Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Bewustwording en betrokkenheid

In het nieuwe milieubeleidsplan is veel aandacht voor manieren om medewerkers en studenten te betrekken bij het milieubeleid van de Universiteit Leiden.

Meer aandacht voor duurzaamheid

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in groene stroom, zonnepanelen, duurzaam bouwen en milieu als onderdeel van de beleidscyclus. Daar is nog te weinig over bekend onder studenten, medewerkers en derden. Daarom biedt deze website informatie over wat de universiteit doet aan duurzaamheid. Ook in het onderwijs en onderzoek van de universiteit komt duurzaamheid meer aan bod.

Leiden University Green Office

Belangrijk voor de bewustwording is de oprichting van een Green Office. Hierin werken studenten en medewerkers samen om duurzaamheid op de kaart te zetten en de universiteit duurzamer te maken.

Stand van zaken 

Sinds de tweede helft van 2016 is het Leiden University Green Office (LUGO) actief. In de introductieweken aan het begin van het academisch jaar hebben nieuwe studenten kennis gemaakt met het Green Office. Eind september is LUGO officieel geopend in de Hortus botanicus. Sindsdien zijn 6 studenten aan het werk om duurzaamheid op de kaart te zetten binnen de universiteit.