Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Milieubeleidsplan

De universiteit werkt aan duurzaamheid op drie terreinen: bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. We communiceren hier zo veel mogelijk over met onze studenten, medewerkers en samenwerkingspartners om verantwoording af te leggen en bewustwording te stimuleren.

Het Milieubeleidsplan 2016-2020 van de Universiteit Leiden heeft deze doelstellingen:

 • De directe milieubelasting verder verminderen tot een niveau dat minimaal aansluit bij andere brede universiteiten.
 • De zichtbaarheid van en deelname aan het milieu- en duurzaamheidsbeleid versterken bij studenten, medewerkers en omgeving van de universiteit.
 • De CO2-footprint van de universiteit de komende jaren met 50 procent laten dalen.

Realisatie van doelstellingen

Om deze doelstellingen te realiseren, zet de Universiteit Leiden in op:

 • Verbetering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties via zes thema’s:
  1. Huisvesting
  2. Energie
  3. Water
  4. Inkoop en beleggen
  5. Afval
  6. Mobiliteit
 • Verdere inbedding van duurzaamheid in de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek.
 • Stimulering, uitvoering en borging van initiatieven waardoor activiteiten en resultaten van het milieu- en duurzaamheidsbeleid in brede kring zichtbaar, gedragen en erkend worden.

Over deze onderwerpen leest u meer op deze website.

Milieubeleidsplan Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.