Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Tot nu toe gedaan

Dit is wat we tot nu toe hebben gedaan om samen tot een nieuw Strategisch Plan te komen.

Een van de ambities bij de ontwikkeling van het Strategisch Plan van de Universiteit Leiden is om zoveel mogelijk studenten, medewerkers en externe stakeholders met elkaar in gesprek te brengen over de thema’s en ambities die in ons nieuwe strategisch plan een plek zouden moeten krijgen. Dat doen we op verschillende manieren. In vogelvlucht een overzicht van de initiatieven tot nu toe!

November 2021

Aanscherpfase en consultaties afgerond. Bedankt voor jullie bijdrage!

Ruim 2.600 medewerkers en studenten deelden in 2021 onder de vlag van LDN FWD hun ideeën voor de koers van Universiteit Leiden en het Strategisch Plan voor de komende jaren. Wat wordt het richtsnoer voor het nemen van besluiten? Waar leggen we de accenten op? De laatste consultaties zijn nu afgerond, in december wordt het plan besproken met de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht. We blikten in november terug met collega Regina Stoutjesdijk, beleidsadviseur van Strategie en Academische Zaken.

Lees: Even bellen over het Strategisch Plan

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/gallery/ul2/main-images/general/afbeeldingen-in-tekst/sp-animatie-480x270-.gif

September en oktober 2021

Opstellen 'houtkoolschets'

In de zomermaanden hebben we de opgehaalde input verwerkt in een eerste concepttekst: de zogenaamde ‘houtskoolschets’. Met deze houtskoolschets zijn we in september en oktober terug de organisatie in gegaan. Herkent de organisatie de insteek en de ambities? Zitten we met de tekst op de juiste weg? De houtskoolschets is in een groot aantal verschillende gremia besproken. Zo zijn er discussiebijeenkomsten georganiseerd voor studenten en medewerkers, is er met jonge onderzoekers gesproken, hebben we de houtskoolschets voorgelegd aan een klankbordgroep van personen met leidinggevende functies, zijn er gesprekken gevoerd met opleidingsdirecteuren en hebben we van gedachten gewisseld met externe partners. Uit deze gesprekken bleek dat de beschreven richting in algemene zin breed herkend en gedragen wordt en de tekst is verder aangescherpt. Begin november wordt het definitieve Strategisch Plan vastgesteld door het College van Bestuur, waarna het officieel wordt voorgelegd ter instemming aan de Universiteitsraad en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

Juni 2021

Themabijeenkomsten

De uitkomsten van de dialoogsessies werden in de eerste weken van juni teruggekoppeld aan de werkgroepen en projectteams die de adviezen voorbereiden voor het strategisch plan. Eind juni organiseerden we vervolgens verdiepende themabijeenkomsten voor studenten en medewerkers. De interactieve sessies vonden plaats onder leiding van dezelfde werkgroepen en projectteams. Zo waren de lijntjes kort: zij namen de uitkomsten van de dialoogsessies mee naar de bijeenkomsten én ze konden de input van de bijeenkomst weerd direct meenemen in de ontwikkeling van hun advies. Tijdens de themabijeenkomsten over onderwijs, onderzoek en organisatie van de toekomst stonden onderwerpen als blended onderwijs, duurzaamheid in het curriculum, open science en leiderschap op het gespreksmenu.

Lees: Deelnemers themabijeenkomsten leveren input voor strategisch plan

Mei 2021

Online dialoogsessies

In mei kon je deelnemen aan verschillende online dialogen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen door de werkgroepen en projectteams die werken aan de deelonderwerpen van het strategisch plan. In het eerste dialoogblok vroegen we medewerkers en studenten welke thema’s zij belangrijk vinden voor de toekomst van de universiteit. Meer dan 1000 deelnemers prioriteerden voorgestelde thema’s, deden suggesties voor aanvullende onderwerpen en reageerden op de input van andere collega’s en studenten

In het tweede dialoogblok startten tegelijkertijd vijf verschillende dialogen over thema’s die betrekking hebben op de toekomst van de universiteit. Studenten en medewerkers konden reageren op drie tot vijf vragen en stellingen daarover en vervolgens ook weer elkaars reacties bekijken en beoordelen. Het aantal deelnemers verschilde per thema: het laagste aantal deelnemers was 92, het hoogste aantal 253.

Bijeenkomst wetenschappelijk directeuren, heisessie decanen en CvB

Eind mei was er een bijeenkomst voor decanen, wetenschappelijk directeuren en het CvB. In kleine groepen gingen zij  in gesprek voor een verdieping op de belangrijkste thema’s.
De maand is afgesloten met een heisessie voor de decanen en het CvB. Tijdens de heisessie is de tussenstand van de projectteams en adviezen gepresenteerd. Daarnaast spraken de deelnemers over de uit te lichten thema’s en de rode draad van het Strategisch Plan.

Maart - juni 2021

CvB on Tour

In maart startten de leden van het College van Bestuur met een virtuele tour langs verschillende groepen medewerkers die zij in hun dagelijks werk niet zo snel zouden ontmoeten. Tijdens de online ontmoetingen stonden kennismaking en de uitwisseling van ideeën over de Universiteit Leiden centraal. Het CvB kreeg de kans om te horen wat er binnen de universiteit leeft, wat waardevol is voor de ontwikkeling van het Strategisch Plan. Zo’n 200 collega’s gingen in gesprek met elkaar en het college.

Februari 2020

Studentenconferentie

120 studenten deden op 21 februari 2020 mee aan Mission2026, een interactieve conferentie waar zij in één middag een eigen strategisch plan uit studentenperspectief opleverden.
Lees: Studenten geven voorzet voor nieuw strategisch plan

Afbeelding van de route naar een nieuw strategisch plan
De route naar een nieuw strategisch plan. Klik op de afbeelding om deze in het groot te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.