Universiteit Leiden

nl en
Thema

Inkoop en beleggen

Van wetenschappelijke apparatuur tot kantoorartikelen, en van schoonmaakdiensten tot producten in de universitaire restaurants, de Universiteit Leiden koopt voor haar medewerkers en studenten jaarlijks een breed scala goederen en diensten in. Die hebben alle hun milieubelasting, bijvoorbeeld door de productie ervan, gebruik van grondstoffen en transport.

Convenant duurzaam inkopen

Al in 2008 hebben de Nederlandse universiteiten en hogescholen in een convenant met het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) afgesproken dat in 2012 minimaal de helft van hun aankopen zou voldoen aan duurzaamheidscriteria van het ministerie. Uiterlijk 2020 moeten alle aankopen volledig duurzaam zijn. De Universiteit Leiden heeft de voor 2012 concreet geformuleerde doelstelling ruimschoots gehaald en werkt nog steeds volgens de uitgangspunten van het convenant.

Fair trade en biologisch

De inkoop van duurzame producten is voor de studenten en medewerkers vooral zichtbaar in de restaurants van Universiteit Leiden. Het aanbod is voor een deel al van biologische herkomst en/of fair trade. Zo zijn alle zuivelproducten 100 procent biologisch en is alle koffie 100 procent fair trade (Max Havelaar/Utz). Vanaf 2016 wordt in de universitaire restaurants en cafés de productlijn Pure aangeboden, bedoeld om medewerkers en studenten te stimuleren om duurzame, gezonde en/of vegetarische producten te kiezen.

Duurzaam beleggen

Voor de beleggingen van de universitaire steunfondsen, zoals Praesidium Libertatis, wordt gebruik gemaakt van duurzame beleggingsfondsen en beleggingsinstrumenten (trackers) die maatschappelijk verantwoord beleggen. Zij houden rekening met internationaal erkende MVO-normen en vermijden beleggingen in controversiële fondsen. Beleggingen in bedrijfsobligaties gebeuren alleen als het betreffende bedrijf voldoet aan de criteria van de UN Global Compact.

Ambitie

De Universiteit Leiden heeft de ambitie de inkoop van goederen en diensten verder te verduurzamen. In 2018 wil de universiteit duurzaamheidscriteria hanteren waar dit mogelijk is. Waar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog geen duurzaamheidscriteria beschikbaar heeft, gaat de Universiteit Leiden zelf criteria vaststellen. Hierbij zoekt de universiteit samenwerking binnen Universiteiten van Nederland.

Vanaf 2016 stelt de Universiteit Leiden zelf criteria op voor onder andere aanbestedingen voor dienstreizen en afvalscheiding. Ook werkt de universiteit aan het vergroten van het aandeel biologische, fair trade, vegetarische en regionale producten in de restaurants. Duurzaam en regionaal geproduceerd voedsel bevordert de economie van de regio en beperkt de CO2-emissie bij de productie en het vervoer.

Stand van zaken

Met de productlijn Pure, uitgerold in 2016, wil de universiteit haar medewerkers en studenten stimuleren om duurzame, gezonde en/of vegetarische producten te kiezen. Voor de aanbesteding van de afvalverwerking en papier heeft de universiteit een aantal duurzaamheidswensen en -eisen kenbaar gemaakt. Het papier moet bijvoorbeeld gerecycled zijn en natuurlijk gebleekt. Ook is aan de afvalverwerker gevraagd mee te denken over hoe we nog meer afval kunnen recyclen Ook let de Universiteit Leiden bij aanbestedingen op het aantal levermomenten. Hoe minder transportbewegingen, hoe duurzamer het logistieke proces wordt. Aan verhuiswagens zijn eisen gesteld aan de uitstoot. En bij de Europese aanbesteding voor computerhardware is apparatuur aangeschaft met de laatste energieverbruiksnormen. De universiteit heeft naast de reguliere meubilairaanbieder ook een contract gesloten met een leverancier van opgeknapt meubilair.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.