Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Van Leeuwenhoek Lectures on Bioscience

De Leidse van Leeuwenhoek Lezingen over BioScience is een maandelijkse lezingenserie met interdisciplinaire thema's. De lezingen worden georganiseerd door het BioScience Initiative (BSI).

In 2000 startte de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen het BioScience Initiative. Het doel was het samenbrengen van onderzoekers in verschillende disciplines om interdisciplinaire samenwerking te stimuleren. Dit doen zij voornamelijk door het organiseren van een maandelijks colloquium, de Van Leeuwenhoeklectures on BioScience. Alle uitgenodigde sprekers zijn zeer deskundig en vooraanstaand in hun vakgebied, dat in de meeste gevallen interdisciplinair of multidisciplinair is.

De sprekers blijven over het algemeen enkele dagen in Leiden, waardoor ze de mogelijkheid hebben om met leden van de verschillende onderzoeksgroepen binnen de bètafaculteit en het LUMC te brainstormen en af en toe een bezoek te brengen aan andere universiteiten en onderzoeksinstituten.

Promovendi en studenten worden aangemoedigd om de colleges bij te wonen. Soms worden sprekers ook gevraagd om een speciale presentatie voor studenten te geven en met hen in gesprek te gaan.

Praktische informatie
 

Locatie LMUY, zaal 4.28 (tenzij anders vermeld)
Tijdstip 16:00 - 17:00 uur
Voertaal Engels
Frequentie Elke laatste donderdag van de maand (tenzij anders vermeld)
Aanmelden Nee

Keuze van de sprekers

De commissie van het BSI bestaat uit een voorzitter en een secretaris. Met hulp van de Programm Advisory Board stelt de commissie een lijst van potentiële sprekers op; de uitnodigingen zijn op deze lijst gebaseerd. De programma-adviesraad bestaat uit een aantal belangrijke contacten vanuit de verschillende instituten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het LUMC, waaronder twee promovendi. Op deze manier sluiten de lezingen perfect aan bij het lopende onderzoek aan zowel de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het LUMC.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie