Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Veelgestelde vragen studenten

Je project sluit aan bij Studenten als Partners als:

  • het gaat over het verbeteren van de learning experience. Binnen dat thema mag je alles doen, behalve het inhoudelijk veranderen van een vak. Wil je meer weten over bestaande projecten bij StAP? Kijk dan bij de projecten van ronde 1 en ronde 2
  • de duur van je project maximaal tien maanden is
  • je onderzoek erop gericht is om de beste oplossing voor het probleem dat je onderzoekt te vinden. Die oplossing test je uit in de praktijk in de vorm van een interventie. Zo krijg je met jouw idee het beste op de praktijk gebaseerde resultaat.
  • je samenwerkt met je stakeholder(s).
  • het aansluit bij één (of meerdere) van de acht ambities van de onderwijsvisie.

Je mag een mailtje met je idee naar ons toe sturen voor feedback. Voor je officiële aanmelding vul je het aanmeldingsformulier in dat je te zijner tijd op deze website kunt downloaden. 

Als je meedoet aan Studenten als Partners verwachten wij van je dat je onderzoek uitvoert doormiddel van Action Research en daarin samenwerkt met je stakeholder(s). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het testen van de resultaten van je eigen onderzoek in de praktijk. Uiteindelijk schrijf je een aanbevelingsrapport voor de faculteit over de uitkomsten van het project, waarin je de faculteit aanraadt wat zij het beste kunnen doen met het probleem waar je onderzoek naar hebt gedaan.

Meedoen aan Studenten als Partners levert jou een hoop nieuwe vaardigheden op. Je doet ervaring op met Action Research, waarvoor je training zult volgen. Je vergroot je netwerk en je leert de universiteit van de bestuurlijke kant kennen. Je oefent met pitchen, doet transferable skills op en er is indien gewenst een kans om je onderzoek te publiceren in een internationaal tijdschrift. Daarnaast krijg je een vergoeding. Kijk voor meer info bij de volgende veelgestelde vraag Wat is de vergoeding?

Als je meedoet aan Studenten als Partners krijg je een vergoeding, dit kan een financiële vergoeding zijn of je krijgt ECTS.

Financiële vergoeding
Het project (max. 10 maanden) is opgedeeld in twee delen: (1) het onderzoek en (2) de aanbeveling. Alleen voor (2) de aanbeveling krijg je betaald. Je wordt, ongeacht hoe lang (1) het onderzoek duurt (max. 9 maanden), aangenomen als student-assistent voor één maand. Jouw hele team krijgt per persoon één maand, acht uur per week uitbetaald conform het CAO-universiteiten. In die maand schrijf je een aanbevelingsrapport voor de faculteit over de uitkomsten van het project, waarin je de faculteit aanraadt wat zij het beste kunnen doen met het probleem waar je onderzoek naar hebt gedaan.

Vergoeding in ECTS (Honours)
Als je een Honours student bent, is het mogelijk om dit project voor ECTS te doen, overleg bij die wens met jouw Honours coördinator of dit in jouw traject past. NB: Als je voor ECTS kiest krijg je geen financiële vergoeding voor het schrijven van de aanbeveling.

Hoeveel tijd je aan het project kwijt bent is afhankelijk van de grootte van het project en of je samenwerkt met andere studenten (wij raden aan om samen te werken in een groepje van twee of drie studenten). Een project mag maximaal tien maanden duren. Als je één dag in de week de tijd hebt voor je project dan zit je waarschijnlijk goed. De hoeveelheid uur die je per week aan het project besteedt, heeft logischerwijs ook invloed op de totale tijdspanne van het project. Omdat jij de kartrekker bent in het project, mag jij zelf je eigen tijd indelen. Als je achtuur per week aan het project wilt besteden, hoeft dat niet verplicht op één dag te zijn. Wel vragen we je bij aanmelding om aan te geven hoeveel tijd per week je van plan bent te besteden aan het project.

Je project mág wel op universiteitsbreedniveau van toepassing zijn, maar je wordt evengoed aangemoedigd om een faculteitsbreed- of een opleidingspecifiekproject in te dienen. 

Je hebt minstens één stakeholder nodig die betrokken is bij jouw project. De hoofdstakeholder is een universitaire medewerker die belang heeft bij jouw project. Andere stakeholders hoeven niet per se medewerkers van de Universiteit Leiden te zijn, maar kunnen ook studenten of studieverenigingen zijn. Het is afhankelijk van jouw project wie een belangrijke stakeholder is. Draait jouw project bijvoorbeeld om duurzaamheid in onderwijs, is het slim om docenten te betrekken die actief bezig zijn met duurzaamheid binnen hun vakgebied.

Je kunt in gesprek gaan met medewerkers met wie jij bekend bent. Als je twijfelt over wie je moet vragen, dan kan de organisatie van Studenten als Partners je verder helpen. Mail ons in dat geval je vraag! 

Nee, Studenten als Partners projecten zijn gericht op het verbeteren van de learning experience. Met learning experience doelen we onder andere op onderwijsmethoden, extra curriculaire initiatieven, technologie in onderwijs, learning spaces enzovoort.

Nee, Studenten als Partners is een onderzoeksproject (zie StAP & Action Research voor meer info). Jij bent de kartrekker van het project. Je begint met een probleem en formuleert meerdere oplossingen. Je onderzoekt vervolgens wat de beste oplossing is en doet een interventie in de praktijk. Voor die interventie (en ook voor je onderzoek) is geld beschikbaar.

Als je alleen een plan voor een eindproduct indient, dan kunnen wij geen projectgeld beschikbaar stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.