Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Milieubeleidsplan

Duurzaamheid is een onderwerp voor de universiteit op drie vlakken: bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. Ook proberen we hier zo veel mogelijk over te communiceren.

Het Milieubeleidsplan 2016-2020 van de Universiteit Leiden heeft deze doelstellingen:

 • de directe milieubelasting door activiteiten van de universiteit verder verminderen tot een niveau dat minimaal aansluit bij andere brede universiteiten
 • de zichtbaarheid van en participatie in het milieu- en duurzaamheidsbeleid substantieel versterken bij studenten, medewerkers en omgeving van de universiteit
 • De CO2-footprint van de universiteit de komende jaren met 50 procent laten dalen

Realisatie van doelstellingen

Om deze doelstellingen te realiseren, zet de Universiteit Leiden in op:

 • verbetering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties via zes thema‚Äôs:
  1. huisvesting
  2. energie
  3. water
  4. inkoop en beleggen
  5. afval
  6. mobiliteit
 • verdere inbedding van duurzaamheid in de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek.
 • stimulering, implementering en borging van initiatieven waardoor activiteiten en resultaten van het milieu- en duurzaamheidsbeleid in brede kring zichtbaar, gedragen en erkend worden.

Bij de verschillende onderwerpen op deze website vertellen we u hoe ver we zijn met het realiseren van onze doelstellingen.

Milieubeleidsplan Universiteit Leiden