterdam, later omgedoopt tot Bouschraschool, werd in 1971 in het leven geroepen. Meer dan 25 jaar fungeerde in Amsterdam deze speciale basisschool die vrijwel uitsluitend werd bevolkt door kinderen afkomstig uit Marokko. De school was opgericht op de ontmoeting van vertegenwoordigers uit de Joodse, christelijke en islamitische cultuur. Het schoolprogramma was gericht op integratie van Marokkaanse gastarbeiderskinderen in de Nederlandse samenleving (met behoud van eigen identiteit) of naar terugkeer van deze kinderen naar hun moederland. Feitelijk was de Bouschraschool de eerste "integratieschool" in Nederland. Wat is de ontstaansgeschiedenis van deze unieke school en hoe is het de leerlingen die in 1994 groep 8 afrondden vergaan? 

You are very welcome to join this Brown Bag seminar in the conference room of the Huizinga building.

This website uses cookies.  More information.