Universiteit Leiden

nl en

Rick Honings: de macht van taal

Alternatieve bronnen en perspectieven in de koloniale literatuur hebben tot nu toe niet veel aandacht gekregen. Ook in schoolboeken werd het geweld waarmee kolonialisme gepaard gaat lange tijd genegeerd. Hoe kunnen we een eerlijk beeld schetsen?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Rick Honings ontving een Vidi-subsidie voor zijn project Voicing the Colony. Literatuur van Nederlandse kolonisten in Nederlands-Indië is al vaak onderwerp van academisch onderzoek geweest, maar zelden werd de literatuur van de gekoloniseerden bestudeerd. In Voicing the Colony bestudeert Honings samen met taalkundigen Nederlandse, Maleisische en Javaanse bronnen om een eerlijker beeld te schetsen van de koloniale tijd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.