Universiteit Leiden

nl en

Lecture

Waar houdt de Oudheid op?

  • Piet Gerbrandy
Date
Thursday 12 October 2017
Time
Series
Forum Antiquum
Location
University Library
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
Room
Vossiuszaal

This lecture will be in Dutch. See the event page in Dutch for more information.

Over de spreker

Piet Gerbrandy studeerde van 1976 tot 1984 klassieke talen en vergelijkende indo-europese taalwetenschap in Leiden. Tijdens en na zijn studie gaf hij ruim twintig jaar les in het voortgezet onderwijs. Hij werkte mee aan enkele schoolboeken ten behoeve van het eindexamen Grieks. Voorts publiceerde hij enkele dichtbundels en drie bundelingen met essays over met name Nederlandstalige poĆ«zie en Griekse en Latijnse literatuur. Daarnaast heeft hij ook Quintilianus' De opleiding tot redenaar uit het Latijn vertaald. Naast zijn werkzaamheden bij de UVA is Gerbrandy ook poĆ«ziecriticus bij De Groene Amsterdammer.

Aan de UVA doceert hij sinds 2006 Klassiek en Middeleeuws Latijn, zowel taalverwerving als letterkunde. Tevens is hij verbonden aan de opleiding Literatuurwetenschap. In het collegejaar 2010-2011 was hij als gastprofessor verbonden aan de Universiteit van Gent. 

This website uses cookies.  More information.