Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Aan de slag met tools

Om de onderwijsvisie binnen de universiteit vorm te geven zijn online en offline tools beschikbaar. Op deze pagina zijn er verschillende te vinden.

Tools

Iconen onderwijsvisie

Voor de onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity is een iconenlijn ontwikkeld. Deze kunnen binnen de universiteit worden gebruikt om communicatie over de ambities uit de onderwijsvisie te visualiseren.

Aangepaste benamingen onderwijsvisie

In september 2018 zijn de benamingen in het Nederlands en Engels aangepast om deze beter te laten aansluiten op wat er mee bedoeld wordt. Zo is er verschil tussen ‘onderzoekend leren’ en ‘research-based learning’. ‘Verwevenheid onderzoek en onderwijs’ en ‘integration of research and teaching’ dekt de lading beter. Voor de ambitie vaardigheden is ook het icoon aangepast. De stapel boeken op het plaatje was meest van toepassing op ‘kennis’. Daarom is het een gereedschapskist geworden.

Op deze website zijn alle termen aangepast en zijn de juiste iconen te downloaden.

Oude benamingen NL

Aangepaste benamingen NL

Onderzoekend leren

Verwevenheid onderzoek en onderwijs

(Inter)actief leren

Activerend onderwijs

Flexibele leerroutes

Flexibele leerroutes

Kennis en vaardigheden

Vaardigheden

Arbeidsmarkt

Oriëntatie arbeidsmarkt

Samenleving

Betrokkenheid bij samenleving

Technologie

Technologie in onderwijs

Internationalisering

Internationalisering en diversiteit

Oude benamingen ENG

Aangepaste benamingen ENG

Research-based learning

Integration of research and teaching

Active and interactive learning

Activating teaching and learning

Flexible learning paths

Flexible learning pathways

Knowledge and skills

Skills

Labour market

Employability enhancement

Society

Engagement with society

Technology

Application of technology

Internationalisation

Internationalisation and diversity

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.