Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Proeftuinprojecten

Op dit moment vindt een pilotfase plaats met vier projecten van Studenten als Partners. Hier vind je een overzicht van deze proeftuin.

Project ‘Recht en duurzaamheid’

Rechtenstudenten Aoife Fleming en Jiahui Plomp onderzoeken hoe duurzaamheid en recht met elkaar verbonden zijn en hoe deze twee gebieden in de toekomst nauwer in het onderwijs verweven kunnen worden. In het kader van dit onderzoek worden de diverse perspectieven van onder meer vakdocenten, practici en rechtenstudenten betrokken.

Action Research: Het eerste idee van deze studenten was om een tentoonstelling over duurzaamheid in te richten. Tijdens het onderzoek hebben zij echter vastgesteld dat een facultatieve collegereeks een betere manier is om het probleem op te lossen.

Project ‘the dots of student life’ (arbeidsmarktvoorbereiding)

Veel studenten vragen zich af hoe zij zich het beste kunnen presenteren op de arbeidsmarkt met behulp van de vaardigheden die zij ontwikkelen op de universiteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn vier studenten van International Studies samengekomen. Emmelien Somsen, Inès Castagnet, Mansi Lam en Thiago Souza Machado willen studenten duidelijk maken hoe de skills die zij ontwikkelen tijdens hun opleiding, toepasbaar zijn in hun toekomstige carrière. Daarnaast zullen zij onderzoeken hoe deze resultaten gedeeld kunnen worden met een zo groot mogelijke groep studenten.

Action Research: Dit team was in eerste instantie van plan om een (online) brochure over het onderwerp te maken. Na onderzoek bleek dat dit niet de beste oplossing was. Als interventie willen zij nu een ‘labour lab’ oprichten.

Project ‘Mentale gezondheid’

Vier studenten doen onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten op Campus Den Haag. In de Opleidingscommissie van International Studies, waar alle vier de studenten deel van uitmaken, is dit onderwerp meerdere malen aan bod gekomen. Zij willen daarom graag weten waar studenten de meeste behoefte aan hebben en hoe zij studenten het beste in hun behoefte kunnen voorzien.

Action Research: Deze studenten begonnen het project met een plan voor een themaweek over mentale gezondheid. Tijdens de looptijd van hun project bleken helaas al twee andere themaweken over dit thema georganiseerd te zijn. Zij hebben daarom met behulp van een enquête gepeild wat studenten van deze themaweken vonden. Daarop gebaseerd hebben zij hun interventieplan aangepast. Nu richten zij zich op het starten van supportgroepen voor veelvoorkomende mentale problemen onder studenten.

Project ‘Medusa’ - Academisch tijdschrift voor en door studenten

Een team van drie studenten is bezig om een academisch tijdschrift – genaamd Medusa - op te zetten, waarin bachelorstudenten hun eigen werk kunnen publiceren. Het tijdschrift zal een interdisciplinair karakter krijgen, waaraan studenten van verschillende studies - gevestigd op Campus Den Haag - kunnen bijdragen. De redactie van het tijdschrift zal ook bestaan uit studenten. Het projectteam richt haar onderzoek op het duurzaam inrichten van dit tijdschrift. Zij onderzoeken onder andere hoe ze het tijdschrift het beste kunnen publiceren en hoe ze het tijdschrift kunnen laten voortbestaan zonder de hulp van Studenten als Partners. Om deze reden zijn de studenten in gesprek met studenten van andere universiteiten en stafleden van de Universiteit Leiden die ervaring hebben met het opzetten of redigeren van tijdschriften. 

Action Research: Deze studenten wilden het voor bachelorstudenten mogelijk maken om hun papers te publiceren. Een academisch tijdschrift leek daar al snel de beste oplossing voor.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie