Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Juni

Alle coronavirus-updates die in juni 2021 zijn verschenen.

Het kabinet heeft op 18 juni verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die ingaan op 26 juni. Deze versoepelingen geven onze studenten en medewerkers meer mogelijkheden om op campus te werken, te studeren en elkaar te ontmoeten. Wel blijft het houden van anderhalve meter afstand op de campus van kracht. Dat geldt ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. Ook blijft het campusprotocol gelden; blijf thuis bij klachten, doe altijd de coronacheck voor je naar de campus komt, en blijf de basisregels in acht nemen.

De belangrijkste veranderingen en maatregelen voor de Universiteit Leiden zijn:

  • We mogen weer op onze werkplek werken, het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt per 26 juni geschrapt. 
  • De anderhalve meter afstand blijft gelden in onze gebouwen. Dat betekent dat nog niet iedereen tegelijk naar het werk kan komen: houd je aan de maximale capaciteit per ruimte. Bespreek met je leidinggevende wat dit voor jou betekent. 
  • De maatregelen om veilig in de gebouwen te kunnen verblijven, zoals looproutes, gebruik van de liften en voorrangsregels bij de trappen, blijven ook van kracht.
  • De mondkapjesplicht in onze gebouwen vervalt per 26 juni. Eenieder die dat wil, mag uiteraard wel een mondkapje blijven dragen.
  • De catering van de universiteit gaat gedeeltelijk weer open. De restaurants blijven in de zomermaanden gesloten (reguliere sluiting), de cafés zijn wel open. Met inachtneming van de anderhalve meter afstand kun je hier je consumptie ook weer binnen gebruiken.
  • Voor oraties en promoties geldt dat deze met inachtneming van de anderhalve meter afstand weer plaats kunnen vinden. Tot het zomerreces zijn oraties toegestaan met maximaal 50 personen, en promoties met maximaal 10 gasten van de promovendus. Vanaf het nieuwe collegejaar zullen deze beperkingen vervallen en zullen oraties en promoties plaatsvinden volgens de dan geldende coronavoorschriften. 
  • Voor studenten blijft het de komende tijd wel noodzakelijk om een studieplek te reserveren, via het reserveringsysteem SharedDesk. 
  • Evenementen of activiteiten organiseren, ook met externe genodigden, is weer mogelijk vanaf 26 juni, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en/of de zaalbeperkingen. 

Voor studenten geldt: houd ook de berichtgeving van je opleiding en faculteit in de gaten, voor meer gedetailleerde informatie over jouw onderwijs. 

Start van het nieuwe academisch jaar - Onderwijs op de campus

We bereiden ons voor op (volledig) onderwijs op de campus met ingang van het nieuwe collegejaar, dus zónder beperkingen. Dit is heel fijn nieuws voor onze docenten en studenten. Het betekent dat we ervan uitgaan dat al het onderwijs fysiek op de campus plaats zal vinden, waardoor studenten en docenten elkaar weer ‘echt’ kunnen ontmoeten. De roosters hiervoor worden nu gemaakt en komen binnenkort beschikbaar. Gedetailleerde informatie ontvang je van je faculteit of opleiding. De veiligheid blijven we uiteraard in het oog houden. Voor studenten die onverhoopt toch in quarantaine zitten of vanwege (in)reisbeperkingen (nog) niet aan het on-campus onderwijs kunnen meedoen, hebben opleidingen alternatieven of hybride onderwijs georganiseerd. De invulling hiervan verschilt, studenten worden hierover vanuit de opleiding geïnformeerd. 

Ook voor de introductieprogramma’s (EL CID, HOP en OWL) zijn de huidige versoepelingen goed nieuws: de programma’s, die uitgaan van deels online activiteiten en deels fysieke ontmoetingen en activiteiten, kunnen naar verwachting doorgang vinden. Uiteraard alles onder voorbehoud van de kabinetsmaatregelen in de komende maanden.

We zijn hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe collegejaar. Zoals al eerder gemeld gaan we er daarbij van uit dat al het onderwijs weer op de campus mogelijk zal zijn (zie de update van 15 april en deze pagina voor aanstaande studenten).  Woensdag 16 juni is de Universiteitsraad akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het onderwijs; we gaan tot nu toe uit van het basisscenario van OCW

Op vrijdag 18 juni is er echter een ingelaste persconferentie waarin het kabinet waarschijnlijk verdere versoepelingen aankondigt. Hierdoor zou het optimale scenario van OCW mogelijk kunnen worden. Dat zou heel fijn zijn voor onze studenten en docenten. We bespreken in de week van 21 juni met de faculteiten hoe we de uitkomsten van de persconferentie - en eventueel dit nieuwe scenario - vertalen voor de Universiteit Leiden. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Dienstreizen naar het buitenland beperkt toegestaan vanaf 1 juni
Dienstreizen naar het buitenland zijn onder voorwaarden beperkt toegestaan na 1 juni. Dat heeft het College van Bestuur besloten. Wil je op dienstreis naar het buitenland, hou er dan rekening mee dat je vooraf schriftelijke toestemming nodig hebt. Dien je aanvraag ten minste 8 weken van tevoren in. Bij alle aanvragen wordt afgewogen of de reis noodzakelijk is en of deze nu moet plaatsvinden. De nieuwe procedure geldt voor alle dienstreizen naar het buitenland die gemaakt worden vanaf 1 juni. Zie meer informatie in de mededeling op de medewerkerssite.

Thuiswerken blijft voorlopig de norm
Ondanks de versoepelingen blijft voorzichtigheid geboden. Voorlopig blijft thuiswerken dan ook de norm voor degenen die niet noodzakelijk op de universiteit hoeven te zijn. Wel is het weer toegestaan om naar de universiteit te komen voor samenkomst van interne teams (zonder gasten van buiten de universiteit dus) voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling of scholing. Uiteraard alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt en de geldende regels in acht neemt zoals beschreven in ons campusprotocol. De maximumcapaciteit van een ruimte staat aangegeven op de deur.

Meer sportmogelijkheden in het Universitair Sportcentrum (USC) vanaf 5 juni
Vanaf 5 juni wil het kabinet de sportmogelijkheden verruimen. Dat betekent onder meer dat sporten in groepen weer is toegestaan en dat de 1,5 meter afstand daarbij niet in acht hoeft worden genomen. Het gehele groepslesrooster kan worden hervat. Ook mogen sportkantines, kleedkamers en douches weer open. Meer informatie vind je op de website van het USC.

Hortus volledig open vanaf 5 juni
Vanaf 5 juni is de Hortus botanicus weer volledig heropend. Dat geldt dus ook voor het binnengedeelte, zoals de tropische kassen. U moet vooraf tickets bestellen via de website.

Faculty Club open vanaf 7 juni, zitplaatsen in cafés
De Faculty Club in het Academiegebouw (Rapenburg 73, Leiden) is vanaf 7 juni weer geopend, en wel van 08:00 tot 22:00 uur. Hier gelden natuurlijk de regels van de horeca. De universitaire cafés blijven dezelfde openingstijden hanteren als nu het geval is (zie dit overzicht), wel zullen er vanaf deze datum zitplaatsen worden gecreëerd. De universitaire restaurants blijven voorlopig gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.