Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Het Van Bergen Fonds is ingesteld om de contacten tussen Nederlandse en internationale studenten te bevorderen.

Tijdens het afscheid van Joris van Bergen als college vice-voorzitter van de Universiteit Leiden werd in 2005 het Van Bergen Fonds opgericht. Het afscheidscadeau wilde de familie Van Bergen graag bestemmen voor de stimulering van de internationale culturele uitwisseling van studenten.

Doelstelling

De Stichting Van Bergen Fonds beoogt een algemeen belang en heeft ten doel contacten tussen Nederlandse en internationale studenten te bevorderen teneinde meer begrip voor elkaars culturen te bewerkstelligen, mede ter voorbereiding op samenwerken en samenleven in de latere beroeps- en leefsituatie.

Bestuur

Dhr. Ir. J.E.J. van Bergen (voorzitter)
Dhr. Drs. J. 't Hart (penningmeester/secretaris)
Mw. Prof. Dr. S.E. Buitendijk (lid)

ANBI

Het Van Bergen Fonds is ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds, en is daarmee een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor meer informatie, zie de website van het LUF.  

Contact

Contactpersoon
Satya Autar
e-mail: vanbergenfund@sea.leidenuniv.nl
Telefoon: +31 (0)71 527 8025

Adres
Van Bergen Fonds
p/a Universiteit Leiden
P.O.Box 9500
2300 RA Leiden
Nederland