Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Biodiversiteit

Biodiversiteit, biologische diversiteit, krijgt steeds meer aandacht op de campussen van de Universiteit Leiden.

Leefbare campussen

In de afgelopen decennia verdubbelde het aantal studenten en medewerkers dat de gebouwen van de Universiteit Leiden gebruikt en de campussen werden zo onderhoudsvrij mogelijk gemaakt. Aanleg van parkeerplaatsen, paden en fietsenstallingen ging vaak ten koste van het groen en de ecologie. Dat veroorzaakt (te veel) hitte, vermindert de biodiversiteit en verstoort het ecologisch evenwicht. 

Daarom is er in de bedrijfsvoering van de Universiteit Leiden sinds 2021 meer aandacht voor biodiversiteit. Het Leiden University Green Office, Expertisecentrum Vastgoed, het Universitair Facilitair Bedrijf en de Hortus botanicus werken samen om biodiversiteit nog meer te integreren in de inrichting van de campussen. Zo realiseren we meer groen, leefbaarheid en biodiversiteit op de campussen en maken we dit beter zichtbaar voor studenten en medewerkers.

Verankeren van de aandacht voor biodiversiteit

De Duurzaamheidsvisie 2030 van de Universiteit Leiden noemt biodiversiteit als aandachtspunt bij het inrichten en vergroenen van de campussen. Hierbij willen we nog meer gebruik maken van de kennis die we in huis hebben op het gebied van biodiversiteit. 

Leiden Bio Science Park

Bij de gebiedsontwikkeling van het Leiden Bio Science Park (LBSP) krijgt biodiversiteit al langer structurele aandacht. Voorbeelden hiervan zijn een bomenbalans (voor elke boom die verdwijnt komt een nieuwe in de plaats) en voldoende waterbuffers, zoals slootjes en wadi’s om regenwater op te vangen, te bufferen en niet meer rechtstreeks af te voeren naar het riool. Ook zijn er parken aangelegd, waaronder het Schilperoortpark, de Hartlijn en een groen campusplein, hanteren we een ander maaibeleid en is een ecoloog structureel betrokken bij de ontwikkelingen. 

Meer informatie over biodiversiteit op het LBSP

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.