Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Marlies Reinders

Integratie van MOOC in campus.

  • Naam: Marlies Reinders
  • Functie: Internist-nefroloog
  • Opleiding: Geneeskunde
Marlies Reinders.

Het ontwikkelen van een MOOC is een uitvoerig traject dat veel tijd en inzet vergt. Vrijwel alle onderwijsmaterialen in de cursus worden geheel nieuw en onder intensieve onderwijskundige begeleiding ontwikkeld. Een MOOC bevat daardoor een grote hoeveelheid waardevolle onderwijsmaterialen van zeer hoge kwaliteit. Daarnaast is een MOOC didactisch rijk aangezien het verschillende onderwijsvormen bevat. Hoewel de MOOCs in eerste instantie ontwikkeld zijn voor de student buiten het instituut, zouden deze interactieve materialen ook voor het reguliere in-campus onderwijs zeer interessant kunnen zijn. Maar om hier optimaal gebruik van te maken moet het reguliere onderwijs worden aangepast en over hoe dat precies moet is in de literatuur nog maar weinig bekend.

In 2016 is onze MOOC Clinical Kindney Trnasplantation (CKT) over nier, alvleesklier en eilandjestransplantatie gestart. De MOOC bevat verschillende educatieve materialen waaronder virtual patient cases, games, lezingen en internationale discussie fora met realistische klinische problemen. Sinds januari van dit jaar heeft de cursus ook een honours track, waar kennis verder uitgediept kan worden. We werken daarnaast aan aanvullende technische innovaties binnen de MOOC.

In het project bieden we de MOOC op diverse niveaus binnen het onderwijs van het LUMC aan. Met behulp van onderwijskundig onderzoek (onder andere gericht op motivatie van de studenten binnen de verschillende modellen, overeenkomst doelen tussen student en docent en participatie en leeropbrengst) onderzoeken de optimale integratie in campus. Daarnaast investeren we in technologie als aanjager van innovatie door aan de MOOC een driedimensionale virtual reality-film van een niertransplantatie te koppelen en deze innovatie van onderwijs mee te nemen binnen het onderwijskundige onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie