Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Veelgestelde vragen medewerkers

Studenten als Partners is een project waarbij studenten hun eigen innovatie idee kunnen aandragen én uitvoeren, ter verbetering van de learning experience. Hoe ze dat willen doen, bedenken ze zelf of in een groepje studenten. Hun idee is gericht op onderwijsinnovatie binnen hun eigen opleiding, faculteit of de hele universiteit. De studenten onderzoeken wat de beste oplossing is voor hun onderzoeksprobleem en of hun plan haalbaar is. Daarna testen zij hun resultaten in de praktijk en schrijven zij een aanbevelingsrapport voor de faculteit.

Studenten kunnen worden doorverwezen naar StAP als zij een idee hebben dat gericht is op het verbeteren van de learning experience en aansluiting vindt bij de acht ambities van de onderwijsvisie. Studenten zijn zelf de kartrekker van hun eigen project, dus wij verwachten dat studenten plus minus acht uur in de week aan het project kunnen besteden. Doorverwijzen kan door (de student) een mailtje te (laten) sturen naar visionteachingandlearning@bb.leidenuniv.nl of de student te verwijzen naar de website www.universiteitleiden.nl/studentenalspartners.

Als stakeholder van een Studenten als Partners project werk je samen met de studenten aan een door hun voorgedragen idee. Studenten hebben doorgaans een hoofdstakeholder, met wie zij hun onderzoeksvraag en planning bespreken en sparren over ideeën en een aantal andere stakeholders die hen voornamelijk inhoudelijk van advies voorzien. Als je als stakeholder wordt gevraagd, heeft het project van de student(en) waarschijnlijk invloed op jouw werkzaamheden, of sluit hun project op een andere manier bij jouw functie aan. Je kan daardoor ook zelf voordeel halen uit het project.

Hoeveel tijd je kwijt bent als stakeholder bepaal je zelf (in overleg met de studenten) en kan variëren tot één gesprek met het studententeam, tot wekelijkse updates en meerdere meetings. De studenten blijven echter altijd zelf verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van hun onderzoek, zij besteden dus bij uitstek de meeste tijd aan het project.

Nee, Studenten als Partners is een bottum-up project, waarbij studenten zelf een idee aandragen. Medewerkers kunnen wel een e-mail sturen naar visionteachingandlearning@bb.leidenuniv.nl met hun idee. Als er studenten zijn met een bijpassend project kunnen we jullie eventueel aan elkaar koppelen.  

De proeftuin van Studenten als Partners bestaat uit vier teams. Het kleinste team bestaat uit twee studenten en het grootste uit vier, in totaal nemen twaalf studenten deel aan de proeftuin. In de volgende ronde wordt het project opgeschaald. Het streven is dan om zeven StAP-teams in het project op te nemen. Bij gelijkmatige verdeling komt dat neer op één project per faculteit. Naar schatting zullen er bij zeven teams eenentwintig studenten deelnemen.

Het doel van Studenten als Partners is het verbeteren van de learning experience en om studenten hier direct bij te betrekken. Studenten melden zich aan voor het project met hun eigen idee. Zij worden gevraagd de haalbaarheid en mogelijkheden voor een door henzelf bedacht onderwijsvernieuwend project te onderzoeken.

Studenten krijgen een unieke kans om invloed te hebben op hun eigen onderwijs. Ze zullen ook bepaalde vaardigheden verbeteren, zoals presentatievaardigheden en het schrijven van rapporten in praktijksituaties. Verder leren ze hun eigen onderzoek te ontwerpen door middel van Action Research en krijgen ze desgewenst de kans hun werk te publiceren in een internationaal tijdschrift.

In de proeftuin heeft het projectteam van StAP een beslissing gemaakt, met advies van het programmateam Onderwijsvisie. Hierdoor werd een snelle start van de proeftuin mogelijk. In de vervolgfase zullen de faculteiten betrokken worden bij de selectie. 

Studenten dienen een aanbevelingsrapport in voor een aanpassing of innovatie in het onderwijs met betrekking tot de acht ambities zoals beschreven in de onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity. Het voorstel dient gebaseerd te zijn op de Action Research methode waarin haalbaarheid en mogelijkheden zijn getoetst. De betrokken faculteit of universiteitsbrede stakeholder reageert op het voorstel met onderbouwde feedback op voorgenomen follow-up. Dit kan een plan van aanpak zijn, maar ook een rechtvaardiging voor het uitblijven van actie, een voorstel tot verder onderzoek, een uitgestelde actie, enz.

Verdere resultaten op een meer individueel niveau kunnen bijvoorbeeld zijn: een publicatie van het onderzoek in een tijdschrift of presentaties op conferenties.

Nee, studenten moeten voor hun project samen met hun stakeholders een voorstel doen. Wanneer er sprake is van een aanpassing of vernieuwing in een module, is dit de verantwoordelijkheid van de docent. Afhankelijk van het project kan dit bijvoorbeeld ook SOZ, UFB, ISSC of een andere eenheid zijn.

Nee, de voorgestelde interventie is alleen van toepassing op de learning experience, bijv. onderwijsmethoden, extra curriculaire initiatieven, technologie in onderwijs, learning spaces, enz.

Ja, de (huidige) proeftuin fase van het project voorziet ons van inzichten die we kunnen gebruiken om het project in zijn geheel te verbeteren. Ook in de septemberronde zullen we het proces blijven evalueren en aanpassen waar nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.