Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Projecten ronde 1: maart - november 2019

Van maart tot en met november 2019 vond de eerste ronde van Studenten als Partners plaats. Hier vind je een overzicht van de projecten uit deze ronde:

"This is the first time in university where we were allowed to fail, and start again after finding issues. This is an incredible experience, as with exams/essays this is not possible." - StAP-student

Dit project is afgerond
Rechtenstudenten Aoife Fleming en Jiahui Plomp onderzoeken hoe duurzaamheid en recht met elkaar verbonden zijn en hoe deze twee gebieden in de toekomst nauwer in het onderwijs verweven kunnen worden. In het kader van dit onderzoek worden de diverse perspectieven van onder meer vakdocenten, practici en rechtenstudenten betrokken.

Action Research: Het eerste idee van deze studenten was om een tentoonstelling over duurzaamheid in te richten. Tijdens het onderzoek hebben zij echter vastgesteld dat een facultatieve collegereeks een betere manier is om het probleem op te lossen.

Bekijk hier een korte video waarin Aoife Fleming over het project vertelt.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Dit project is afgerond
Vier studenten doen onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten op Campus Den Haag. In de Opleidingscommissie van International Studies, waar alle vier de studenten deel van uitmaken, is dit onderwerp meerdere malen aan bod gekomen. Zij willen daarom graag weten waar studenten de meeste behoefte aan hebben en hoe zij studenten het beste in hun behoefte kunnen voorzien.

Action Research: Deze studenten begonnen het project met een plan voor een themaweek over mentale gezondheid. Tijdens de looptijd van hun project bleken helaas al twee andere themaweken over dit thema georganiseerd te zijn. Zij hebben daarom met behulp van een enquête gepeild wat studenten van deze themaweken vonden. Daarop gebaseerd hebben zij hun interventieplan aangepast. Nu richten zij zich op het verbeteren van communicatie rondom problemen onder studenten.

Dit project is afgerond
Veel studenten vragen zich af hoe zij zich het beste kunnen presenteren op de arbeidsmarkt met behulp van de vaardigheden die zij ontwikkelen op de universiteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn vier studenten van International Studies samengekomen. Emmelien Somsen, Inès Castagnet, Mansi Lam en Thiago Souza Machado willen studenten duidelijk maken hoe de skills die zij ontwikkelen tijdens hun opleiding, toepasbaar zijn in hun toekomstige carrière. 

In hun aanbeveling aan de faculteit schreven zij over meerdere oplossingen, onder andere gericht op communicatie en het ontwikkelen van skills. Eén van oplossingen is het instellen van een Labour Lab waarbij sterk rekening gehouden wordt met de behoeftes van studenten International Studies.

Action Research: Dit team was in eerste instantie van plan om een (online) brochure over het onderwerp te maken. Na onderzoek bleek dat dit niet de beste oplossing was. Als interventie willen zij nu een ‘labour lab’ oprichten.

Bekijk hier een korte video waarin Thiago Souza Machado over het project vertelt.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Dit project is afgerond
Een team van drie studenten heeft een academisch tijdschrift – genaamd Medusa - opgezet, waarin bachelorstudenten hun eigen werk kunnen publiceren. Het tijdschrift heeft een interdisciplinair karakter, waaraan studenten van verschillende studies - gevestigd op Campus Den Haag - kunnen bijdragen. De redactie van het tijdschrift bestaat ook uit studenten.

Het projectteam heeft haar onderzoek gericht op het duurzaam inrichten van dit tijdschrift. Zij hebben onder andere onderzocht hoe zij het tijdschrift het beste kunnen publiceren en hoe ze het tijdschrift kunnen laten voortbestaan zonder de hulp van Studenten als Partners.

In hun aanbeveling aan de faculteit schreven zij onder andere over hoe het tijdschrift bijdraagt aan de learning experience van studenten. "With regards to the editors, it has enabled them to understand the processes of editing a paper and interacting with the authors in a constructive manner. Further, the authors also learnt from the experience as they were able to delve further into their topic of research and improve their paper."

Action Research: Deze studenten wilden het voor bachelorstudenten mogelijk maken om hun papers te publiceren. Een academisch tijdschrift leek daar al snel de beste oplossing voor, het zou mooi zijn als dit idee verder opgeschaald kan worden.

"Not only do you learn so much about yourself, you get to experience what it's like to start something, whether it be a journal or a project, of your own. Also it is excellent experience for later opportunities such as internships." - StAP-student

Medusa | Leiden University Journal for Undergraduate Research
Bekijk het tijdschrift hier
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.