Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Maart

Alle coronavirus-updates die in maart 2020 zijn verschenen.

Update 31 maart 17:00u: Gezond thuiswerken, toegankelijkheid en diversiteit


Tips van Healthy University @ Home voor gezond thuiswerken en –studeren
Thuiswerken en online studeren gaat niet altijd voor iedereen vanzelf. Het valt niet mee om het juiste ritme te vinden, je werk- en studieplek optimaal in te richten, continu bereikbaar te zijn, soms ook nog de kinderen bezig te houden en dan te focussen op je werk of studie. Healthy University@home helpt medewerkers en studenten om op een gezonde en verantwoorde manier thuis te werken. Bekijk bijvoorbeeld de tips over bewegen tijdens je werkdag, contact met collega’s of mede-studenten, of over het aansturen van je team.

Blog diversity officer
Diversity officer Aya Ezawa blogt over de impact die de coronacrisis heeft op de universitaire gemeenschap. ‘De onzekerheid, druk en beperkingen van ons dagelijks leven vormen ook een emotionele belasting. De werkelijke impact van weken sociale isolatie moet nog komen. Community en verbinding zijn belangrijker dan ooit.’

Toegankelijkheid online onderwijs voor studenten
Ook in deze bijzondere tijd heb je als student recht op toegang tot het onderwijs. De universiteit doet er alles aan om te zorgen dat je alle onderwijsmaterialen kunt verkrijgen en al je colleges kunt volgen. Loop je hierbij tegen problemen aan? Bekijk of je de oplossing kunt vinden op de pagina over Voorzieningen, diensten en IT, bij de tips of de FAQs op deze website. Als dat niet lukt, vragen we je in eerste instantie hulp te vragen aan je medestudenten. Mocht je probleem daarmee niet opgelost zijn, neem dan contact op met je studieadviseur. Hij/zij kan je helpen om een oplossing te vinden.

Update 30 maart 17:30u: Prikbord voor klussen


Leiworks: 'prikbord' voor klussen in coronatijd
Heb je zin en tijd om collega's te helpen, zodat we samen zo goed mogelijk door deze periode komen? Of heb je juist klussen waar je hulp van anderen goed bij kunt gebruiken? Meld je beschikbaarheid of je werkzaamheden bij Leiworks.

Kabinetsbesluit verlenging coronamaatregelen
Veel coronamaatregelen van het kabinet lopen in principe tot en met 6 april. Morgenavond (31 maart) zal het kabinet bekendmaken of deze maatregelen wellicht nog langer in werking zullen blijven. De Universiteit Leiden zal woensdag 1 april met het ministerie van Onderwijs en met collega-universiteiten binnen de VSNU overleggen welke consequenties deze besluiten hebben voor de Nederlandse universiteiten, en dus voor ons. Hierover zullen we zo spoedig mogelijk iedereen informeren met  een update in ons coronadossier, de verwachting is dat die update er woensdag aan het eind van de middag zal zijn.

Update 27 maart

Er zijn geen wijzigingen in de maatregelen van de universiteit ten opzichte van de laatste update (26 maart 17u).

Update 26 maart 17:00u: Niet-uitleenbare boeken beschikbaar voor onderwijs

Er zijn verschillende manieren waarop docenten niet-uitleenbare boeken toch beschikbaar kunnen stellen aan hun studenten voor online onderwijs. De Universiteitsbibliotheken Leiden (UBL) hebben deze mogelijkheden op een rij gezet.

Update 25 maart 17.00u: NSE uitgesteld, crowdfunding corona, promoties, hulpnummer studenten


NSE uitgesteld
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is geannuleerd. Het Ministerie van OCW heeft daartoe besloten samen met de koepels van hogeronderwijsinstellingen en studentenbonden. De enquête zou gehouden worden van 20 april tot en met 15 mei, maar gezien de coronacrisis is ervan afgezien. Lees meer hierover in de mededeling NSE geannuleerd 

Steun corona-onderzoek LUMC
In het LUMC wordt heel hard gewerkt aan potentiële virusremmers en medicijnen tegen het nieuwe coronavirus. Onder de hashtag #wakeuptocorona is SteunLeiden.nl een crowdfundingsactie gestart. Steun ook dit belangrijke onderzoek en lees meer over deze actie op SteunLeiden/wakeuptocorona

Vragen over promoties
Er zijn veel vragen over promoties na 6 april. Eerder is al besloten dat promoties t/m 6 april niet doorgaan. Wij begrijpen dat het voor promovendi heel vervelend is dat er ook onzekerheid is over de periode daarna. De universiteit kan over de promoties geen zelfstandig besluit nemen. We zijn afhankelijk van besluiten van het kabinet en het ministerie van OCW en afstemming binnen de VSNU. We onderzoeken ondertussen de mogelijkheden van online promoveren. Houd hierover onze updates in de gaten. 

