Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Updates coronavirus

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt; het laatste nieuws staat bovenaan.

De versoepelingen in het hoger onderwijs, zoals aangekondigd in de update van 20 september, zijn inmiddels ingegaan. Dat betekent in het kort dat er geen maximumaantal personen voor onze collegezalen meer gehanteerd wordt, geen mondkapjesplicht meer geldt en dat je niet langer anderhalve meter afstand tot elkaar hoeft te houden in onze gebouwen.

Alle nu nog geldende regels voor werken en studeren op de universiteit, staan in een nieuwe versie van het Campusprotocol. Lees deze goed door en wijs ook je collega's, medestudenten en bezoekers erop. De universiteit is alleen een veilige plek als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt met elkaar. Houd je aan de regels voor je eigen veiligheid en die van de ander, geef elkaar de ruimte en respecteer elkaars grenzen. 

 

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september 2021 verschillende versoepelingen aangekondigd. Door deze versoepelingen wordt het weer mogelijk om in grote groepen onderwijs op de campus te volgen. Daar zijn we blij mee. De nieuwe versoepelingen gaan in per 25 september 2021. De nieuwe regels voor tentamens en quarantaineplicht gaan zelfs al eerder in. Op 25 september zal ook een nieuwe versie van het Campusprotocol verschijnen, waarin alle nieuwe maatregelen zijn verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen per 25 september zijn:

 • De maximum groepsgrootte van 75 personen komt te vervallen in het hoger onderwijs. Onderwijs in grote groepen wordt dus weer mogelijk.  Het onderwijs zal zich geleidelijk steeds meer verplaatsen naar on-campus, in een goede mix van online, blended en hybride vormen. Elke opleiding maakt daarin eigen (didactische) keuzes. Studenten ontvangen informatie van hun eigen opleiding of er wijzigingen zijn in het rooster en wanneer deze ingaan.
 • Het is niet meer verplicht om een mondkapje te dragen binnen de universiteitsgebouwen. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit alsnog te doen. Ook kunnen docenten hun studenten vragen om een mondkapje te dragen tijdens een college of werkgroep.
 • Het advies voor thuiswerken wijzigt: we werken thuis wanneer het kan en op kantoor wanneer het nodig is. Medewerkers en leidinggevenden bespreken samen hoe zij dit vormgeven.
 • Evenementen hebben geen maximumcapaciteit meer, behalve bij evenementen die binnen plaatsvinden zonder vaste zitplaats. Dan is maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toegestaan.
 • Bij horecagelegenheden in de gebouwen van onderwijsinstellingen met als doelgroep studenten en medewerkers (zoals kantines) zal niet gecontroleerd worden op coronatoegangsbewijzen, deze zijn dus vrij toegankelijk.

Let op: in de gebouwen van het LUMC gelden mogelijk andere regels. Het LUMC communiceert z.s.m. welke maatregelen en mogelijk versoepelingen voor het onderwijs in het LUMC gelden en vanaf wanneer.

Maximum groepsgrootte bij tentamens
Met ingang van 20 september vervalt de maximum groepsgrootte bij tentamens. Ook hier vervalt de anderhalvemeter maatregel. Dat betekent dat vanaf 20 september alle tentamens regulier door kunnen gaan. Studenten horen van hun opleiding als dit een wijziging voor tentamens betekent. 

Quarantaineregels voor reizen
Per 22 september 2021 veranderen ook de quarantaineregels voor het reizen naar Nederland. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. Kom je uit het buitenland, doe dan de Quarantaine Reischeck om te zien welke regels er voor jou gelden. Geeft deze check aan dat je in thuisquarantaine moet, dan mag je gedurende je quarantaine ook niet naar de universiteit komen.

Veiligheid en verantwoordelijkheid
We zijn blij zijn dat grote colleges weer kunnen worden gegeven en we vragen daarbij aan iedereen om dit zo veilig mogelijk te houden met elkaar en voor elkaar. Geef elkaar de ruimte, wees voorzichtig en respecteer anderen als zij een mondkapje dragen of verzoeken afstand te houden.

Doe daarnaast altijd de coronacheck voordat je naar de universiteit komt en doe twee keer per week preventief een gratis zelftest. Lees bij de veelgestelde vragen wat je moet doen als deze zelftest positief is. We adviseren je ook om je te laten vaccineren. Studenten en medewerkers uit Leiden kunnen hiervoor terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij GGD Haaglanden.

Ben je besmet met het coronavirus (positieve testuitslag bij de GGD)? Dan vragen we je dit te melden. Studenten kunnen doen dit bij hun studieadviseur, medewerkers bij hun leidinggevende. Hier lees je waarom, en wat we met je melding doen.

