Universiteit Leiden

nl en

Lecture

Afrikaanse auteurs over vrouwenbesnijdenis: een literaire blik op een complex en evoluerend debat

  • Elisabeth Bekers
  • Yasmine Allas
Date
Wednesday 25 May 2016
Time
Series
African Arts and Literatures Today
Location
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden

Vrouwenbesnijdenis, het ritueel wegsnijden van de buitenste genitaliën van meisjes en vrouwen, is ongetwijfeld een van de meest besproken culturele tradities van deze tijd. Hoewel de praktijk het meest voorkomt in Afrika, wordt in het internationale debat hierover de Afrikaanse stem veelal genegeerd. In haar boek Rising Anthills laat Elisabeth Bekers zien hoe Afrikaanse literaire schrijvers hebben bijgedragen aan dit debat. In de literaire discussie rond vrouwenbesnijdenis onderscheidt Bekers een evolutie: van de jaren ’60 – waarin schrijvers voorzichtig om de fysieke ingreep heen schreven omdat ze zich bewust waren van de betekenis voor de gemeenschap, naar de jaren ’70 en ’80 – waarin ze zich begonnen uit te spreken tegen de praktijk van vrouwenbesnijdenis, tot de late jaren ’90 waarin ze hun openlijke beschuldigingen van vrouwenbesnijdenis gingen plaatsen in een veel bredere, internationale context van vrouwenonderdrukking en vrouwenrechten.

In haar lezing maakt Elisabeth Bekers gebruik van fragmenten uit Franse, Engelse en Arabische literaire werken van Afrikaanse en Afrikaans-Amerikaanse schrijvers en schrijfsters uit verschillende delen van Afrika en de Afrikaanse diaspora. Zowel minder bekende auteurs komen aan bod als bekendere namen, zoals Nawal El Saadawi en Alice Walker. Bekers zal speciaal aandacht besteden aan de roman Idil, een meisje (1998) van de in Somalië geboren Yasmine Allas.

Vervolgens zal schrijfster Yasmine Allas uitgebreider ingaan op haar roman Idil, een Meisje, over een Somalisch meisje dat zich staande probeert te houden binnen een gemeenschap waarin vrouwen systematisch worden onderdrukt en vernederd. Allas zal vertellen over de ervaringen die ten grondslag lagen aan de roman en over de manier waarop de traditie van rituele besnijdenis in de loop der tijd is veranderd. Ook zal zij aandacht besteden aan de huidige stand van zaken wat betreft (vrouwelijke) seksualiteit in Somalië. Elisabeth Bekers doceert Britse en Postkoloniale Let

Read more

This website uses cookies.  More information.