Hulpnummer voor studenten
Ervaar je angst, stress of eenzaamheid in deze moeilijke tijd? Neem dan contact op met de ‘Listening Phone’, georganiseerd door Student Support Services. Bel 071 527 1132 of e-mail studentsupport@leidenuniv.nl, dan bellen we je terug. The Listening Phone is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Update 24 maart 17.00u: Dienstverlening UBL, werklaptop/pc updaten vanuit huis


Dienstverlening UB
De Universiteitsbibliotheek is vanaf heden alleen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend voor het ophalen van aangevraagde boekmaterialen (via de boekenlockers). In het weekend is de Universiteitsbibliotheek gesloten. Voor de afhaallocaties in het Pieter de la Courtgebouw, Van Steenis gebouw en het Wijnhaven gebouw in Den Haag gelden de openingstijden van de betreffende gebouwen. Meer informatie

Daarnaast biedt de Universiteitsbibliotheek meer digitale bronnen vrij beschikbaar aan: voor studenten, docenten, onderzoekers en materiaal specifiek over coronaonderzoek.

Update je werklaptop of -pc
Ben je thuis aan het werk op een Windows-laptop of pc van het werk? Zorg dat beveiliging hiervan up to date is: installeer de update van Windows 10 zodra deze beschikbaar is. Lees hier hoe je dit doet vanuit huis

Boodschap Carel Stolker voor studenten
Het zijn vreemde tijden: lege gebouwen, geen onderwijs en onze hele universitaire gemeenschap blijft thuis. Rector Carel Stolker spreekt de studenten vanuit huis toe: ‘Let op je gezondheid, zowel fysiek als mentaal’ – en dat geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers! Bekijk de hele videoboodschap van Carel Stolker

Update 24 maart 12u: Geen evenementen tot 1 juni

In lijn met de nieuwe kabinetsmaatregelen zullen er tot 1 juni geen evenementen meer plaatsvinden op of georganiseerd door de universiteit. Alle reeds geplande evenementen worden afgelast. Wat dit betekent voor promoties en diploma-uitreikingen is nog niet bekend, hierover wordt in VSNU-verband met alle universiteiten gesproken.

Update 23 maart: Cruciale beroepen en Microsoft Teams

Brief cruciale beroepen voor school en kinderdagverblijf
Vervul je een cruciale functie bij de universiteit, bijvoorbeeld omdat je betrokken bent bij het verzorgen of organiseren van afstandsonderwijs? Dan kun je een brief krijgen waarmee je kind(eren) naar school of het kinderdagverblijf kunnen. Mail je verzoek naar het PSSC Servicepunt. Kijk voor meer informatie in het dossier Thuiswerken.

Tips voor werken in Microsoft Teams
Microsoft Teams is sinds kort beschikbaar voor alle medewerkers. Daarmee kun je gemakkelijk vanuit huis met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld door middel van online vergaderingen. Meer informatie hierover in de updates in het dossier Thuiswerken.

Update 20 maart: Veranderingen toetsen, bindend studieadvies, aanmelding, decentrale selectie en andere zaken

Toetsen worden minimaal 5 werkdagen vooraf aangekondigd 
In overleg met de Universiteitsraad heeft het Centraal Crisis Team (CCT) van de universiteit op 20 maart besloten dat de termijn waarop docenten toetsen van te voren kenbaar moeten maken aan studenten minstens vijf werkdagen bedraagt, in plaats van drie werkdagen. 

Dit betekent dat als je als student vandaag nog niet geïnformeerd bent over toetsen, je ervan uit kunt gaan dat je volgende week geen toetsen hebt. Als je donderdag 19 maart, via Blackboard of Brightspace, door je docent wél was geïnformeerd over een toets, dan kun je deze toets dus op zijn vroegst 5 werkdagen later verwachten, dus in dit geval niet eerder dan op donderdag 26 maart. 

