Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English
Dossier

De duurzame universiteit

In het nieuwe milieubeleidsplan is veel aandacht voor manieren om medewerkers en studenten te betrekken bij het milieubeleid van de Universiteit Leiden.

Meer aandacht voor duurzaamheid

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in groene stroom, zonnepanelen, duurzaam bouwen en milieu als onderdeel van de beleidscyclus. Daar is nog te weinig over bekend onder studenten, medewerkers en derden. Daarom biedt deze website informatie over wat de universiteit doet aan duurzaamheid. Ook in het onderwijs en onderzoek van de universiteit komt duurzaamheid meer aan bod.

Leiden University Green Office

Belangrijk voor de bewustwording is de oprichting van een Green Office. Hierin werken studenten en medewerkers samen om duurzaamheid op de kaart te zetten en de universiteit duurzamer te maken.