Universiteit Leiden

nl en

Leadership

Leergang Public Affairs door Gemeenten

De leergang Public Affairs door Gemeenten neemt u mee in de wereld van de netwerksamenleving, hoe gemeenten effectief kunnen samenwerken en beïnvloeden en wat dat betekent voor de aanpak en inrichting van public affairs. De leergang is voor iedereen die in de gemeentelijke praktijk samen met stakeholders werkt aan meer duurzaamheid, betere bereikbaarheid, betere zorg of een sterkere economie.

Teachers
Erik van Venetië Jur de Haan
Method
Programme

Elke gemeente weet dat maatschappelijke opgaven zich alleen samen met andere stakeholders laten oplossen. In ingewikkelde vraagstukken is het de kunst om de ideale mix tussen samenwerken en beïnvloeden te vinden. Daarmee is public affairs in de gemeente meer dan lobbyen alléén. Kort en krachtig, verstaan we hieronder het scala aan systematisch voorbereide activiteiten om de besluitvorming en de eigen positie in de netwerksamenleving te beïnvloeden.

De kernvragen van de leergang zijn:

 • Hoe organiseert u de gezamenlijke slagkracht met de bestuurders en uw collega’s die mee-beïnvloeden in hun contacten met stakeholders?
 • Hoe ontwikkelt u een doordachte beïnvloedingsstrategie en welke instrumenten zet u in?

Voorafgaand aan de leergang heeft u een persoonlijk intakegesprek met de leergangbegeleider(s) waarin uw leerdoelen worden doorgenomen en aangescherpt. De leergang is opgebouwd uit drie modules en beslaat in totaal zes dagen. De laatste module heeft een reflecterend karakter. U moet rekening houden met een dag voorbereidingstijd per module. De leergang vindt plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag.

U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Centre for Professional Learning, Faculteit Governance and Global Affairs.

Doelgroep

 • U bent programmanager of projectleider in een gemeente of een regio, actief in het sociale, fysieke of economische domein. 
 • U bent strateeg, bestuursadviseur, lobbyist, PA-adviseur of communicatieadviseur in een gemeente of een regio.
 • U staat open voor nieuwe inzichten en werkwijzen en u wilt die delen met anderen.
 • U wilt inzicht in manieren en kennis van instrumenten om de samenwerking in uw gemeente of regio nieuwe impulsen te geven.
 • U functioneert op HBO- of wetenschappelijk niveau.

Resultaat
Na afloop van de leergang:

 • Heeft u verdieping en inspiratie opgedaan voor uw PA werkpraktijk;
 • Heeft u vanuit diverse perspectieven naar de ontwikkelingen in public affairs gekeken en die met uw mededeelnemers en docenten geanalyseerd;
 • Heeft u inzicht in het vergroten van de beïnvloedingskracht van uw gemeente of regio.
 • Heeft u nieuwe inspiratie opgedaan die u in uw gemeente kunt toepassen.
 • Heeft u kennis van het opbouwen, onderhouden en benutten van relatienetwerken.
 • Heeft u diverse Tweede Kamerleden en Haagse topambtenaren kunnen interviewen en heeft u inzicht hoe de hazen écht lopen in Den Haag.

De begeleiders van de leergang

Jur de Haan en Erik van Venetië adviseren colleges van B en W en hun ambtelijke ondersteuners over hun public-affairsstrategie, hun lobbyactiviteiten en de interne organisatie daarvan. Ze geven cursussen en workshops. De afgelopen jaren gaven zij de cursus ‘Strategisch Positioneren en Lobby’ aan enkele honderden gemeenteambtenaren. Zij publiceerden boeken over de gemeentelijke public affairs en het interne samenspel: Door Haagse ogen (2018), De tango van wethouder en ambtenaar (2016) en Ik en mijn wethouder (2015).

This website uses cookies.  More information.