Voor vragen verwijzen we je naar je docent of studieadviseur.

Uitstel bindend studieadvies (bsa)
Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de VSNU.

Het college van bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:

 • Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief advies;
 • Van de studenten die aan het eind van het jaar 2019-2020 de BSA-norm van 45 EC + eventuele aanvullende eis - voor zover die nu al geldt - niet hebben gehaald (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), wordt het advies ‘aangehouden’. Zij ontvangen een uitgesteld advies.
 • Deze studenten moeten dan in het studiejaar 2020-2021, uiterlijk 15 augustus 2021, hun BSA-norm hebben behaald voor een positief advies.
 • Voor tweedejaars studenten met een aangehouden advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling van de examencommissie.
 • Op verzoek van studenten kan een studieplan worden opgesteld met de studieadviseur (artikel 3.1.3 van de Regeling BSA). Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding (artikel 3 Regeling BSA).

Advies: niet meer reizen
Studenten en medewerkers krijgen, net als alle Nederlanders, van de Rijksoverheid het advies om niet meer te reizen. Op dit moment verblijft nog een aantal studenten en medewerkers in het buitenland, de universiteit inventariseert dit. Studenten krijgen zoveel mogelijk hulp bij terugkeer naar Nederland. Nederlandse universiteiten trekken hierbij veelal samen op om de mogelijkheden voor repatriëring voor studenten te kunnen vergroten.

Aanmelding bacheloropleidingen verschuift naar 1 juni
De deadline voor de aanmelding voor bacheloropleidingen, in veel gevallen 1 mei, verschuift in principe naar 1 juni. Dit geldt ook voor opleidingen met verplichte matching. Het recht op een studiekeuzecheck vervalt bij inschrijving na 1 mei, universiteiten proberen dit ook aan latere aanmelders aan te bieden. De Universiteit Leiden onderzoekt nog wat de mogelijkheden zijn voor het aanbieden van de studiekeuzecheck.

Decentrale selectie
De opleidingen die decentrale selectie toepassen houden vast aan 15 april als datum waarop de via Studielink rangnummers worden toegekend. Selectieprocedures zullen waar mogelijk op afstand, digitaal, worden ingericht.

Update 19 maart: Online onderwijs en toetsing vanaf 23 maart tot einde collegejaar

Vanaf maandag 23 maart gaan alle opleidingen met alle vakken zo snel mogelijk over op online onderwijs en toetsing. Deze remote teaching en toetsing geldt voor het einde van periode 3 en heel periode 4, dus tot het einde van dit collegejaar. Er zal geen fysiek onderwijs meer worden gegeven. Als het overheidsbeleid tijdens periode 4 zodanig wijzigt, dat er aanpassingen nodig zijn voor het onderwijs, krijg je daarover tijdig informatie. Meer informatie, over wanneer en hoe het online onderwijs en de toetsing plaats zullen vinden, staat op de studentenwebsite en op de medewerkerssite.

Dit is een ingrijpend besluit. De huidige switch naar al het onderwijs online vraagt een enorme inspanning en aanpassing van iedereen. We willen jullie, studenten en medewerkers, daarna niet nog meer belasten met op korte termijn weer opnieuw veranderingen. We hopen dat dit besluit rust geeft. Mochten de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld worden, dan sluiten we niet uit dat bepaalde fysieke vormen van onderwijs of toetsing weer ingevoerd kunnen worden. Maar in principe blijft onderwijs op afstand de leidraad voor alle studies en vakken voor de rest van dit collegejaar.

Update 18 maart: Mare online, toegang tot documenten op P-schijf voor studenten en meer

Zolang de universiteit gesloten blijft, zal het Leids universitair weekblad Mare alleen digitaal verschijnen, en dus niet op papier. Op de website www.mareonline.nl zijn elke dag nieuwe berichten, achtergrondstukken en columns te vinden. Hoe gaan studentenhuizen om met de coronacrisis? Hoe verlopen de eerste digitale werkcolleges? Welke lessen over isolatie kunnen we leren van wetenschappers en andere ervaringsdeskundigen? Hoe ondergaan studenten in het buitenland een lockdown? Tips en suggesties zijn welkom via redactie@mare.leidenuniv.nl, Twitter (@weekbladmare) en Facebook

De Universiteitsbibliotheek heeft werkplekken ingericht waar studenten bestanden van hun P-schijf kunnen halen. Je dient hiervoor een telefonische afspraak te maken bij de UB. Meer informatie over de procedure en het maken van een afspraak is te vinden op de website van de UB.

