Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Anita van Dissel

Van Annotatie tot Zoekfunctie, het werkstuk in een digitale leeromgeving.

Hulp bij het schrijven van een werkstuk

Sommige studenten gaan in een rechte lijn naar de BA-finish, anderen ondervinden allerlei obstakels op hun weg. Ondanks een gedegen leertraject blijkt een fors aantal studenten in de BA-eindfase de basisvaardigheden voor het schrijven van een werkstuk toch niet voldoende te beheersen. Een van de redenen kan zijn dat het studiemateriaal niet voldoende aansluit op de denk- en leerprocessen. Het schrijven van een historisch werkstuk vereist diverse basisvaardigheden. Eerstejaars studenten leren nu onderzoek te doen en een werkstuk te schrijven aan de hand van een syllabus. Mijn plan is een website te laten ontwerpen waarmee de studenten - op hun kamer, in de bibliotheek - stapsgewijs begeleid worden bij het doen van onderzoek en het schrijven van hun werkstuk. De beoogde website is voorzien van allerlei hulpmiddelen, zoals (taal)tips, oefeningen, voorbeelden (ook van hoe het niet moet), links, filmpjes en controlevragen (Is de verleden tijd gebruikt? Geeft de conclusie antwoord op de probleemstelling?). Primair is de website bedoeld voor propedeuse studenten Geschiedenis als hulpmiddel bij de twee Themacolleges, maar bachelorstudenten kunnen de website na het eerste jaar blijven gebruiken. Voordeel is dat deze digitale leeromgeving voortdurend geactualiseerd kan worden.

Voortgang van het project

Het afgelopen jaar is in overleg met de klankbordgroep Van A tot Z (samengesteld uit een paar collega’s en een student) besloten het aanvankelijke plan, een soort template waarbinnen de studenten hun werkstuk schrijven, om praktische redenen te vervangen voor een website. In de periode augustus – december 2016 zal een student-assistent behulpzaam zijn bij het ontwikkelen en vullen van de website. Het ontwerp zal extern worden uitbesteed.

Anita van Dissel.

Anita van Dissel, Faculteit Geesteswetenschappen, Geschiedenis

'Als docent Maritieme Geschiedenis deel ik mijn ideeën over goed en innovatief onderwijs graag met collega’s uit diverse faculteiten. Ik ben ervan overtuigd dat ik veel kan leren van hun ervaringen. Het geeft veel voldoening om studenten te zien groeien. Met de fellows van de Teachers’ Academy wordt gesproken op welke wijze onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van studenten.’

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie