Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Onderwijsvernieuwing in de faculteiten

De vice-decanen (portefeuillehouders onderwijs) van de verschillende faculteiten vertellen hier over het belang van onderwijsvernieuwing en wat er zoal wordt gedaan op dit gebied.

Kristiaan van der Heijden - Portefeuillehouder onderwijs

Sociale Wetenschappen

“In onze faculteit zetten wij ons sterk in voor onderwijsvernieuwing om studenten optimaal voor te bereiden op leidende functies in onze complexe maatschappij."

"We spelen in op voortdurende veranderingen in onze samenleving, nieuwe inzichten op onderwijskundig-didactisch gebied en we grijpen graag nieuwe technologische ontwikkelingen aan voor onderwijsinnovaties. De faculteit wil optimale mogelijkheden bieden voor onderwijsmedewerkers en docenten om zich verder professioneel te ontwikkelen op het gebied van onderwijs. We streven ernaar dat onze docenten zich geïnspireerd en enthousiast voelen om te innoveren en uitdagingen willen zoeken op het gebied van onderwijs.”

Frank Damen - Directeur Onderwijs en Opleidingen

Geneeskunde - LUMC

“Ons onderwijs wordt gevoed door onderzoek. Studenten leren complexe problemen doorgronden op basis van vragen stellen, redeneren en empirisch onderbouwen. Dit vraagt een actieve leerhouding."

"Voor geneeskundestudenten betekent dit dat zij vanuit een klinisch probleem systematisch op zoek gaan naar de diagnose en de beste behandeling. Bij Biomedische Wetenschappen zijn onderzoeken en leren bijna synoniem. Nieuwsgierige studenten ervaren dat een onderzoekende houding een noodzakelijke vaardigheid is bij het vinden van oplossingen voor gezondheidsvraagstukken."

Mirjam de Baar - Vice-decaan Masteropleidingen

Geesteswetenschappen

“Wij willen onze studenten goed voorbereiden op een diverse en dynamische arbeidsmarkt."

"Daarom hebben we ervoor gekozen om arbeidsmarktvoorbereiding, als onderdeel van de Onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity, in alle opleidingen te integreren. Dat betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor stages, maar ook voor de ontwikkeling van transferable skills zoals samenwerken en reflectie op eigen vaardigheden.”

 

Jan Kolen - Decaan

Archeologie

"Wetenschap en samenleving hebben behoefte aan hoog opgeleide jonge mensen die niet alleen analytisch sterk zijn en zich thuis voelen in de "digitale transformatie".

"Maar die ook creatief en vernieuwend zijn in het bedenken van oplossingen voor toekomstige vraagstukken. Universitaire opleidingen zullen daardoor uitdagender worden, en niet alleen draaien om de overdracht van kennis maar ook om het aanleren en aanscherpen van denkvaardigheden".

Koen Caminada - Vice-decaan

Governance and Global Affairs

“De onderwijsvisie voor Governance and Global Affairs legt de nadruk op de verwevenheid van onderwijs en onderzoek én de verbinding met het omliggende werkveld.”

Wij willen via onderzoekend leren onze studenten opleiden tot vaardige professionals die het verschil kunnen maken. Ook de beroepsoriëntatie in het curriculum en een goede infrastructuur voor stages en internationale uitwisseling zijn belangrijk. De route van innovatief en activerend onderwijs willen wij vervolgen met onze intrinsiek gemotiveerde docenten.

Ton Liefaard - Vice-decaan

Rechtsgeleerdheid

"Voor ons richt onderwijsvernieuwing zich vooral op vaardigheden, het betrekken en activeren van Nederlandse en internationale studenten en de aansluiting met de arbeidsmarkt, die voortdurend aan verandering onderhevig is."

"De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zet sterk in op het verbeteren van het onderwijs in juridische, criminologische en academische vaardigheden. Dit doen wij door op deze punten meer lijn aan te brengen binnen de opleidingen en, waar nodig, het aanbod beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De faculteit vindt het van groot belang dat dit gebeurt op een wijze die voor studenten goed zichtbaar is, en waarbij studenten actief betrokken worden. Ook is van belang om voortdurend aandacht te blijven houden voor de vraag: hoe kunnen docenten hun onderwijs laten aansluiten op de behoeften van studenten en de eisen die worden gesteld aan juridische en criminologische professionals, in binnen- en buitenland.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.