Op donderdagochtend 19 maart informeren we studenten over de hervatting van online onderwijs en toetsing.

We kunnen ons voorstellen dat het voor iedereen nog wennen is om thuis te werken of te studeren  – er zijn mogelijk ook kinderen thuis die aandacht vragen –  en dat hier nog vragen over zijn. Houd de website over thuiswerken in de gaten voor tips hierover. We vullen die websites dagelijks aan en werken ook daar ook aan een lijst met vragen en antwoorden. Donderdag 19 maart komt er voor studenten een website met tips en tools voor online studeren.

Oproep aan alle medewerkers: blijf aandacht houden voor veilig thuis werken. Werk via een beveiligde netwerkverbinding en wees alert op phishing mails. De universiteit beschikt ook over EduVPN, waarmee je altijd een veilige internetverbinding hebt. Zie ook de informatie van het ISSC over veilig digitaal werken.

We doen onze uiterste best om alle informatie in onze updates en elders op de pagina’s over onze maatregelen zo snel mogelijk naar het Engels te vertalen. Helaas lukt het niet altijd om dit simultaan te doen. Daarom zal een enkele keer de informatie op de Nederlandse pagina’s iets voorlopen op die van de Engelse pagina’s.

Update 17 maart 17.00u: Restauratieve voorzieningen Faculty Club en Huygens gesloten

Restauratieve voorzieningen in de Faculty Club en het Huygens zijn m.i.v. woensdag 18 maart gesloten.

Update 17 maart 12u: Promoties afgelast, waarschuwing voor phishing mails


Alle promoties afgelast
Met ingang van vandaag, 17 maart, zijn alle promoties aan de Universiteit Leiden afgelast. Dit geldt in ieder geval tot 6 april. Vier promoties die plaatsvinden in deze week zijn hiervan uitgezonderd, de desbetreffende promovendi en hun promotiecommissies hebben hierover persoonlijk bericht gehad. Deze vier verdedigingen zullen door maximaal 25 personen worden bijgewoond, en er zal achteraf geen receptie plaatsvinden.

Let op: veel phishing mails in omloop
Internetcriminelen spelen in op de actualiteit en het feit dat veel mensen thuis werken. Op dit moment zijn er veel phishing mails in omloop, die lijken te komen van het RIVM en de World Health Organization. We roepen onze medewerkers op extra alert te zijn: klik niet op links en open geen bijlagen, ook niet als je twijfelt! Meer informatie over cyberveiligheid bij thuiswerken

Update 16 maart: Informatie over remote teaching en thuiswerken; Gravensteen en universiteitswinkel gesloten

Informatie over en hulp bij remote teaching
Vanaf nu is er een website voor docenten met tools en tips voor remote teaching: www.universiteitleiden.nl/remoteteaching

Deze website zal de komende tijd verder worden uitgebreid en geactualiseerd. Ook richtlijnen over het aanbieden van deze vorm van afstandsonderwijs volgen nog. Om docenten alvast hulp te bieden bij de eerste vragen rondom online onderwijs is besloten de site nu al toegankelijk te maken. 

Als je technische vragen hebt over deze website of de daaraan gelinkte Kaltura-software, dan kunt u de helpdesk benaderen via (071 527) 8888 of via de helpdeskportal. Naast de helpdesk is er ook een supportteam beschikbaar om je te helpen met remote teaching, dit team is te bereiken via c4iremoteteaching@sea.leidenuniv.nl.

Thuiswerken
Alle informatie over thuiswerken is nu ook in het Engels beschikbaar. Er zijn allerlei manieren en programma’s om thuis te kunnen werken, lees de uitgebreide uitleg op de medewerkerswebsite. Richtlijnen op het gebied van HR voor thuiswerken volgen spoedig.

Gravensteen en University Shop sluiten
Twee locaties van de universiteit gaan dicht met ingang van woensdag 18 maart: het betreft het gebouw Gravensteen en de universiteitswinkel in Plexus.