Nieuwe versie campusprotocol
In het Campusprotocol vind je alle maatregelen die gelden voor onze studenten en medewerkers en in onze gebouwen. Er is een nieuwe versie van dit protocol, waarin alle versoepelingen en wijzigingen die zijn ingegaan sinds 30 augustus zijn verwerkt. Lees het protocol goed door en wijs eventuele gasten of nieuwe collega’s erop. Naar het Campusprotocol 
Volg daarnaast deze pagina met updates: hier vind je als eerste de informatie wanneer er iets wijzigt in de maatregelen. 

Informatie over ventilatie 
Het is bekend dat ventilatie zeer belangrijk is in de bestrijding tegen het virus, zeker als er veel mensen bij elkaar komen in een afgesloten ruimte. Het goed ventileren van onze gebouwen heeft daarom continu onze aandacht. Alle onderwijsruimten binnen de universiteit worden geventileerd conform de eisen van het RIVM. In werkruimten en vergaderzalen is het belangrijk ramen open te zetten. Een gedetailleerde uitleg van de ventilatiesystemen vind je in het Campusprotocol of hier 

Persconferentie 14 september 
Op 14 september staat weer een persconferentie gepland, waar het demissionair kabinet mogelijk nieuwe versoepelingen of aangepaste maatregelen aankondigt. In de dagen na deze persconferentie werken we uit wat deze mogelijke versoepelingen kunnen betekenen voor onze studenten en medewerkers. Houd deze pagina met updates in de gaten voor de laatste stand van zaken. 

Nieuwe versie coronacheck
De regels vanuit de Rijksoverheid over wanneer je in thuisquarantaine moet, zijn aangepast. Hierin wordt nu ook meegewogen of je al (deels) gevaccineerd bent en/of recent een infectie met coronavirus hebt doorgemaakt. Dit is terug te vinden in de quarantainecheck van de overheid. De coronacheck van de Universiteit Leiden is bijgewerkt met deze informatie.

Doe de coronacheck elke keer voor je naar de universiteit komt, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

Advies: wat te doen bij een positieve zelftest?
Wij vragen onze medewerkers en studenten om twee keer in de week preventief een zelftest te doen. Is de uitslag positief? Dan moet je twee dingen doen:

 • Laat je testen bij de GGD om de uitslag te bevestigen: maak een afspraak via coronatest.nl of bel 0800-1202. Blijf thuis tot je de testuitslag van de GGD hebt.
 • Geef je positieve zelftest door aan het GGD Scholenteam, via 085-0782876 (dagelijks bereikbaar tussen 9:00-17:00,). Je krijgt dan direct de juiste adviezen van de GGD, en de GGD monitort via dit aparte team het verloop van besmettingen bij (hoger) onderwijsinstellingen, om indien nodig maatregelen te kunnen treffen.

Vanaf maandag 30 augustus 2021 past de Universiteit Leiden de versoepelingen toe die werden aangekondigd door het kabinet op 13 augustus 2021. We zijn blij dat we langzaam weer naar de oude situatie gaan, en willen ook dat ons onderwijs en werk op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt. Daarom hebben we versoepelingen verwerkt in een nieuw campusprotocol. Lees dit protocol voordat je naar de campus komt.

De belangrijkste punten uit dit nieuwe protocol zijn:

 • Met ingang van 30 augustus 2021 is het weer verplicht om een mondkapje te dragen als je je verplaatst in de gebouwen van de universiteit. Het mondkapje kan af zodra je op een werk- of studieplek zit.
 • We vragen onze studenten en medewerkers om (preventief) tweemaal per week een zelftest te doen, of in ieder geval op de dagen dat je naar de universiteit komt. Studenten en medewerkers van onze universiteit kunnen gratis zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl.
 • Doe de Coronacheck voordat je naar de universiteit komt. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en laat je testen.
 • Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je om deze besmetting te melden. Studenten kunnen dit doen bij hun studieadviseur, medewerkers bij hun leidinggevende.
 • In de gebouwen, zowel de kantoren als de onderwijsruimten, hoeft geen anderhalve meter afstand meer te worden gehouden. Wel blijft het verstandig om, waar mogelijk afstand te houden tot elkaar.
 • Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende frisse lucht. Alle onderwijsruimtes van de universiteit kunnen geventileerd worden conform de eisen van het RIVM en het bouwbesluit. Vrijwel overal gebeurt dit centraal via mechanische ventilatie die ’s ochtends vroeg wordt aangezet. Niet alle werkruimtes en vergaderzalen, vooral in oudere gebouwen, hebben mechanische ventilatie. Daar is het belangrijk de ramen open te zetten.
 • Als je college, werkgroep of practicum is afgelopen, verlaat dan het gebouw, daarmee maak je ruimte voor andere studenten.
 • Blijk je kort na een bezoek aan de universiteit toch besmet te zijn met Covid-19, zorg dan dat je snel de mensen in je omgeving informeert (waaronder je medestudenten of collega’s). Zo kunnen ook zij snel maatregelen treffen.

