Universiteit Leiden

nl en

Lecture | Studium Generale

Beelden van het Romeinse rijk

Date
Tuesday 13 September 2016
Time
Location
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Room
019

Als we spreken over imperia en hun nalatenschap moeten we beginnen met wat door velen wordt beschouwd als het imperium bij uitstek: het Romeinse rijk. Imperium is een Latijns woord en was een Romeins gebruik: alleen al in dat opzicht zijn alle imperia schatplichtig aan Rome. Het Romeinse rijk is op die manier stevig verankerd geraakt in ons collectieve bewustzijn wereldwijd; wie in Washington is geweest of gaat kijken weet wat er bedoeld wordt.
In deze lezing gaat eerst aandacht uit naar dergelijke beelden van het Romeinse rijk zoals ze de latere (Westerse) geschiedenis hebben bepaald. Ieder rijk, zo lijkt het, spiegelt zich vroeg of laat aan Rome. Vervolgens zullen we kijken hoe deze beelden zich nu verhouden tot de antieke werkelijkheid. Recent onderzoek, zoals onder andere uitgevoerd in Leiden, heeft zwaarwegende kanttekeningen geplaatst bij traditionele beelden van het Romeinse rijk en daarbij zowel de term ‘Romeins’ als het concept ‘rijk’ ter discussie gesteld. Wilden de Romeinen daadwerkelijk een rijk stichten en hun eigen cultuur opleggen aan veroverde gebieden? Hoe Romeins was het Romeinse rijk eigenlijk? En wat betekenen deze nieuwe interpretaties betreffende de moeder aller imperia voor ons begrip van andere rijken in de wereldgeschiedenis?

Spreker
Prof.dr. Miguel John Versluys, hoogleraar Klassieke en Mediterrane Archeologie, Universiteit Leiden

Meer informatie

This website uses cookies.  More information.