Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Afval

Vervoer en verwerking van afval zorgt voor uitstoot van CO2 en verspilling van grondstoffen. Het voornaamste doel van de universiteit is daarom om afval zo veel mogelijk te voorkomen.

De Universiteit Leiden volgt een driesporenbeleid om afval te beperken:

  1. Het voornaamste doel is om afval te voorkomen. Dat is de meest effectieve manier om de milieudruk van afval te verlagen.
  2. Het afval dat dan nog ontstaat, wil de universiteit duurzaam verwerken, waarbij grondstoffen worden herwonnen.
  3. Het restant aan afval kan worden verbrand met energieterugwinning. Hiermee draagt de Universiteit Leiden bij aan de circulaire economie, waarin afval als grondstof weer in de keten wordt gebracht.

Afvalstromen en hoeveelheden

De universiteit zamelt 38 procent van al het afval gescheiden in.

Medewerkers, studenten en bezoekers van de Universiteit Leiden produceren gezamenlijk zo’n 900 ton afval per jaar.

Gescheiden inzamelen

Twee derde van het afval is niet-gescheiden bedrijfsafval dat met energiewinning wordt verbrand. Een kwart van het afval is papier en karton. De universiteit zamelt 38 procent van al het afval gescheiden in, zoals papier, afvalhout, bouw- en sloopafval, frituurvet, glas, hoogwaardig plastic, computers en andere apparatuur. Oud meubilair wordt soms binnen de universiteit hergebruikt, maar hiervoor zijn (nog) geen afspraken en regels gemaakt.

Ambities

Afval voorkomen

 Ongeveer een kwart van het afval van de universiteit bestaat uit papier en karton. Daarom voert Universiteit Leiden een actieve campagne om het papiergebruik terug te dringen. Een voorbeeld hiervan is het project met als doel het Bestuursbureau in 2017 in externe communicatie voor 95 procent digitaal te doen. Vervolgens wordt met de ervaringen bij het Bestuursbureau ook bij de faculteiten gekeken hoe het papierverbruik kan worden teruggebracht. Ook voert de universiteit periodiek bewustwordingscampagnes om medewerkers en studenten erop te wijzen hoe ze afval kunnen voorkomen.

Kringloopwinkel

Ook door het recyclen van afval kan de universiteit haar milieubelasting verder omlaag brengen. De Universiteit Leiden gaat aan de slag met het opzetten van een online kringloopwinkel. Hier worden goederen aangeboden die door de universiteit niet meer worden gebruikt. Medewerkers en studenten kunnen bieden op deze producten. Dit bevordert hergebruik en de kosten voor afvoer van afval gaan omlaag. De webwinkel functioneert met ingang van 2017.

Afbreekbare verpakkingen

De Universiteit Leiden gaat onderzoeken of eenmalige verpakkingen kunnen worden vervangen door biologisch afbreekbare verpakkingen. Het doel is de  de gemiddelde hoeveelheid afval per student van de Universiteit Leiden te verminderen tot maximaal 25 kilo in 2020.

Grondstoffen terugwinnen

Het tweede spoor in het afvalbeleid van de universiteit is meer afvalscheiding. Dat kan op het moment van weggooien, of bij verwerking van het afval. Een groter scheidingspercentage is onder meer te bereiken door op de werkplek containers met meerdere bakjes voor verschillende soorten afval te plaatsen. Bovendien vergroot dit het milieubewustzijn bij medewerkers en studenten. In 2020 wordt minder dan 250 ton bedrijfsafval verbrand.

Stand van zaken

Helaas nam de hoeveelheid afval per student de afgelopen twee jaar toe. In 2016 is er nog extra veel afval geproduceerd vanwege het bouw- en sloopafval van W&N. De oorzaak van de afvaltoename onder studenten is nog niet bekend, behalve dat er algemene trends zijn van economische voorspoed die de consumptie doen toenemen. Er wordt nu gezocht naar de oorzaken en oplossingen.

Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) is een pilot gestart met afvalbakken met vier afvalstromen op centrale plekken in het faculteitsgebouw. Aan de voorkant bleek dit een succes: er werd goede kwaliteit GFT en plastic gescheiden ingezameld. Aan de achterkant bleek de afvalverwerker echter niets met de gescheiden plasticstroom te kunnen, behalve het meeverbranden met het restafval. Op basis van deze ervaring is gekozen niet direct gescheiden afvalinzameling in te voeren bij de universiteit. We gaan wel door met de gescheiden inzameling van hoogwaardige (schone) plastics bij expedities.

Bij FSW is bij de afruimband van het restaurant de mogelijkheid om GFT te scheiden. De scheiding verloopt nog niet goed, er verdwijnen nog restafvalproducten in de GFT, maar de universiteit werkt aan de communicatie. Bij FSW wordt ook een proef gestart met het apart inzamelen en verwerken van biologisch afbreekbaar bestek en servies. Als de scheiding van GFT goed loopt, zal dit ook elders op de universiteit gaan gebeuren. Ook voert het Leiden Univeristy Green Office een afvalanalyse van het afval van FSW en Wijnhaven uit om te kijken uit welke stromen het restafval nu bestaat. De bedoeling is foto’s te maken van de verschillende stromen die er in het afval zitten en dat te communiceren binnen de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie