Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Over het Van Bergen Fonds

Bij het afscheid van Joris van Bergen als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden werd in 2005 het Van Bergen Fonds opgericht.

Doel

De Stichting Van Bergen Fonds wil contacten tussen Nederlandse en internationale studenten bevorderen, zodat er meer begrip voor elkaars culturen komt. De Stichting ziet dit als belangrijke voorbereiding op samenwerken en samenleven in de latere beroeps- en leefsituatie in een globaliserende wereld.

Het met elkaar in contact brengen van Nederlandse en internationale studenten sluit naadloos aan bij het beleid van de Universiteit Leiden om de internationalisering van de academische gemeenschap te  versterken. 

Bestuur

  • Ir. Joris van Bergen (voorzitter)
  • Mw. prof.dr.ir.drs. Hester Bijl (bestuurslid)
  • Prof.dr. Ton van Haaften (bestuurslid)
  • Drs. Jeroen 't Hart (penningmeester/secretaris)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Adres

p/a Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Contact

Qing-yi Fan
vanbergenfund@sea.leidenuniv.nl
Telefoon: +31 (0)71 527 8025

ANBI-status

Het Van Bergen Fonds is ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds, en is daarmee een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Het RSIN-nummer van de Stichting van Bergen Fonds is 8172.89.501. Wilt u het Van Bergen Fonds financieel steunen? Dan kan dat via een donatie aan het Leids Universiteits Fonds, onder vermelding van "Van Bergen Fonds". Op de website van het LUF vindt u meer informatie over de verschillende manieren van doneren. Zie ook het financieel overzicht van het Van Bergen Fonds. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie