Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Onderwijs en onderzoek

Studenten hebben de toekomst. Onderwijs in duurzaamheid heeft op termijn misschien wel een grotere impact dan het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de universiteit. Ook via onderzoek naar duurzaamheid kunnen we grote stappen vooruit zetten.

De Universiteit Leiden wil een betrouwbare kennispartner zijn in het maatschappelijke en politieke debat op nationaal en internationaal niveau. Uiteraard horen ook ontwikkelingen en dilemma’s rond milieu en duurzaamheid aan de orde te komen in het onderwijs en onderzoek van de universiteit. De afgelopen jaren zijn op dit vlak al stappen gezet. Door studenten tijdens hun opleiding meer over het onderwerp duurzaamheid bij te brengen, stelt de Universiteit Leiden hen in staat om met voldoende kennis de grote uitdagingen van de komende decennia aan te kunnen gaan.

Duurzaamheid in onderwijs

Er zijn diverse mogelijkheden voor studenten om tijdens hun academische vorming voor de richting duurzaamheid te kiezen. Uitgaande van de volledig op duurzaamheid georiënteerde opleidingen, scoort de Universiteit Leiden wat onderwijsaanbod betreft gemiddeld, vergeleken met andere universiteiten.

De Universiteit Leiden streeft ernaar dat meer studenten zich als onderdeel van hun opleiding bezighouden met duurzaamheid. Daarom wil de universiteit een duidelijker overzicht bieden van de keuzevak- en studiemogelijkheden op het gebied van op duurzaamheid gericht onderwijs. Verder bekijkt de universiteit of het onderwijsaanbod moet worden uitgebreid.

Duurzaamheid in onderzoek

Workshops over duurzaamheid kunnen een middel zijn om Leids duurzaamheidsonderzoek over het voetlicht te brengen. Denk hierbij aan sessies om te inventariseren hoe het onderzoek op het terrein van milieu en duurzaamheid verder ontwikkeld kan worden. Ook een voor een breed publiek bedoelde lezingenreeks over duurzaamheid behoort tot de mogelijkheden.

Stand van zaken

Er is een start gemaakt met het opbouwen van een netwerk van wetenschappers en docenten die zich bezighouden met duurzaamheid. Er komt een enquête om te inventariseren welke vakken, cursussen, minoren en masters het thema duurzaamheid al behandelen.