Universiteit Leiden

nl en

Conference

Filosofie & Spiritualiteit, Spiritualiteit en het kwaad

  • Michel Dijkstra
  • Henny van der Veere
Date
Friday 13 October 2017
Time
Location
Old Observatory
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Room
Oude Sterrewacht, C104

Spiritualiteit en het kwaad

     

Demonisering van anders denkenden maakt bezinning op goed en kwaad actueel en urgent. Op deze dag wordt verkend wat spiritualiteit, als mogelijkheid tot grensoverschrijdend verbinden en toegespitst op mystiek en zen, aan de dialoog kan bijdragen.

13:30    Inloop en opening door de dagvoorzitter

13.45    Noch een, noch twee. Meister Eckhart en Dogen Zenji over eenheid en veelheid, Michel Dijkstra

Hoewel de westerse mysticus Meister Eckhart en zenmeester Dogen elkaar nooit ontmoet hebben, hadden ze wellicht een vruchtbare discussie over de verhouding tussen het ene (God, boeddhanatuur) en het vele (de schepping, de tienduizend dingen) kunnen voeren. In het werk van beide denkers gaan beide polen op een bijzonder manier samen. Deze tegendelen zijn namelijk volledig op elkaar betrokken zonder hun identiteit te verliezen. Ze zijn "noch een, noch twee".  Wie dit inzicht in het dagelijks leven realiseert, faciliteert met God de hele schepping (Eckhart) of ondersteunt het schitterende samenspel van de tienduizend dingen (Dogen).

Drs. Michel Dijkstra studeerde filosofie, Sanskriet en journalistiek in Groningen. Hij is publicist en docent op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek.

14:00    Vragen en antwoorden

14:45    Pauze

15.15    Dōgen: Een profeet niet in zijn vaderland geëerd?  
Henny van der Veere

De figuur van Dōgen heeft zich bij de constructie van het Zen-boeddhisme in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld tot een aantrekkelijk object voor allerlei vergelijkingen en wordt zelfs gezien als wijsgeer. Het is dan interessant om te zien hoe hij in zijn eigen tijd en later onder vuur lag van belangrijke filosofen als Gōhō, Raiyu en Yūkai en in Japan als marginaal figuur werd behandeld. Een intertekstuele benadering van de werken van Dōgen zou een basis kunnen zijn om de discrepantie tussen de uiteenlopende waardering te begrijpen. 

Dr H van der Veere studeerde Indologie en Japanologie in Leiden en promoveerde op de ideeën van de Shingon priester Kakuban (1095-1144). Zijn onderzoek richt zich op de organisatie van kennis in modellen die geschikt zijn voor overlevering in Oost-Aziatische culturele frameworks.

16:00    Vragen en antwoorden

16:15    Dialoog tussen beide sprekers en de zaal

16:45    Afronding en voortzetting van de dialoog in het café

Opgave is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl

De LEIDSE WERKGROEP FILOSOFIE & SPIRITUALITEIT wil door middel van mini-symposia de relatie tussen spiritualiteit en academische filosofie verkennen in een dialoog tussen universiteit en samenleving.

 

dr. Gerard Visser, prof. em. dr. Hans Gerding, dr. Angela Roothaan, dr. Rico Sneller, drs. Barbara Zwaan
This website uses cookies.  More information.