Update 15 maart 21:45u: Maatregelen verlengd tot 6 april

Het kabinet neemt nieuwe, strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo gaan onder meer alle onderwijsinstellingen dicht tot en met 6 april. Dat betekent dus dat de Universiteit Leiden over een langere periode geen fysiek onderwijs, tentamens, en andere evenementen zal verzorgen, maar ook dat basisscholen, middelbare scholen en mbo’s tot die tijd hun deuren sluiten. Promoties gaan in kleine setting door (zie hiervoor de update van 13 maart.

Voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden geldt:

 • De eerder afgekondigde maatregelen gelden tot en met 6 april.
 • Het besluit de basisscholen en middelbare scholen te sluiten kan consequenties hebben voor uw werkzaamheden. We beseffen dat dit extra belastend is voor ouders met (jonge) kinderen. Maak afspraken met uw leidinggevende hoe u dit het best kunt opvangen.
 • Universitair restaurants en cafés zijn tot en met 6 april gesloten, met uitzondering van de Oude UB en het Huygensgebouw (enkel afhalen mogelijk).

Voor alle docenten: Tools en ondersteuning Remote teaching

Vanaf 23 maart zullen we zoveel mogelijk van het geplande onderwijs door laten gaan, maar dan online.

Vanaf maandag 16 maart gaat ter ondersteuning van medewerkers via de medewerkerswebsite een speciale website  over remote teaching in de lucht met uitleg over wat te doen, met heel veel tips en tools en met duidelijke lijnen naar de verschillende supportteams die er straks binnen en buiten de faculteit beschikbaar zijn. Er is een nieuw softwarepakket Kaltura Live Room gekocht waarmee  werkgroepen interactief kunnen worden gegeven. Dat komt tegelijk met de website beschikbaar.

Na de introductie van de website,  zal deze stap voor stap nog worden verbeterd.  

Thuiswerken

Werk zoveel als mogelijk thuis. Daarvoor is ter ondersteuning een omgeving ingericht op de medewerkersportal. Hier vind je alle informatie over werken op afstand, online vergaderen, contact met je collega’s, doorschakelen van je telefoon en meer. 

Update 15 maart 15:00u: Advies: keer terug uit het buitenland

De Universiteit Leiden instrueert alle studenten met studiegerelateerde reizen (ook in landen met groene of gele reisadviezen) zo snel mogelijk terug te gaan naar Nederland in verband met de reisrestricties die door steeds meer landen worden opgelegd.

De Universiteit Leiden helpt studenten waar mogelijk met terugkeer. Wanneer je er echter voor kiest om toch te blijven, is de universiteit niet aansprakelijk en kan mogelijk later geen hulp meer geboden worden. Zie voor meer informatie onze belangrijkste maatregelen en reisadviezen.

Update 14 maart 15.00ur: gebouwen grotendeels gesloten, verkiezingen uitgesteld

 • Alle gebouwen dus ook het Universitair Sport Centrum, Plexus en Beehive zijn gesloten voor studenten. 
 • De Universiteitsbibliotheek is gesloten om er te studeren. Lees meer over de de aangepaste dienstverlening van de UB 
 • Front-office Plexus is fysiek gesloten, maar wel telefonisch en per e-mail bereikbaar. Als je als student een afspraak hebt met een medewerker van het Student Support Service kun je die afspraak gewoon nakomen.
 • Naast al het fysieke onderwijs en de tentamens zijn ook alle evenementen afgelast t/m 31 maart. 
 • Studenten mogen geen studiegerelateerde reizen naar het buitenland maken die een link hebben met de Universiteit Leiden. Er worden geen punten toegekend voor werk in het buitenland bij reizen die zijn begonnen na dit besluit (12 maart 2020) en de universiteit is niet aansprakelijk.
 • Studenten die op 10 maart al in het buitenland waren, hebben contact met hun vaste contactpersoon. Indien niet direct noodzakelijk, worden zij niet gedwongen teruggehaald. Wie hulp wil, krijgt hulp. 
 • De verkiezingen voor de universitaire medezeggenschap zijn tot nader bericht uitgesteld. De kandidaatstelling op dinsdag 17 en woensdag 18 maart gaat niet door.

Update 14 maart 12.00u

Rond 15.00 uur plaatsen we een geactualiseerde update. 
 

