Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Nieuw Strategisch Plan

Wat wil de Universiteit Leiden bereikt hebben in 2026? Het antwoord op deze vraag formuleren we als universitaire gemeenschap samen.

In 2020 starten we met gesprekken en bijeenkomsten waarin we met elkaar bepalen wat de thema’s en doelen voor de komende jaren zijn. De uitkomsten hiervan vormen de bouwstenen voor het Strategisch Plan 2021-2026.

Het plan krijgt vorm door gesprekken met en tussen studenten en medewerkers, en met onze partners en omgeving. Op de dies natalis van 8 februari 2021 presenteert de Universiteit Leiden het nieuwe Strategisch Plan.

Een strategisch plan maken we omdat

  • het richtinggevend is voor beleidskeuzes in komende jaren,
  • het ons gelegenheid geeft elkaar te inspireren,
  • het aanleiding geeft bestaande processen toekomstbestendig te maken,
  • we daarmee voldoen aan de wettelijke eis een instellingsplan op te stellen en openbaar te maken.

Transparant en open

We vinden het belangrijk dat de manier waarop het Strategisch Plan inhoud krijgt een transparant proces is. We zorgen ervoor dat in alle fasen het gesprek – in welke vorm dan ook – een dialoog is en dat we open zijn over het verloop. 

21 februari 2020: Studentenconferentie ‘Missie2026’.

Een dag waarop alle studenten van de Universiteit Leiden welkom zijn en samen bedenken hoe onze universiteit er in 2026 uit zou moeten zien. Aan het eind van de dag ligt er een strategisch plan voor de Universiteit Leiden, volledig door studenten geschreven. De inhoud van dit plan wordt in de volledige rest van het proces een van de bouwstenen voor visievorming.

Het proces kent drie fasen

 

Voorbereidingsfase

(gestart najaar 2019)
Bestuurders verkennen en vormen de eerste gedachten over ons profiel en onze ambities. Ontwerp van het verdere proces (in tijd en vorm) voor de totstandkoming van het Strategisch Plan.

Ontwikkelingsfase

(voorjaar/najaar 2020)
We brengen zoveel mogelijk studenten, medewerkers en externe stakeholders met elkaar in gesprek over de thema’s en ambities die in ons nieuwe Strategisch Plan een plek zouden moeten krijgen. Groepen die universiteitsbreed al bezig zijn met visievorming op een bepaald thema wordt gevraagd om een eerste inhoudelijke aanzet tot een tekst voor het Instellingsplan. Aan het eind van deze fase wordt al geschreven en herschreven.

Besluitvormingsfase

(verre najaar 2020)
Het (her)schrijven en schaven wordt verweven met het proces van besluitvorming. De Universiteitsraad verleent instemming en de Raad van Toezicht keurt het plan goed.

We hopen onze academische gemeenschap in haar volle breedte te horen in ons nieuwe Strategisch Plan!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.