Universiteit Leiden

nl en

PhD Defence

Old Russian Birchbark Letters: A Pragmatic Approach

  • S. Dekker
Date
Wednesday 28 September 2016
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Het proefschrift is gewijd aan een corpus van Oud-Russische brieven, die zijn geschreven op stukjes berkenbast. Deze unieke teksten uit Novgorod en omgeving verschaffen ons een buitengewoon inkijkje in het alledaagse leven in de middeleeuwse Russische samenleving. Het organische materiaal is in de bodem bewaard gebleven, en ieder jaar worden er in Novgorod nieuwe berkenbastbrieven opgegraven.

In het proefschrift worden de berkenbastbrieven vanuit een pragmatische hoek benaderd. Er worden taalkundige kernmerken benoemd die licht werpen op de mate waarin geletterdheid voet aan de grond had gekregen in de toenmalige communicatieve praktijk. Aangetoond is dat de berkenbastbrieven een middenpositie innemen tussen gesproken en geschreven taal. Enerzijds waren er nog de oude, mondelinge gewoonten die hun weerslag vinden in de wijze waarop de berkenbastbrieven zijn geformuleerd; ze zijn in grote mate afhankelijk van de context. Anderzijds ontstonden er nieuwe, geletterde uitdrukkingswijzen, wat blijkt uit de ontwikkeling van normatieve conventies en vaste formules.

Supervisors

  • Prof. G.F.A. Kersten
  • Prof. W. Jiskoot

Attend

PhD defences are free; you do not have to register.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press contact

Inès van Arkel, Scientific Communications Adviser, Leiden University
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 3282

This website uses cookies.  More information.