Update 13 maart 19.00u: Werk zoveel mogelijk vanuit huis t/m 31 maart

Op 12 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Wij voeren deze maatregelen nu door bij onze universiteit. Een van de maatregelen is het thuiswerken. We vragen alle medewerkers nadrukkelijk om hieraan gehoor te geven en vanaf nu tot en met 31 maart thuis te gaan werken. Om deze manier dragen we bij aan het beheersbaar houden van een potentieel groot probleem voor de volksgezondheid. Wees daarom solidair en volg deze en andere instructies nauwgezet op. 

De regel voor alle medewerkers is: werk tot en met 31 maart zoveel als mogelijk vanuit huis. Voor elke werksituatie en medewerker kunnen de omstandigheden anders zijn. Stem met je leidinggevende af als je werk hebt dat je niet thuis kunt doen. Overleg ook als je werk hebt dat door de omstandigheden stil komt te liggen. Faculteiten en expertisecentra maken waar nodig richtlijnen om een en ander in hun context in goede banen te leiden. 

Maak vanuit huis gebruik van Webmail. Maandag volgt meer informatie over thuis werken, inloggen op je online werkomgeving en andere praktische zaken.

Update 13 maart 13:00u: Geen fysiek onderwijs t/m 31 maart, werk zoveel mogelijk thuis

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als  universiteit nemen, willen wij bijdragen aan de inperking en oplossing hiervan. We nemen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid serieus. In lijn met de op 12 maart afgekondigde maatregelen, betekent dit voor onze studenten en medewerkers het volgende:

Onderwijs

 • Al het fysieke onderwijs en tentamens zijn afgelast tot en met 31 maart.
 • De komende week (tot en met 20 maart) zijn alle vormen van onderwijs en toetsing afgelast. We gebruiken deze week om voor te bereiden welk onderwijs we vanaf 23 maart online (‘niet fysiek’) aan kunnen bieden, en op welke manier.
 • We vragen studenten niet naar de universiteit te komen. Studieplekken zijn gesloten,  de restaurants zijn beperkt geopend. Het is wel mogelijk om boeken af te halen of in te leveren in de boeklockers in de UB, Wijnhaven, Van Steenis en Pieter de la Courtgebouw. Meer informatie over de aangepaste dienstverlening van de UB
  De overige gebouwen zijn geopend, maar enkel voor medewerkers.
 • Ga thuis verder met zelfstudie.
 • Meer informatie over online onderwijs geven voor docenten volgt de komende week.

Oraties, promoties en voorlichtingsactiviteiten

 • Oraties zijn t/m 31 maart afgelast.
 • Promoties kunnen doorgaan, indien er maximaal 25 mensen bij de verdediging aanwezig zijn. Voor overige belangstellenden is een Livestram-verbinding mogelijk.
 • Alle voorlichtingsactiviteiten zoals Proefstuderen en Meeloopdagen zijn tot 31 maart afgelast. Bezoekers worden op een later moment over mogelijke alternatieven geïnformeerd.

Thuiswerken indien mogelijk

 • We vragen onze medewerkers om vanaf nu zoveel mogelijk thuis te werken. 
 • Meer informatie over de praktische zaken rondom thuiswerken volgt later vandaag.

Naast deze specifieke maatregelen vanuit de universiteit, gelden ook de algemene maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd voor iedereen in Nederland:

 • Blijf thuis wanneer je last hebt van verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn en/of koorts. Vermijd dan sociale contacten. Wanneer je klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD.
 • Alle evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt dus ook voor evenementen die op of door (onderdelen van) de universiteit zijn georganiseerd. Je zult door de organisatie van het desbetreffende evenement op de hoogte gesteld worden; wend je met eventuele vragen tot hen.

We begrijpen dat dit ingrijpende beslissingen zijn, die allerlei effecten kunnen hebben op bijvoorbeeld je studievoortgang, je onderzoek, of andere aspecten van je werk of studie. We proberen zoveel mogelijk problemen te ondervangen, maar hebben wellicht nog niet op al je vragen nu al een antwoord. We hopen op je begrip hiervoor, en rekenen op je medewerking om dit volksgezondheidsprobleem aan te pakken. Blijf deze webpagina volgen voor het laatste nieuws en updates.

Update 12 maart 19u: Vrijdag onder meer geen onderwijs en geen tentamens

De nieuwe besluiten van het kabinet vragen om enige tijd om te kijken hoe we dit in onze universiteit moeten implementeren. Dit is wat we nu weten en wat is besloten:

Maatregelen OP vrijdag 13 maart

 • Al het onderwijs gaat voor één dag niet door.
 • Alle tentamens op deze dag gaan niet door
 • De Masterdag gaat niet door.
 • Er stonden deze dag geen promoties gepland.
 • Gebouwen en UB zijn vrijdag 13 maart en het weekend gewoon open.