Ook in het weekend testen
Naast de zelftests, raden we studenten en medewerkers ook aan om in het weekend een PCR-test te laten afnemen bij de GGD. Dit kan ook zonder klachten, en deze is betrouwbaarder dan de zelftest. Een afspraak maken kan via www.coronatest.nl .


Terugkeer uit het buitenland
De universiteit hanteert de thuisquarantaine-regels van de overheid; ga in thuisquarantaine bij terugkeer uit een hoogrisicogebied. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland .


Vaccineren
We moedigen iedereen aan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD biedt de mogelijkheid om, ook zonder afspraak, je eerste vaccinatie te halen via aparte inloopspreekuren. Studenten en medewerkers in Leiden kunnen terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij GGD Haaglanden.

De 1,5 meter afstand kan binnen de universiteit worden losgelaten. Dat liet het kabinet op 13 augustus weten tijdens de persconferentie over de corona-aanpak. Vanaf 30 augustus geldt deze norm niet langer in het mbo, hbo en op de universiteiten. 

We zijn blij dat de situatie langzaam weer terug naar normaal gaat, maar willen dit uiteraard op een geleidelijke en veilige manier doen. Momenteel overleggen we met de faculteiten en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) over de precieze invulling van deze maatregelen. Op dit moment gaan we uit van het volgende:

 • De anderhalve meter afstand op de universiteit wordt per 30 augustus losgelaten.
 • Het onderwijs kan vanaf deze datum volledig open.
 • Wel geldt een maximum aantal van 75 studenten per zaal. Per opleiding wordt op dit moment uitgedacht hoe dit georganiseerd wordt. Houd voor details hierover de informatie vanuit je opleiding in de gaten.
 • Dit maximum aantal geldt ook voor tentamens, diploma-uitreikingen en alle andere activiteiten in onze gebouwen.
 • Vanaf 30 augustus wordt het gebruik van een mondkapje verplicht als je je door de gebouwen beweegt. Het mondkapje kan af zodra je op een werk- of studieplek zit.
 • Thuiswerken blijft vooralsnog de norm voor het personeel dat niet direct een onderwijs- of onderwijsondersteunende functie heeft. Mocht je toch een goede reden hebben om naar kantoor te komen, overleg dit dan met je leidinggevende.
 • Voor de Universiteitsbibliotheken blijft het reserveringssysteem in gebruik. Check voor je bezoek ook de website van de Universiteitsbibliotheek voor de laatste stand van zaken.

Let op: De komende tijd wordt nog veel in detail uitgewerkt, volg daarom goed deze pagina voor updates en ook de facultaire- en opleidingsinformatiepagina’s. Deze maatregelen zullen in principe gelden voor het gehele eerste onderwijsblok van komend academisch jaar. 

Veilig en verantwoord open

De universiteit is alleen een veilige plek als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We roepen onze studenten en medewerkers op om zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat betekent onder meer het volgende:

 • Wij moedigen iedereen aan zich te laten vaccineren. De GGD biedt de mogelijkheid om, ook zonder afspraak, je eerste vaccinatie te halen via aparte inloopspreekuren. Studenten en medewerkers in Leiden kunnen terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij GGD Haaglanden.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en laat je testen.
 • Doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit komt
 • Laat je testen als je in contact bent geweest met een besmet persoon.
 • Doe (preventief) tweemaal per week een zelftest. Studenten en medewerkers van onze universiteit kunnen gratis zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl

Wat te doen bij een besmetting:

 • Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je om deze besmetting te melden. Studenten kunnen dit doen bij hun studieadviseur en medewerkers bij hun leidinggevende. Lees hier meer
 • Als je kort na een bezoek aan de universiteit toch besmet blijkt met Covid-19, zorg dan dat je snel de mensen in je omgeving informeert (waaronder je medestudenten of collega’s). Zo kunnen ook zij snel maatregelen treffen.

Op vrijdagavond 13 augustus is er weer een persconferentie van het demissionaire kabinet over de huidige coronasituatie en eventuele aanpassingen van maatregelen. Wij verwachten dat er een besluit genomen wordt over thuiswerken en over de 1,5 meter-afstandsregel in het onderwijs.  We hopen dat het vanaf het nieuwe academisch jaar mogelijk zal zijn om op een veilige manier weer (meer) fysiek onderwijs te kunnen geven en weer meer op universitaire locaties te werken. We zijn dit ook aan het voorbereiden. In de week van 16 augustus bespreken we wat de gevolgen zijn voor onze studenten en medewerkers van eventuele besluiten en adviezen vanuit het kabinet. 

We informeren iedereen daar zo spoedig mogelijk over.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.