Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Mobiliteit

De Universiteit Leiden vormt met ruim 60 locaties in Leiden en Den Haag, meer dan 6.500 medewerkers, 27.000 studenten en een groot aantal bezoekers een dynamische gemeenschap. Dagelijks vinden duizenden vervoersbewegingen plaats van, naar en tussen de universiteitsgebouwen.

Studenten verplaatsen zich van hun kamer naar college, bibliotheek en vice versa. En/of ze reizen voor hun studie naar het buitenland. Medewerkers forenzen van huis naar werk en maken dienstreizen met fiets, auto, openbaar vervoer of vliegtuig. Daarnaast transporteert de universiteit goederen tussen de verschillende locaties. Al deze vormen van vervoer dragen voor meer dan een derde bij aan de totale CO2-emissie van de universiteit.

Milieuvriendelijk reizen

De meeste universiteitsgebouwen zijn goed bereikbaar met de fiets

Voor medewerkers bestaan verschillende regelingen die het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren. Daarnaast zijn de meeste universiteitsgebouwen goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets, wat milieuvriendelijk reizen eenvoudig maakt. Ook onderhoudt de universiteit goede contacten met gemeenten en woningcorporaties om toekomstige huisvesting voor studenten en PhD’s op goed bereikbare locaties te realiseren.

In totaal wordt 23 procent van de CO2-emissie veroorzaakt door woon-werkverkeer en woon-studieverkeer, zo blijkt uit de CO2-footprint van de universiteit.

Woon-werkverkeer

De Universiteit Leiden heeft in 2014 onderzoek laten doen naar de manier waarop medewerkers van en naar de universiteit reizen. Meer dan de helft van de medewerkers van de Universiteit Leiden neemt de fiets. Een kwart van de medewerkers maakt gebruik van het openbaar vervoer. Medewerkers van de Universiteit Leiden reizen relatief milieuvriendelijk vergeleken met andere universiteiten.

De universiteit heeft de verhuiskostenregeling vergroend: medewerkers kunnen nu nog makkelijker aanspraak maken op een verhuispremie als ze dichter bij het werk te gaan wonen. Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid fiscaal aantrekkelijk een fiets aan te schaffen.

Woon-studieverkeer

Studenten van de Universiteit Leiden reizen relatief milieuvriendelijk. Meer dan 90 procent gaat met de fiets of het openbaar vervoer. De meeste locaties van de universiteit liggen centraal en zijn goed per openbaar vervoer te bereiken. In Leiden liggen alle universitaire gebouwen op maximaal 15 minuten loopafstand van Station Leiden Centraal. Er zijn plannen van de gemeente en de provincie om het Sciencepark, waarvan de Science Campus onderdeel is, beter per openbaar vervoer te ontsluiten. In Den Haag zijn alle gebouwen in het centrum gesitueerd op maximaal 10 minuten loopafstand van Den Haag Centraal. Het nieuwe Wijnhaven-complex ligt vrijwel naast het station.

Dienstreizen

Medewerkers van de Universiteit Leiden maken dienstreizen naar vergaderingen en congressen in binnen- en buitenland. Dienstreizen zorgen voor 14 procent van de totale CO2-emissie van de universiteit. Dat aandeel wordt bijna geheel veroorzaakt door de vliegreizen.

Bedrijfsvervoer

Voor goederentransport tussen de universitaire locaties heeft de universiteit 12 bedrijfswagens tot haar beschikking. Dit zijn personenauto’s en grote en kleine bestelauto’s. De bedrijfswagens dragen voor minder dan 1 procent bij aan de totale CO2- emissie van de universiteit. De universiteit beschikt daarnaast over dienstfietsen voor medewerkers met een afspraak elders in de stad.

Werken op afstand

Bij de Universiteit Leiden zijn verschillende voorzieningen om op afstand te werken, zoals een remote werkplek, online bestandsdeling en de digitale bibliotheekcatalogus. Ook zijn er mogelijkheden om elektronisch te vergaderen. De meeste medewerkers gebruiken hiervoor Skype, dat standaard is geïnstalleerd op de werkcomputers. De universiteit kan ook zorgen voor webcams en headsets.

Ambities

Woon-werkverkeer

De Universiteit Leiden werkt aan het verbeteren van regelingen die het gebruik van fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker maken. De regeling om fiscaal voordelig een fiets aan te schaffen is verruimd, net als de verhuiskostenregeling. Daarnaast investeert de universiteit in voorzieningen voor elektrisch vervoer.

Woon-studieverkeer

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat studenten de universiteitsgebouwen gemakkelijk per fiets en openbaar vervoer kunnen bereiken. De meeste locaties van de universiteit liggen centraal en zijn al goed bereikbaar. De Science Campus is een uitzondering. Gemeente en provincie hebben plannen om het Sciencepark, waarvan de Science Campus onderdeel is, beter per openbaar vervoer te ontsluiten. . Verder doet de universiteit onderzoek naar mogelijkheden voor milieuvriendelijke ontsluiting van de Science Campus. 

Dienstreizen

Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot door dienstreizen wordt veroorzaakt door vliegverkeer. Daarom is de aandacht vooral gericht op het terugdringen of compenseren van die uitstoot. Voor korte dienstreizen schrijft de universiteit het openbaar vervoer voor. De CO2-emissie door vliegreizen wordt gecompenseerd. Dat zorgt ervoor dat de CO2-footprint met ongeveer 13 procent afneemt. Naast deze maatregelen gaat de Universiteit Leiden de mogelijkheden voor werken op afstand meer onder de aandacht brengen. Toch zullen dienstreizen noodzakelijk blijven om als vooraanstaande internationale researchuniversiteit de binnen- en buitenlandse contacten goed te onderhouden. Verantwoord en duurzaam reizen zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. 

Bedrijfsvervoer

De bedrijfswagens van de universiteit dragen voor minder dan 1 procent bij aan de totale CO2-emissie. De Universiteit Leiden voert daarom geen actief beleid op het terugdringen van deze uitstoot.  Bij de aankoop van nieuwe bedrijfswagens kiest de universiteit voor milieuvriendelijke modellen. Bestelauto’s moeten in de Top 10 zuinige en schone bestelauto’s van de ANWB staan. Personenwagens moeten  minstens energielabel klasse A voor benzineauto’s hebben, en klasse B voor dieselauto’s.

Stand van zaken

Op de parkeerterreinen van het Sylvius, het Gorlaeus en de Maliebaan zijn dubbele elektrische laadpalen geplaatst. Verder zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente over de mogelijkheden voor goede en groene ontsluiting van de Science Campus.

Voor dienstreizen korter dan 6 uur schrijft de universiteit het openbaar vervoer voor. De voornaamste bestemming die ook binnen 6 uur per trein is te bereiken is Londen (72 procent), daarna verschillende steden in Duitsland (18 procent van de reizen, voornamelijk naar Frankfurt). In 2017 is onderzocht waar naar toe is gereisd in 2016 met het vliegtuig. Een klein deel van de vliegreizen viel inderdaad binnen de 6-uursnorm. Voordat er sancties en dergelijke gaan gelden voor deze reizen, wordt eerst ingezet op het vergemakkelijken van het boeken van internationale treinreizen via onze aanbieder en de communicatie hierover.

Omdat het voor de universiteit van groot belang is contact te houden met andere wetenschappers, zijn vliegreizen onontbeerlijk. Maar om de impact van die vliegreizen te minimaliseren, wordt de door vliegreizen uitgestoten CO2 gecompenseerd vanaf het jaar 2016. Voor 2016 gaat het om het compenseren van de uitstoot van minstens 3.539.452 kg CO2.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.