Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Column van de Diversity Officer

Isabel Hoving, november 2018

Wij van het Diversity Office lezen behoorlijk wat kranten. We zitten ook nog eens op Twitter en andere sociale media, en we worden daar al met al niet vrolijker van. #MeToo, Trump, klimaat, Jemen, Brazilië... oog in oog met al dat geweld en al die polarisatie voelen we ons soms machteloos. Het zal jullie niet anders vergaan. Maar terwijl een mens zich machteloos mag voelen, kan een universiteit zich dat niet veroorloven. Wij leiden hier immers diegenen op die straks medeverantwoordelijk worden voor alle toekomstige ontwikkelingen.

Deze dagen denken we wel eens: van alles wat we onze studenten daarover leren doet er maar één ding echt toe: polarisatie lost absoluut niets op. Wat de oplossing wél dichterbij brengt is het tegenovergestelde van polarisatie. Naar anderen luisteren. Ervaringen delen. Een gemeenschap zijn. Want dat zijn we nog niet. We kunnen onze studenten niet beter opleiden dan door ze te leren hoe je dat doet, een inclusieve gemeenschap worden. Maar daarvoor moeten we als universiteit in haar geheel een diverse, inclusieve gemeenschap willen zijn. Bruisend, vol discussie en debat. Vastberaden om uitsluiting, vriendjespolitiek en intimidatie tegen te gaan. Boven alles: open en nieuwsgierig naar diegenen die niet op je lijken.

Van kranten en Twitter worden we vaak niet vrolijker, maar wel van alle initiatieven aan onze universiteit om die gemeenschap dichterbij te krijgen. Ja, het jaarlijks diversiteitssymposium komt er aan, en natuurlijk is de titel Why Community is Key. De workshops leren je hoe je lastige dialogen aangaat, hoe je discriminatie tegengaat, en hoe je zelf inclusief leiderschap kunt tonen. En vijftig medewerkers beginnen straks het nieuwe jaar met een daglange workshop over de manier waarop we de etnische diversiteit van de medewerkers kunnen vergroten. Dát is pas opbeurend nieuws!

Isabel Hoving, september 2018

Welkom terug, iedereen! De opening van het academisch jaar op 3 september maakte in één klap duidelijk dat diversiteit en inclusiviteit het komende jaar belangrijke thema’s zullen zijn. Rector Carel Stolker sneed het probleem van de werkdruk aan, en voegde daar meteen aan toe dat werkdruk ook het gevolg kan zijn van een onaangename, harde werksfeer, intimidatie, een angstcultuur. Die komt ook bij ons hier en daar wel degelijk voor, erkende hij, en daarom is het nodig serieus en gericht te werken aan een inclusieve werkomgeving.

Laat dat nu net het thema van ons diversiteitssymposium op 13 november zijn. Hoe kunnen we van onze instituten, afdelingen en diensten echt inclusieve gemeenschappen maken? Eén ding is duidelijk: daarvoor is het nodig openlijk te spreken over de effecten van onze omgang met elkaar—juist ook de omgang tussen diegenen met meer of minder macht en invloed. Daar gaan we mee aan de slag. Tijdens het symposium en daarna. In het najaar kun je de fantastische workshop The Active Bystander volgen: wat kun je doen als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag, of het nu seksueel getint is, racistisch of anderszins? De workshop maakt deel uit van een breder offensief tegen intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, dat is ingezet door het Landelijk Netwerk Vrouwelijk Hoogleraren. Hou de data in de gaten.    

Waar ik al even blij mee ben, is de opkomst van een aantal nieuwe medewerkers- en studentennetwerken. Een nieuw LHBT+-belangennetwerk wordt binnenkort gelanceerd, een groep studenten van kleur wist een mooie subsidie in de wacht te slepen om een netwerk te vormen (STAR), en binnenkort lees je op onze website over andere nieuwe studenten- en medewerkersnetwerken. Ik ben blij, omdat zij een heel nieuwe stem in onze nog niet echt inclusieve universiteit inbrengen. Nu komt het er op aan te luisteren.

Isabel Hoving, maart 2018

En, schiet het al een beetje op, met dat diversiteitsbeleid?

Prima vraag natuurlijk, fijn ook, ik ben oprecht blij als jullie hem stellen... maar het is onmogelijk om er een goed antwoord op te geven. Na ruim vier jaar kun je in elk geval wel zeggen dat er fikse vooruitgang is geboekt. Te veel om op te noemen. Kijk maar: op de dies natalis was het vijftig jaar geleden dat Leidse studenten de homobeweging in Leiden startten, en de regenboogvlag wapperde fier van het Academiegebouw. Niet veel later overlegden wij van het Diversity Office met biculturele studenten over hun nieuwe, prachtige plannen om de universiteit inclusiever voor hen te maken. Onze mailboxen stromen over van de verzoeken voor trainingen, advies, steun en allerlei uitstekende suggesties. Er is tot ons genoegen zelfs in de universitaire media een levendige discussie gaande over wat diversiteit en inclusiviteit nu eigenlijk zijn. En het is alweer bijna 8 maart, Internationale Vrouwendag, met een mooi programma. Maar de vraag blijft: schiet het op? Merken jullie, studenten en medewerkers, er al genoeg van?

We proberen jullie met behulp van onze nieuwsbrief op de hoogte houden. Inmiddels hebben we ook een Facebookpagina, meld je aan! Maar de verandering is nog niet zichtbaar genoeg. Wat te doen? Meer reuring, meer evenementen? Ja, graag; we dragen daar graag aan bij. Maar dat is voor ons niet waar het om draait. Het gaat ons ook niet in de eerste plaats om meningen en debat. Ons streven naar een inclusieve universiteit draait om ervaringen. En de vraag die ons vooral bezig houdt is: kunnen alle ervaringen wel gehoord worden? We zijn enthousiast over het ontstaan van verschillende nieuwe netwerken en gemeenschappen aan de universiteit, onder medewerkers en studenten. Daardoor kunnen ervaringen die niet eerder werden uitgesproken worden gedeeld. Die ervaringen helpen ons pas echt om inclusief te worden. Vrouwennetwerk Sophia zag afgelopen jaar het licht, en we zien uit naar de netwerken die zullen volgen, en het welkome nieuwe geluid dat ze zullen brengen.

Dus dat is het antwoord op de onmogelijke vraag. Ja, het schiet op, maar wat er gebeurt is niet altijd onmiddellijk hoorbaar en zichtbaar. Maar het is wel gericht op de lange duur. Als je meer wilt horen over alle veranderingen, als je mee wilt praten, sluit je dan aan bij onze netwerken, of kom naar de activiteiten, of mail ons met een nieuw plan. Dan schiet het beslist nog meer op!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie