Universiteit Leiden

nl en
Thema

De 3 V's

We doen zo min mogelijk dierproeven. Daarom toetsen we voor elk onderzoek of er zo veel mogelijk rekening is gehouden met de zogeheten 3 V’s: vervanging, vermindering en verfijning. De Instantie voor Dierenwelzijn adviseert wetenschappers hierin. Omdat we personeel trainen en nascholing bieden, bereiken we een steeds verdere verfijning en vermindering.

1. Vervanging dierproeven

Soms is het mogelijk een dierproef in zijn geheel te vervangen door een alternatief. Zo kunnen onderzoekers in bepaalde gevallen celkweken gebruiken die dierproeven vervangen, of met menselijk materiaal onderzoek doen naar vaatproblemen. Ook staan onze slimme experimenten aan de basis van proefdiervrij vaccins testen. Daarnaast ontwikkelen onze wetenschappers computermodellen om proefdieren overbodig te maken, zoals in de onderzoeksgroep Predictive Pharmacology.

Een ander voorbeeld is het gebruik van vislarven in plaats van volwassen zebravissen. De zenuwbanen van de larven zijn nog niet volledig ontwikkeld, waardoor het ongerief lager is dan wanneer we volwassen dieren zouden gebruiken. Pas wanneer er veelbelovende resultaten uit het onderzoek met vislarven komen, kunnen we overwegen om nader onderzoek te doen met volwassen vissen of andere diersoorten. Het onderzoek met vislarven valt niet onder de Wet op de dierproeven.

2. Vermindering dierproeven

We willen voorkomen dat we meer dieren gebruiken dan strikt noodzakelijk is om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarom zorgen we voor een optimale opzet en uitvoering van de proef. Door nieuwe analysemethodes toe te passen, bijvoorbeeld gericht op DNA, proberen we onderzoeksvragen zonder proefdieren te beantwoorden. Ten slotte gebruiken we veel geavanceerde beeldtechnieken om een dier in de loop van de tijd te volgen. Hiermee voorkomen we dat we meerdere dieren nodig hebben om op verschillende tijdpunten resultaten te verkrijgen.

3. Verfijning dierproeven

Onze verschillende proefdiervoorzieningen voor kleine proefdieren en vissen voldoen aan de eisen voor huisvesting van dieren. Een dierenarts ondersteunt het gezondheidsbewakingsprogramma voor de verschillende proefdieren. Het welzijn van de dieren wordt dagelijks gecontroleerd. Adequate verdoving en pijnbestrijding zijn belangrijke aandachtspunten bij ingrepen bij de proefdieren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.