Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Augustus

Alle coronavirus-updates die in augustus 2020 zijn verschenen.

Update 25 augustus: Nieuw campusprotocol coronamaatregelen van kracht

Vanaf 31 augustus is het nieuwe campusprotocol van kracht. In dit protocol staan alle regels en richtlijnen voor studeren en werken op de Universiteit Leiden. Met de start van het nieuwe collegejaar mag er – beperkt – weer onderwijs op locatie worden gegeven. Daardoor is het van belang dat iedereen goed weet wie er naar de universiteit kan komen en wat daar de gedragsregels zijn. 

Update 21 augustus: Toestemming nodig voor introductie- en wervingsactiviteiten verenigingen

Wil je vanuit een studie-, studenten- of sportvereniging een activiteit organiseren om nieuwe leden te werven of te introduceren? Vanwege het coronavirus heb je daarvoor toestemming nodig van de veiligheidsregio en in sommige gevallen ook van de universiteit. Lees er meer over op onze studentensite.

Update 19 augustus: Quarantaineperiode teruggebracht naar 10 dagen

In lijn met de door de overheid op 18 augustus afgekondigde maatregelen, verkort ook de Universiteit Leiden de quarantaineperiode naar 10 dagen. Medewerkers en studenten die recent terugkeerden uit een land/regio met een oranje of rood reisadvies (waarvoor de overheid thuisquarantaine adviseert), mogen gedurende 10 dagen niet naar de universiteit komen. De actuele reisadviezen vind je op nederlandwereldwijd.nl

Update 18 augustus: Voorbereiding campusprotocol, thuisquarantaine en luchtverversing

Campusprotocol in de maak

Op 31 augustus start het nieuwe collegejaar 2020-2021. Gelukkig kan er dan weer – beperkt - onderwijs in onze gebouwen plaats vinden. Dit betekent dat er weer veel studenten en docenten en andere medewerkers in onze gebouwen zullen komen. De afgelopen maanden zijn de gebouwen hierop voorbereid, onder andere met kuchschermen, looproutes, instructies bij liften en trappen, per ruimte een maximaal aantal personen en extra mogelijkheden tot desinfectie van handen. Kom je in een van onze gebouwen, volg deze aanwijzingen dan op.

We bereiden tevens een campusprotocol voor, waarin alle richtlijnen voor studeren en werken op de universiteit kort worden toegelicht. Dit protocol wordt deze week besproken en op 25 augustus gepubliceerd. In de aanloop naar en bij de start van het nieuwe collegejaar zullen we op diverse manieren studenten en medewerkers attenderen op alle regels die er gelden.

Thuisquarantaine

Heb je recent gereisd? Controleer of je in thuisquarantaine moet gaan. Let op: de universiteit hanteert een strikter beleid dan de overheid. Wanneer de overheid het advies geeft om in thuisquarantaine te gaan na terugkeer uit een specifiek land/gebied, mogen studenten en medewerkers niet naar de universiteit komen. 

In principe geldt een advies tot thuisquarantaine voor landen waar het reisadvies rood of oranje is vanwege corona. De actuele reisadviezen vind je op nederlandwereldwijd.nl, daarbij staat vermeld wanneer thuisquarantaine wordt geadviseerd. Medewerkers en studenten mogen dan 14 dagen niet naar de universiteit komen.

Luchtverversing

Alle onderwijsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Op de plekken waar mechanische ventilatie aanwezig is, is de luchtverversing goed. Deze ventilatie wordt een uur eerder gestart en twee uur later gestopt dan normaal en er vindt geen recirculatie plaats. Alle systemen verversen op overcapaciteit, omdat er vanwege de maatregelen minder mensen aanwezig zijn in de gebouwen en ruimtes. Niet alle werkplekken en vergaderruimten zijn overigens voorzien van mechanische ventilatie, deze ruimten dienen geventileerd te worden door het openen van ramen (wanneer dit kan).

Gebruik géén kleine airco-units en/of ventilatoren in ruimtes waar meerdere mensen werkzaam zijn. Kleine airco-units die worden gebruikt voor het koelen van één ruimte halen meestal lucht uit die ruimte die na koeling weer wordt teruggeblazen. Ventilatoren recirculeren eveneens lucht in dezelfde ruimte. Ventilatoren kunnen wel worden gebruikt voor een open raam om de verspreiding van verse lucht in de ruimte te bevorderen. Voorkom hierbij dat de buitenlucht langs een persoon in de richting van een andere persoon wordt geblazen.

Update 7 augustus: Introweken gaan door met beperkingen, KMT's studentenverenigingen niet

Op donderdag 6 augustus heeft het kabinet maatregelen aangekondigd omtrent de introductie- en kennismakingsweken voor studenten. Introductieweken mogen onder voorwaarden doorgang vinden. Voor de studenten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden betekent dit het volgende:

De introductieweken EL CID, HOP en OWL kunnen doorgang vinden. In de zorgvuldige voorbereiding op deze programma’s in de afgelopen maanden is reeds rekening gehouden met alle maatregelen. Ook is er veelvuldig afstemming geweest met de gemeenten en GGD. Dat heeft geresulteerd in programma’s bestaande uit een online gedeelte en in alle drie de weken een fysiek deel van minimaal één dag. Hierbij komen studenten in kleine groepjes naar Leiden of Den Haag om kennis te maken met elkaar, de stad, hun studie en het studentenleven. Deze dag heeft geen avondprogramma, en de onderdelen zijn dusdanig opgezet dat de 1,5 meter afstand en andere voorzorgsmaatregelen altijd gehandhaafd worden. De programma’s van onze introductieweken voldoen daardoor reeds aan de door het kabinet gestelde beperkingen.

De fysieke kennismakingstijd (KMT) van studentenverenigingen kan geen doorgang vinden. Studentenverenigingen houden de eigen (aspirant-)leden op de hoogte; vanzelfsprekend onderhoudt ook de universiteit nauw contact met de verenigingen.

We drukken onze studenten, zowel de nieuwe eerstejaars als onze huidige bachelor- en masterstudenten, op het hart om zich aan de coronamaatregelen te houden, geen activiteiten te organiseren buiten het officiële programma van de introductieweken, en sociale contacten te beperken, om zo het risico op verspreiding van het virus te beperken

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.