Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Veelgestelde vragen medewerkers

Het doel van het project is het verbeteren van de student experience. Dit zal gebeuren door studenten rechtstreeks te betrekken bij het project. Zij worden gevraagd de haalbaarheid en mogelijkheden voor een door henzelf bedacht onderwijsvernieuwend project te onderzoeken.

Studenten krijgen een unieke kans om invloed te hebben op hun eigen onderwijs. Ze zullen ook bepaalde vaardigheden verbeteren, zoals presentatievaardigheden, verandermanagement en het schrijven van rapporten in praktijk situaties. Verder leren ze hun eigen onderzoek te ontwerpen en krijgen ze de kans hun werk te publiceren in een internationaal tijdschrift.

In de proeffase streven we naar 2 facultaire en 1 of 2 universiteitsbrede projecten.  Het programmateam Implementatie Onderwijsvisie maakt een voorselectie. De definitieve selectie wordt gemaakt door de betrokken faculteit.

In de vervolgfase selecteren de faculteiten elk één project.

Studenten dienen een voorstel in voor een aanpassing of innovatie in het onderwijs met betrekking tot de 8 ambities zoals beschreven in Learning@LeidenUniversity. Het voorstel dient gebaseerd te zijn op de action research methode waarin haalbaarheid en mogelijkheden worden getoetst. De betrokken faculteit of universiteitsbrede stakeholder reageert op het voorstel met onderbouwde feedback op voorgenomen follow-up. Dit kan een plan van aanpak zijn, maar ook een rechtvaardiging voor het uitblijven van actie, een voorstel tot verder onderzoek, een uitgestelde actie, enz.

Verdere resultaten op een meer individueel niveau kunnen bijvoorbeeld zijn: een publicatie van het onderzoek in een tijdschrift of presentaties op conferenties.

Nee, studenten moeten voor hun project samen met hun stakeholders een voorstel doen. Wanneer er sprake is van een aanpassing of vernieuwing in een module, is dit de verantwoordelijkheid van de docent. Afhankelijk van het project kan dit bijvoorbeeld ook SOZ, UFB, ISSC of een andere eenheid zijn.

Nee, de voorgestelde interventie is alleen van toepassing op de student experience, bijv. onderwijsmethoden, extra curriculaire initiatieven, technologie in onderwijs, learning spaces, enz.

Ja, we beginnen met 3-4 pilots in een proeftuin om het proces te testen en te evalueren voordat het verder wordt uitgerold. De lessons learned worden meegenomen in de verdere uitwerking van het project.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie