Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Hoe werkt de universiteit?

Hieronder vind je meer informatie over hoe een universiteit werkt.

De Universiteit Leiden bestaat uit zeven faculteiten, elk bestuurd door een faculteitsbestuur onder voorzitterschap van een decaan. Elke faculteit is weer onderverdeeld in een aantal instituten, die worden geleid door het instituutsbestuur. De universiteit als geheel wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB) onder voorzitterschap van de directeur van de universiteit, ofwel de rector magnificus. Die rol wordt sinds februari 2021 vervuld door prof.dr.ir. Hester Bijl.

Het CvB wordt ondersteund door het Bestuursbureau en de expertisecentra. Een organisatieonderdeel met een bijzondere status is de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Naast deze organisatieonderdelen zijn er verder nog andere, facultaire en interfacultaire, eenheden die zich richten op onderzoek, of onderwijs voor specifieke groepen. 

Meer informatie over het bestuur en organisatie Universiteit vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.