Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Being the first

Being the first is het Leidse universiteitsbrede netwerk voor eerstegeneratiestudenten.

Ben je de eerste in je familie die naar de universiteit gaat? Wil je medestudenten ontmoeten die in dezelfde  situatie zitten of zaten als jij, en begrijpen met welke uitdagingen je te maken hebt? Zou je de academische gemeenschap willen verrijken met jouw eigen inzichten? Word dan lid van het netwerk voor eerstegeneratiestudenten van de Universiteit Leiden.  

Een universiteitsbreed netwerk

Binnen de Universiteit Leiden zijn er diverse initiatieven voor eerstegeneratiestudenten, die de nadruk leggen op de overgang van middelbaar naar academisch onderwijs. Met dit netwerk bouwen we aan een universiteitsbreed netwerk voor eerstegeneratiestudenten om zo een gemeenschap te creëren waarin we elkaar kunnen ontmoeten en waarin we ervaring en kennis uit kunnen wisselen. We organiseren themabijeenkomsten die zich niet alleen richten op het eerste jaar aan de universiteit, maar ook op onderwerpen als stages of het vinden van werk. Eerstegeneratiealumni en -medewerkers zijn ook welkom.

Een eerstegeneratiestudent definiëren we als een student die als eerste in de familie naar het wo of hbo gaat, wat wil zeggen dat die geen ouder of verzorger heeft die een dergelijke opleiding heeft gevolgd.

Help ons om meer inzicht te krijgen

Om inzicht te krijgen in de ervaringen, vragen en behoeften van eerstegeneratiestudenten, doen we onderzoek naar de specifieke behoeften en ervaringen van eerstegeneratiestudenten aan de Universiteit Leiden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Melchior Deekman, student-assistent van het project. Heb je suggesties om de academische gemeenschap beter toegankelijk te maken voor eerstegeneratiestudenten? Welke behoeften verdienen aandacht?

Neem contact op met Melchior via e-mail

Corijanne Slappendel

Projectleider en voormalig eerstegeneratiestudent

Corijanne Slappendel

In 1991 startte ik mijn studie aan de Universiteit Leiden, maar in 1992 stopte ik om verschillende redenen. Daar had ik veel spijt van, dus ik ging in 2006 weer studeren. In 2013 rondde ik mijn Research Master af, waarna ik studieadviseur werd om andere studenten te helpen hun studie te voltooien. Pas toen realiseerde ik me dat ik zelf een eerstegeneratiestudent was geweest en dat veel van de redenen om in 1992 te stoppen daarmee te maken hadden.

Melchior Deekman

Kind van eerstegeneratiestudenten en projectondersteuner

Melchior Deekman

Mijn beide ouders waren eerstegeneratiestudenten die het zelf moesten uitzoeken in het hoger onderwijssysteem. Nu genieten mijn zus en ik hun volledige steun, zowel academisch, financieel als sociaal. Als tweedegeneratiestudent, om het zo maar te noemen, weet ik uit de eerste hand hoe fijn het is om hulp te krijgen. Daarom was ik zeer gemotiveerd om deel te nemen aan het project Being the First - om studenten te kunnen helpen die niet op hun familieleden kunnen terugvallen en om ruimte voor hen te creëren om hun eigen netwerk op te bouwen.

Themabijeenkomsten

We hopen je te kunnen verwelkomen op onze informatieve bijeenkomsten, waar je andere eerstegeneratiestudenten kunt ontmoeten om ervaringen en vragen uit te wisselen.

Overzicht van bijeenkomsten

Wij bouwen dit netwerk samen op en hebben jullie input nodig om de bijeenkomsten tot een succes te maken. Laat ons weten welke onderwerpen je zou willen bespreken, zodat we die kunnen opnemen in een van onze toekomstige bijeenkomsten. Stuur ons een berichtje op firstgenstudents@bb.leidenuniv.nl

Contact

Heb je vragen of wil je met ons in contact komen? Stuur je bericht naar firstgenstudents@bb.leidenuniv.nl of meld je aan voor onze verzendlijst om informatie te ontvangen over toekomstige evenementen.

Being the First wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Empowerment Fund (LEF). Het LEF was in februari 2021 een afscheidscadeau aan oud-rector magnificus Carel Stolker en is er dankzij de donateurs van het Leids Universiteits Fonds (LUF). Het LEF verstrekt beurzen voor eerstegeneratieacademici en steunt dit project voor eerstegeneratiestudenten om een netwerk op te bouwen, informatieve bijeenkomsten te organiseren en onderzoek te doen naar de specifieke ervaringen en behoeften van eerstegeneratiestudenten aan de Universiteit Leiden. Het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie is verantwoordelijke voor de ondersteuning en uitvoering van het project voor eerstegeneratiestudenten.

Leiden Empowerment Fund

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.