Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Water

Voor thee en koffie zetten is drinkwater nodig, maar niet om het toilet door te spoelen. Door het gebruik van schoon water terug te dringen, werkt de Universiteit Leiden aan het minimaliseren van de milieu-impact.

Waterbesparing

De Universiteit Leiden verbruikt ongeveer 125.000 m3 water per jaar. Dat is omgerekend zo’n 5 m3 per student per jaar. Het gemiddeld waterverbruik per student is tussen 2012 en 2016 met bijna 30 procent gedaald. Bij de bouw van de Science Campus zijn waterbesparende technieken toegepast waardoor de waterconsumptie verder zal dalen.

Ambitie

Bij nieuwbouw of bij grootschalige renovatie van gebouwen neemt de universiteit maatregelen om water te besparen. . Om het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater inclusief waterkoelers tegen te gaan, plaats de universiteit bij nieuwbouw of renovatie kranen waar makkelijk water uit getapt kan worden. Ook zullen op een aantal plaatsen Join-the-Pipe tappunten geplaatst worden. Join the Pipe promoot het drinken van kraanwater om zo tot een eerlijke verdeling van drinkwater in de wereld te komen.

Stand van zaken

Op de Science Campus zijn de waterbesparende technieken toegepast. Er is bijvoorbeeld een betere bemetering van het verbruik, waardoor verschillen en afwijkingen eerder opvallen. Ook zijn er waterbesparende kranen en witgoed geplaatst. Ook wordt er hemelwater geïnfiltreerd in de bodem.

De faculteiten Geesteswetenschappen, Archeologie en FWN hebben hun contracten voor waterkoelers opgezegd. Bij de renovatie van het P.J. Veth-gebouw zijn waterbesparende toiletten en kranen geïnstalleerd. Ook daar is er bij de aanleg van kranen en wasbakken rekening mee gehouden dat medewerkers en studenten eigen flessen moeten kunnen vullen en koffiebekers afwassen. Energie- en wateronvriendelijke waterkoelers zijn inmiddels grotendeels uit de universitaire gebouwen verdwenen. Ook is een eerste Join the Pipe-tappunt geplaatst in het P.J. Vethgebouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.