Maatregelen VANAF vrijdag 13 maart

 • Studenten mogen, tot nader order, niet meer naar het buitenland voor studiegerelateerde reizen.
 • Alle LUMC-onderwijsactiviteiten zijn in elk geval tot en met 27 maart geannuleerd.
 • De Hortus Botanicus is gesloten.

Houd de website in de gaten voor aanvullende informatie en hoe het onderwijs en tentamens volgende week georganiseerd worden. Overige besluiten, zoals bijvoorbeeld over thuiswerken en online colleges, moeten nog worden genomen en worden later gecommuniceerd op deze pagina.

Update 12 maart 1700u: Tentamens op 13 maart gaan door

Alle tentamens die gepland staan voor vrijdag 13 maart gaan door zoals gepland.

De overige gevolgen van de vandaag afgekondigde maatregelen van de overheid maken we zo snel mogelijk op deze pagina bekend.

Update 12 maart 15.30u: Masterdag afgelast, overige implicaties overheidsmaatregelen volgen

Zojuist heeft premier Mark Rutte een persconferentie gegeven waarin een aantal maatregelen voor het onderwijs is afgekondigd, die ook de universiteit raken. Wij bekijken op dit moment wat deze voor de Universiteit Leiden betekenen en hoe wij deze kunnen implementeren. We verzoeken je enig geduld te hebben en deze pagina in de gaten te houden voor het laatste nieuws.

Masterdag afgelast
De Masterdag op vrijdag 13 maart is afgelast. Alle bezoekers zijn hierover geïnformeerd, evenals docenten en studenten die voorlichting zouden geven. Voor de bezoekers wordt op gekeken welke alternatieven wij kunnen bieden om hen toch op passende wijze van informatie te voorzien over de masteropleiding(en) waarin zij geïnteresseerd zijn.

Update 12 maart 12u: geen veranderingen

Er zijn geen wijzigingen in de maatregelen van de universiteit ten opzichte van de laatste update (11 maart).

Update 11 maart: Onderwijs in LUMC deels gestaakt, Masterdag gaat door

Vanaf donderdag 12 maart wordt al onderwijs met direct patiëntencontact in de bachelors Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Klinische technologie afgelast. Dit is een voorzorgsmaatregel om de continuïteit van de patiëntenzorg in het LUMC te waarborgen. De studenten zijn hierover door het LUMC geïnformeerd. Alle andere onderwijsactiviteiten op de universiteit gaan gewoon door.

De Masterdag op vrijdag 13 maart gaat door. Bezoekers en voorlichters hebben instructies ontvangen in lijn met onze voorzorgsmaatregelen. We vragen alle aanwezigen de aanwijzingen voor infectiepreventie in acht te nemen: geen handen schudden, nies of hoest in je elleboog of in een tissue, en was regelmatig je handen.

Update 10 maart: Colleges gaan door zoals gepland

Alle colleges en andere bijeenkomsten in Leiden en Den Haag zullen plaatsvinden zoals gepland. We kunnen ons natuurlijk voorstellen dat u zich zorgen maakt, maar zolang een ieder zich aan de RIVM-richtlijnen houdt (handhygiëne, geen handen schudden, thuisblijven wanneer ziek), kan er veilig worden gewerkt en samengekomen. Als u als docent of als student toch van mening bent dat er redenen zijn om daarvan af te wijken, dan is dit iets om vooraf te bespreken met uw leidinggevende, studieadviseur of andere contactpersoon. Het College van Bestuur, het crisisteam, de VSNU en allen betrokken bij deze afwegingen, bekijken voortdurend hoe de lijn van de Universiteit Leiden moet zijn. Daarbij wordt niet lichtvaardig besloten. Als u zelf, zonder overleg een andere afweging maakt, draagt dat niet bij aan de rust op de universiteit.

