Universiteit Leiden

nl en
Dossier

StAP & Action Research

Bij Studenten als Partners doen studenten onderzoek met behulp van Action Research. Om ervoor te zorgen dat jouw idee goed aansluit bij Studenten als Partners, is het handig om te weten wat dit inhoudt. Ook als je al bezig bent, is het voor het succesvolle verloop van je project handig om af en toe te controleren of jouw onderzoek nog goed aansluit bij deze methode. Een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over Action Research.

Action Research is een onderzoeksmethode die gericht is op het veranderen of verbeteren van de professionele praktijk. Om deze rede is een praktijkgericht probleem noodzakelijk voor het uitvoeren van Action Research.

Het doel van Action Research is het bottom-up verbeteren of veranderen van de professionele praktijk. Action Research is bottom-up, omdat de methode het voor iedereen mogelijk maakt om onderzoek te doen. Het enige wat nodig is om met Action Research te beginnen, is dat men een praktisch probleem opmerkt.

Bij Action Research is het gebruikelijk dat je je onderzoeksvraag blijft aanpassen terwijl je met je onderzoek bezig bent; daarom werkt het het beste om een onderzoeksvraag te formuleren met behulp van de volgende opzet: ‘hoe kan ik probleem Y het beste oplossen, door oplossing X?’. In deze vraagopzet verandert component X voortdurend tijdens de verschillende onderzoekscycli. Probleem Y blijft hetzelfde tijdens je hele onderzoek, alhoewel het mogelijk is dat je onderzoek uitwijst dat Y geen echt probleem vormt. In dat geval zal de aanbeveling die je na afloop van je project doet aan de universiteit bestaan uit een verklaring waarom Y geen echt probleem is.

Bij Action Research doe je onderzoek door cycli van stapsgewijze verandering. Dit betekent dat je begint bij het vaststellen van een probleem, waarna je mogelijke oplossingen formuleert. Deze oplossingen bespreek je met je partners, waarna je vervolgens een onderzoeksvraag formuleert (zie het XY-model). Hierna ga je verder met het onderzoek en maak je gebruik van verschillende tools en methodes, bijvoorbeeld literatuuronderzoek, enquêtes afnemen, interviews houden, bijeenkomsten met focusgroepen organiseren. Op basis van dit onderdeel van je onderzoek test je je idee in de praktijk. Hierna start de onderzoekscyclus opnieuw. Je blijft observeren, reflecteren en discussiëren met je partners (stakeholders). Dit zorgt ervoor dat je je onderzoeksvraag blijft aanpassen tijdens je onderzoek. De stappen in de illustratie hoeven niet iedere cyclus in de specifieke volgorde gevolgd te worden zolang je je stakeholders maar blijft betrekken en blijft reflecteren.

Het ultieme doel van traditioneel onderzoek is een bijdrage leveren aan de kennis in een vakgebied, om een gat in de literatuur te vullen. Om dat te kunnen doen heeft de onderzoeker een onderzoeksprobleem nodig. In plaats van een onderzoeksprobleem, is voor het kunnen doen van Action Research een praktisch probleem nodig. Met Action Research kan je nog steeds een bijdrage leveren aan de literatuur van een vakgebied. Echter, Action Research gaat verder dan het beschrijven en verklaren van een probleem. Het ultieme doel van Action Research is namelijk het verbeteren van de lokale professionele praktijk, in tegenstelling tot het generaliseren van resultaten in universele theorieën. 

Action Research maakt het mogelijk voor uitvoerders, om hun eigen praktijk te verbeteren tijdens het proces, gebaseerd op grondig onderzoek. Bij Studenten als Partners in het bijzonder is Action Research gericht op het verbeteren van de learning experience.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.