Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Inkoop en beleggen

Van wetenschappelijke apparatuur tot kantoorartikelen, en van schoonmaakdiensten tot producten in de universitaire restaurants, de Universiteit Leiden koopt jaarlijks een breed scala goederen en diensten in. Die hebben alle hun milieubelasting, bijvoorbeeld door de productie ervan, het gebruik van grondstoffen en het transport.

Convenant duurzaam inkopen

In 2008 hebben de Nederlandse universiteiten en hogescholen in een convenant met het toenmalige Ministerie van VROM afgesproken dat in 2012 minimaal de helft van hun aankopen zou voldoen aan duurzaamheidscriteria van het Ministerie. Het Ministerie heeft voor een aantal productgroepen minimale eisen en gunningswensen voorgeschreven op het gebied van milieu en internationale sociale voorwaarden. Uiterlijk 2020 moeten alle aankopen volledig duurzaam zijn. De Universiteit Leiden heeft de voor 2012 concreet geformuleerde doelstelling ruimschoots gehaald en werkt nog steeds volgens de uitgangspunten van het convenant.

Fair trade en biologisch

De inkoop van duurzame producten is voor de studenten en medewerkers vooral zichtbaar in de restaurants van Universiteit Leiden. Het aanbod is voor een deel al biologisch geproduceerd en/of fair trade. Zo zijn alle zuivelproducten 100 procent biologisch en is alle koffie 100 procent fair trade (Max Havelaar/Utz). In 2016 is in de universitaire restaurants en cafés een nieuwe productlijn Pure uitgerold, bedoeld om medewerkers en studenten te stimuleren om duurzame, gezonde en/of vegetarische producten te kiezen.

Ook let de Universiteit Leiden op het aantal levermomenten. Hoe minder transportbewegingen, hoe duurzamer het logistieke proces wordt. Ook aan verhuiswagens worden eisen gesteld ten aanzien van de uitstoot. En bij de Europese aanbesteding voor computerhardware is apparatuur aangeschaft met de laatste energieverbruiksnormen.

Duurzaam beleggen

Voor de beleggingen van de universitaire steunfondsen, zoals Praesidium Libertatis, wordt gebruik gemaakt van duurzame beleggingsfondsen en beleggingsinstrumenten (trackers) die maatschappelijk verantwoord beleggen. Zij houden rekening met internationaal erkende MVO-normen en vermijden beleggingen in controversiële fondsen. Beleggingen in bedrijfsobligaties gebeuren alleen als het betreffende bedrijf voldoet aan de criteria van de UN Global Compact.

Ambitie

De Universiteit Leiden heeft de ambitie de inkoop van goederen en diensten verder te verduurzamen. In 2018 wil de universiteit duurzaamheidscriteria hanteren voor alle inkoopsegmenten waarvoor dit mogelijk is. Waar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog geen duurzaamheidscriteria beschikbaar heeft, gaat de Universiteit Leiden zelf criteria vaststellen. Hierbij zoekt de universiteit samenwerking binnen de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

Vanaf 2016 stelt de Universiteit Leiden zelf criteria op voor onder andere aanbestedingen voor dienstreizen en afvalscheiding. Ook werkt de universiteit aan het vergroten van het aandeel biologische, fair trade, vegetarische en regionale producten in de restaurants. Duurzaam en regionaal geproduceerd voedsel bevordert de economie van de regio en beperkt de CO2-emissie bij de productie en het vervoer.

Stand van zaken

In 2016 is in de universitaire restaurants en cafés een nieuwe productlijn Pure uitgerold, bedoeld om medewerkers en studenten te stimuleren om duurzame, gezonde en/of vegetarische producten te kiezen. Voor de aanbesteding van de afvalverwerking en papier is een aantal duurzaamheidswensen en -eisen toegevoegd.