Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Huisvesting

Verduurzaming van gebouwen levert een bijdrage aan Nederlandse en Europese milieunormen. De Universiteit Leiden houdt daar in al haar bouwprojecten rekening mee.

Het nieuwe Gorleaus Building op de Science Campus van de universiteit is een voorbeeld van duurzaam bouwen. Het gebouw is energiezuinig, prettig om in te verblijven en bovendien wordt rekening gehouden met verantwoord gebruik van duurzame materialen en water.

Keurmerk

Een integraal keurmerk dat de laatste jaren sterk is ontwikkeld, is BREEAM-NL. Het is momenteel het breedste duurzaamheidskeurmerk in Nederland waarbij de duurzaamheid in 9 categorieën wordt bepaald, variërend van energie-, water- en materiaalgebruik tot afvalproductie en transportbewegingen. Er kunnen de volgende scores worden behaald: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. BREEAM-NL is toegepast bij de ontwikkeling van de nieuwe Science Campus. Het complex heeft zowel voor het ontwerp als de bouw de score Very Good behaald.

BREEAM-NL is toegepast bij de ontwikkeling van de nieuwe Science Campus.

Ambitie

De Universiteit Leiden gaat het BREEAM-NL keurmerk nog veel breder toepassen in haar huisvestingsbeleid. Naast het keurmerk voor nieuwbouw en grootschalige renovatie, gaat de universiteit ook keurmerken voor bestaande bouw, gebiedsontwikkeling en sloop gebruiken. Voor bestaande gebouwen gebeurt dat aan de hand van een proefproject dat voor onderwijsgebouwen is gestart.

Stand van zaken

In 2016 is voor 25 universitaire gebouwen geïnventariseerd in welke mate ze voldoen aan de criteria van BREEAM-NL In Use, een instrument waarmee de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen wordt gemonitord. De duurzaamheid op dit moment en de mogelijkheden om de gebouwen nog duurzamer te maken zijn bepaald en gekoppeld aan een globale planning.