Update 10 maart: Masterdag en promoties gaan door onder voorwaarden

De Masterdag, promoties en andere evenementen vinden doorgang. De organisator draagt er zorg voor dat de hygiëneadviezen van het RIVM worden medegedeeld en zo nodig toegelicht. Voor deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn, worden oplossingen als Skype georganiseerd. Belangrijke afspraak is natuurlijk dat mensen die ziek zijn niet naar de universiteit komen. Ook worden er geen handen meer geschud. Organisatoren houden er overigens wel rekening mee dat buitenlandse gasten hun bezoek mogelijk moeten afzeggen, en dat dit soms zelfs een reden kan zijn om het evenement te annuleren.

Update 9 maart: Schud elkaar niet de hand

Op advies van het RIVM worden de bestaande hygiënemaatregelen op de Universiteit Leiden uitgebreid met een extra maatregel, namelijk dat we een ieder verzoeken geen handen te schudden.

Update 8 maart: In- en uitreizen bemoeilijkt

Houd er rekening mee dat reizigers vanuit Nederland tegen beperkingen op kunnen lopen, omdat landen reizigers uit ‘coronalanden’ niet toelaat.

Sommige landen, zoals bijvoorbeeld Italië, laten geen mensen uitreizen. Houd er rekening mee dat mensen door overmacht niet naar Nederland kunnen afreizen.

Update 8 maart: Advies inwoners Noord-Brabant

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Dit geldt dus ook de studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die in Noord-Brabant wonen.

Update 6 maart: Besmetting vastgesteld bij FSW-medewerker

Van een medewerker van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) is vastgesteld dat diegene besmet is met het coronavirus. Deze collega zit in thuisquarantaine en is lang voordat de ziekteverschijnselen optraden niet op de universiteit geweest. Naar omstandigheden gaat het goed. De huisgenoten van deze medewerker zijn op advies van de GGD ook in thuisquarantaine gegaan.

Update 5 maart: Aangescherpt reisadvies studenten

Er gelden aangescherpte regels voor (groepen) studenten die verbonden aan de universiteit een reis gaan maken. Dit gaat om bijvoorbeeld studiereizen, reizen voor een cursus of werkgroep, of reizen van studieverenigingen voor zover de universiteit daaraan bijdraagt of verantwoording voor draagt. Onderstaande geldt niet voor reizen die studenten in eigen tijd/op eigen gelegenheid maken.

 1. Studenten mogen niet afreizen naar gebieden met een oranje of rood reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken (dit is de standaardprocedure). Dit geldt sinds 10 maart onder meer voor heel Italië.
 2. Nieuw beleid is dat een reis naar een gebied dat vanwege corona een GEEL reisadvies heeft moet worden goedgekeurd door het Internationaal Incidententeam (IIT) van de universiteit. Dit geldt vooralsnog voor reizen met een vertrekdatum vanaf 4 maart tot 1 juni 2020.  Een aanvraag kan via de facultaire contactpersoon worden ingediend bij het IIT via Afdeling Veiligheidszaken.
  Het IIT heeft op 4 maart het besluit genomen om reizen naar gele gebieden in de volgende landen niet toe te staan: Zuid-Korea, Japan, Singapore, Hongkong. Ook dit geldt voor reizen met een vertrekdatum vanaf 4 maart tot 1 juni 2020. Op 1 april (of eerder indien mogelijk) wordt deze regeling heroverwogen.
 3. Studenten die al in het buitenland zijn, kunnen worden geconfronteerd met een gewijzigd reisadvies. Neem in dit geval contact op met de studieadviseur, het international office of de buitenlandcoördinator. Wijzigt het reisadvies naar oranje of rood, dan wordt de student teruggehaald naar Nederland. Bij terugkeer gelden de RIVM-richtlijnen: bij de geringste gezondheidsklachten bel je de huisarts of lokale GGD. Wijzigt het reisadvies naar geel, dan wordt in overleg besloten of terugreizen wenselijk is.
  Het is belangrijk dat je geen gezondheidsklachten hebt op het moment dat je terugkeert naar Nederland. Heb je wel klachten, dan wordt het advies van een arts of de GGD gevraagd. De studieadviseur, het international office of de buitenlandcoördinator kunnen tevens advies vragen bij het IIT. Dit advies is dan leidend.

Update 4 maart: Geen besmetting LUC-student

Een student van het Leiden University College The Hague (LUC) heeft eerder enkele dagen in isolatie gezeten in het universiteitsgebouw aan het Anna van Buerenplein in Den Haag. De resultaten van de tweede test wezen uit dat er geen sprake is van coronabesmetting bij deze student. De isolatie is opgeheven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.