Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Onderwijs en onderzoek

Studenten hebben de toekomst. Onderwijs in duurzaamheid heeft op termijn mogelijk een nog grotere impact dan het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de universiteit. Ook via onderzoek naar duurzaamheid kunnen we grote stappen vooruit zetten.

De Universiteit Leiden wil een betrouwbare kennispartner zijn in het maatschappelijke en politieke debat op nationaal en internationaal niveau. Uiteraard horen ook ontwikkelingen en dilemma’s rond milieu en duurzaamheid aan de orde te komen in het onderwijs en onderzoek van de universiteit. De afgelopen jaren zijn op dit vlak al stappen gezet. Door studenten tijdens hun opleiding meer over het onderwerp duurzaamheid bij te brengen, stelt de Universiteit Leiden hen in staat om met voldoende kennis de grote uitdagingen van de komende decennia aan te kunnen gaan.

Duurzaamheid in onderwijs

Er zijn verschillende mogelijkheden voor studenten om tijdens hun academische vorming voor de richting duurzaamheid te kiezen. Wat betreft de volledig op duurzaamheid georiënteerde opleidingen, scoort de Universiteit Leiden wat onderwijsaanbod betreft, gemiddeld, vergeleken met andere universiteiten.

Studenten kunnen zich verdiepen in duurzaamheid dankzij het onderwijsaanbod van onder meer het Centrum van Milieuwetenschappen (CML). De Universiteit Leiden streeft ernaar dat meer studenten een deel van hun opleiding aan duurzaamheid wijden. De universiteit verkent keuzevak- en studiemogelijkheden over duurzaamheid. [AH1] Verder bekijkt de universiteit in het algemeen of het onderwijsaanbod over dit onderwerp kan worden uitgebreid.

Cursussen en opleidingen met een structureel duurzaam karakter:

Minoren

 Ander onderwijsaanbod

Ook het aanbod voor breed publiek bevat lezingen, MOOCs en HOVO-cursussen met duurzaamheid als (centraal) thema. De Hortus botanicus biedt workshops en cursussen om biodiversiteit te beschermen en levert bijdragen aan de MuseumJeugdUniversiteit.

Duurzaamheid in onderzoek

Workshops over duurzaamheid kunnen een middel zijn om Leids duurzaamheidsonderzoek over het voetlicht te brengen. Denk hierbij aan sessies om te inventariseren hoe het onderzoek op het terrein van milieu en duurzaamheid verder ontwikkeld kan worden. Ook een voor een breed publiek bedoelde lezingenreeks over duurzaamheid behoort tot de mogelijkheden.

Stand van zaken

De universiteit bouwt aan een netwerk van wetenschappers en docenten die zich bezighouden met duurzaamheid. Onder medewerkers wordt een enquête gehouden om te inventariseren welke vakken, cursussen, minoren en masters het thema duurzaamheid al behandelen. Ook zet de universiteit dit onderwerp in communicatie op de agenda en vraagt regelmatig aan medewerkers om nieuwe ideeën aan te dragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.