Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Februari

Alle coronavirus-updates die in februari 2021 zijn verschenen.

De (versoepeling van) coronamaatregelen die het kabinet op 23 februari heeft aangekondigd, betekenen voor onze studenten en medewerkers het volgende:

Avondklok verlengd tot 15 maart

De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur. Dit betekent dat de aangepaste sluitingstijden van onze gebouwen ook tot en met die datum gelden. De actuele openingstijden per gebouw vind je op de locatiepagina.

Sportmogelijkheden verruimd

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Dit betekent dat er op het Universitair Sportcentrum en bij de studentensportverenigingen weer meer mogelijkheden zijn om samen te sporten. Meer informatie op de website van het USC

Op 8 februari 2021 heeft het kabinet besloten dat de avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart. In die periode is het niet toegestaan om zonder goede reden de straat op te gaan tussen 21:00 en 04:30 uur.

Voor de Universiteit Leiden betekent dit dat gebouwen (en dus ook studieplekken) eerder zullen sluiten. Daarmee verlengen wij dus de maatregelen die we eerder beschreven in onze update van 22 januari.

De lockdown in Nederland is door het kabinet verlengd t/m 2 maart. De maatregelen die op 15 december van kracht werden (zie hier), blijven dus langer gelden.

Online onderwijs t/m 19 maart
Voor het onderwijs is besloten dat tot en met 19 maart al het onderwijs online zal plaatsvinden. Dit is dus langer dan de lockdown voor nu is afgekondigd. De reden is dat dit voor zowel studenten als docenten duidelijkheid biedt hoe de rest van dit onderwijsblok eruit gaat zien. Het geeft docenten ook zekerheid voor het vormgeven en voorbereiden van hun onderwijs. De geldende uitzonderingen voor kleinschalig practicumonderwijs en mentor- en tutoraatbijeenkomsten blijven van kracht; deze kunnen nog fysiek plaatsvinden. Het kan zijn dat bepaalde opleidingen kleinschalige fysieke onderwijsbijeenkomsten organiseren in maart, hierover wordt op facultair niveau gecommuniceerd.

Alle overige maatregelen voor onze studenten en medewerkers, zoals beschreven in de update van 15 december, blijven in ieder geval tot en met 2 maart van kracht.

Avondklok
Het kabinet neemt in de komende dagen tevens een beslissing over het al dan niet verlengen van de avondklok. Zodra dit besluit is genomen, zullen wij je via deze pagina informeren wat dit voor de openingstijden van onze locaties betekent. Houd de updates dus in de gaten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.