Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Bewustwording en betrokkenheid

In het nieuwe milieubeleidsplan is veel aandacht voor manieren om medewerkers en studenten te betrekken bij het milieubeleid van de Universiteit Leiden.

Meer aandacht voor duurzaamheid

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in groene stroom, zonnepanelen, duurzaam bouwen en milieu als onderdeel van de beleidscyclus. Daar is nog te weinig over bekend onder studenten, medewerkers en derden. Daarom biedt deze website informatie over wat de universiteit doet aan duurzaamheid. Ook in het onderwijs en onderzoek van de universiteit komt het onderwerp duurzaamheid steeds vaker aan bod.

Leiden University Green Office

Belangrijk voor de bewustwording is de oprichting van een Green Office. Hierin werken studenten en medewerkers samen om duurzaamheid op de kaart te zetten en de universiteit duurzamer te maken.

Stand van zaken 

Sinds 2016 is het Leiden University Green Office (LUGO) actief. Hier zijn zes studenten aan het werk om duurzaamheid op de kaart te zetten binnen de universiteit. Medewerkers en studenten die ideeën hebben over een beter milieu, kunnen zich hier melden. De studenten vertellen meer over hun activiteiten op de LUGO-website en op Facebook.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.