Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Proeftuinprojecten

Op dit moment vindt een pilotfase plaats met vier projecten van Studenten als Partners. Hier vind je een overzicht van deze proeftuin.

Project ‘Medusa’ - Academisch tijdschrift voor en door studenten

Een team van drie studenten is bezig om een academisch tijdschrift – genaamd Medusa - op te zetten, waarin bachelorstudenten hun eigen werk kunnen publiceren. Het tijdschrift zal een interdisciplinair karakter krijgen, waaraan studenten van verschillende studies - gevestigd op Campus Den Haag - kunnen bijdragen. De redactie van het tijdschrift zal ook bestaan uit studenten. Het projectteam richt haar onderzoek op het duurzaam inrichten van dit tijdschrift. Zij zoeken onder andere een antwoord op de vraag hoe ze het tijdschrift het beste kunnen publiceren en hoe ze het tijdschrift kunnen laten voortbestaan zonder de hulp van Studenten als Partners. Om deze reden zijn de studenten in gesprek met studenten van andere universiteiten en stafleden van de Universiteit Leiden die ervaring hebben met het opzetten of redigeren van tijdschriften. 

Project ‘Recht en duurzaamheid’

Rechtenstudenten Aoife Fleming en Jiahui Plomp onderzoeken hoe duurzaamheid en recht met elkaar verbonden zijn, en hoe deze twee gebieden in de toekomst nauwer in het onderwijs verweven kunnen worden. In het kader van dit onderzoek worden de diverse perspectieven van onder meer vakdocenten, practici en rechtenstudenten betrokken.

Project ‘the dots of student life’ (arbeidsmarktvoorbereiding)

Veel studenten vragen zich af hoe zij zich het beste kunnen presenteren op de arbeidsmarkt met behulp van de vaardigheden die zij ontwikkelen op de universiteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn vier studenten van International Studies samengekomen. Emmelien Somsen, Inès Castagnet, Mansi Lam en Thiago Souza Machado willen studenten duidelijk maken hoe de skills die zij ontwikkelen tijdens hun opleiding, toepasbaar zijn in hun toekomstige carrière. Daarnaast zullen zij onderzoeken hoe deze resultaten gedeeld kunnen worden met een zo groot mogelijke groep studenten. Op dit moment denken zij aan het maken van een (online) brochure over dit onderwerp en willen zij testen hoe bruikbaar die zou zijn.

Project ‘Fysieke en mentale gezondheid’

Vier studenten willen gezondheidsevenement organiseren voor Campus Den Haag gericht op zowel fysieke als mentale gezondheid. Voorafgaand aan het evenement zullen zij onder andere onderzoeken hoe zij studenten het beste kunnen benaderen over dit thema, aan wat voor activiteiten studenten de meeste behoefte hebben en hoe zij het evenement het beste kunnen inrichten. Na afloop van het fysieke en mentale gezondheidsevenement zullen zij een aanbeveling opstellen voor een duurzaam plan voor dit thema.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie