Universiteit Leiden

nl en
Thema

Over IvD Leiden

Kernteam IvD Leiden

Ons team bestaat uit 4 vaste medewerkers. Daarbinnen hebben we een medewerker, 2 wetenschappelijke medewerkers en een voorzitter van de IvD, die tevens intern toezichthouder is.

Bij alle projectaanvragen, wijzigingen en meldingen op projecten betrekken we een of meerdere actieve wetenschappers. De 16 wetenschappers (LUMC en Universiteit Leiden) die we op die manier committeren als wetenschappers in de IvD Leiden adviseren ook op het gebied van beleid en procedures.

Taken

De Instantie voor Dierenwelzijn Leiden heeft taken in opdracht van het LUMC en de Universiteit Leiden. Deze taken komen voor een groot deel voort uit de Wet op de dierproeven. De taken zijn samen te vatten in 4 kerntaken:

1. Begeleiden van het vergunningsproces

 • De IvD Leiden is het eerste aanspreekpunt als dierproeven een overweging zijn voor onderzoekers. De IvD Leiden maakt samen met de onderzoeker een ethische afweging en adviseert de aanvrager waar nodig tijdens het schrijven van een projectaanvraag
 • De IvD Leiden stemt het project in detail af met de aanvrager. Waar nodig schakelt de IvD de hulp in van een dierenarts of een andere deskundige. In dit traject kijken we goed naar alternatieven voor het onderzoek, maar ook naar vermindering en verfijning van proefdiergebruik.
 • De IvD Leiden begeleidt en adviseert onderzoekers in de aanvraag voor een projectvergunning bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD)
 • De intern toezichthouder is adviseur van de dierexperimentencommissie Leiden bij de advisering over projectaanvragen aan de CCD

2. Beoordelen van onderzoeksplannen

 • Tijdens de review van onderzoeksplannen bediscussiëren we in detail met onderzoekers het verloop van het project. Ook helpen we waar mogelijk met vervanging, maar vooral ook verfijning- en verminderingsmogelijkheden binnen het voorstaande onderzoek.

3. Toezicht houden op proefdieren en de uitvoer van dierproeven

 • De intern toezichthouder (13f3a) van de IvD Leiden bespreek samen met het team en de collega’s bij de proefdierfaciliteiten hoe bedrijfsinterne procedures verlopen. Hiermee is het welzijn van alle dieren geborgd.
 • De IvD Leiden bespreekt in detail mogelijke vermindering en verfijningen en ook het verloop van projecten tijdens bezoeken bij de dieren en experimenten en registratie van dierproeven.

4. Advies rondom de uitvoer van dierproeven

De IvD Leiden: 

 • Verstrekt het personeel dat met dieren omgaat advies over zaken op het gebied van dierenwelzijn in samenhang met de aanschaf, de huisvesting, de verzorging en het gebruik van de dieren
 • Houdt het personeel op de hoogte van de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen rondom proefdieren
 • Adviseert de faciliteiten over beleid over adoptie en welzijn van dieren
 • Adviseert de vergunninghouder van de Universiteit Leiden over beleid en transparantie met betrekking tot dierproeven
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.