Universiteit Leiden

nl en
Dossier

April

Alle cornoavirus-updates die in april 2020 zijn verschenen.

Update 30 april
 

Onderwijs in 2020-2021
We zijn begonnen met de voorbereiding op het nieuwe collegejaar dat in september 2020 start. We moeten daarbij rekening houden met verschillende scenario’s. Het zijn en blijven namelijk onzekere tijden, maar één ding weten we zeker: we willen ook in het nieuwe collegejaar onze huidige en nieuwe studenten onderwijs van hoge kwaliteit bieden. Dat vergt een goede voorbereiding, flexibiliteit en creativiteit. We kijken daarbij niet alleen naar het onderwijs zelf, maar ook naar manieren waarop we onze studenten een warm welkom kunnen bieden. Binnen de studie, in het Leids studiesysteem, en ook in het studentenleven. En we zoeken naar een alternatief voor de introductieweken EL CID, HOP en OWL die niet door kunnen gaan in de traditionele vorm. Ook scenario’s voor een anderhalvemeter-universiteit zijn we aan het uitwerken. Wat is er straks mogelijk in onze gebouwen voor ons onderzoek en onderwijs? We realiseren ons dat er veel vragen zijn over de (nabije) toekomst en we begrijpen dat deze onzekerheid vervelend is. In deze updates informeren we je zodra er meer duidelijkheid is.

Live Vragenuur Gemeente Leiden
Vanavond, donderdag 30 april, om 20.00 houdt de Gemeente Leiden een live vragenuur op Facebook. Burgemeester Henri Lenferink en gemeentesecretaris Pim van Vliet beantwoorden vragen over corona op het gebied van handhaving en de dienstverlening van de gemeente. Ga vanavond naar de Facebookpagina van de gemeente Leiden.
De regels uit de noodverordening die relevant zijn voor studenten staan ook op onze studentenwebsite 

Update 24 april

Doorstroom van bachelor naar master: uiterlijk 15 mei duidelijkheid
Normaal kunnen studenten pas aan hun master beginnen op het moment dat ze hun bachelor hebben afgerond. Maar omdat we ons in een bijzondere situatie bevinden willen de universiteiten een oplossing bieden aan derdejaars bachelor- en schakelstudenten die studievertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen en willen beginnen aan een master in het studiejaar 2020-2021. Op dit moment wordt per opleiding bekeken wat de beste oplossing is. Vóór 15 mei wordt per masteropleiding aan aankomende studenten duidelijkheid geboden over de voorwaarden voor instroom.

Printen in UB voor studenten
Vanaf 28 april kunnen studenten van de Universiteit Leiden op afspraak printen in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. Kijk op de website van de Universiteitsbibliotheek om een afspraak te maken

Studenten: word Maatje voor Thuis bij Schoolwerk
Heb je nu tijd ‘over’ en wil je die op een nuttige manier gebruiken? De gemeente Leiden zoekt studenten die schoolgaande kinderen willen helpen. Als Maatje voor Thuis bij Schoolwerk begeleid je een kind tussen 4-16 jaar enkele uren per werk bij zijn/haar schoolwerk of huiswerk. Interesse? Meld je voor 28 april aan! Meer informatie 

Voorkom boetes: vorm geen groepen en houd afstand
Als laatste een waarschuwing voor onze studenten: volgens de noodverordening van de gemeente Leiden worden studenten die samen in één huis wonen, niet gezien als een huishouden. Houd hier rekening mee als je dit weekend van de zon gaat genieten: vorm geen groepen van 3 of meer mensen, en houdt 1,5 meter afstand. Meer informatie 

Update 22 april: Gevolgen verlenging maatregelen


Het kabinet heeft op 21 april nieuwe maatregelen aangekondigd en veel bestaande maatregelen verlengd tot 20 mei. In deze update de gevolgen voor de Universiteit Leiden.

Evenementen tot 1 september niet mogelijk
Volgens het kabinetsbesluit mogen er in ieder geval tot 1 september geen evenementen plaatsvinden. Dit betekent dat ook evenementen van de universiteit, zoals de opening van het academisch jaar, de introductieweken (EL CID, Hague Orientation Programme, Orientation Week Leiden), helaas niet op de traditionele manier kunnen doorgaan. We begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is en bekijken nu welke alternatieven mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van online introducties. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit melden in onze updates en aan onze aanstaande studenten.

Coronamaatregelen verlengd tot 20 mei
Het kabinet heeft aangekondigd dat de meeste bestaande coronamaatregelen verlengd worden tot 20 mei. Dit betekent dat ook dat de universitaire maatregelen die golden t/m 28 april verlengd worden tot 20 mei. Deze week komt er een nieuwe zogeheten service brief uit van het ministerie van OCW met handreikingen waarmee universiteiten en hogescholen invulling kunnen geven aan de implementatie van de corona-maatregelen tot 20 mei in het hoger onderwijs. Het is mogelijk dat naar aanleiding hiervan nog wijzigingen komen in onze maatregelen. Indien dit het geval is, zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken.

Promoties
Gezien de verlenging van de beperkende maatregelen wordt promovendi dringend geadviseerd om hun promoties bij voorkeur online te laten plaatsvinden, en niet door te schuiven naar volgend collegejaar. We snappen dat dit voor velen teleurstellend kan zijn, maar anders zullen promoties mogelijk lang - wellicht zelfs tot in het nieuwe kalenderjaar - uitgesteld worden. Bureau Pedel neemt contact op met de promotoren van alle geplande promoties. Als evenementen weer zijn toegestaan, zal er een feestelijke ceremonie komen in de Pieterskerk voor alle onderzoekers (met familie en vrienden) die in deze tijd online promoveren. 

Update 21 april: Nieuw Strategisch Plan uitgesteld en online sporten USC

Nieuw Strategisch Plan uitgesteld
Het nieuwe Strategisch Plan, waarin de koers van de universiteit voor de komende vijf jaar wordt uitgezet, is uitgesteld en zal nu in februari 2022 uitkomen. Dat heeft het college van bestuur besloten, omdat de coronacrisis nu veel extra inspanningen vraagt en een aantal geplande bijeenkomsten niet kan doorgaan. Meer informatie

Online sporten bij het USC
Hoe blijf je fit in tijden van quarantaine? Het Universitair Sportcentrum Leiden biedt via haar social media-kanalen live lessen, zoals yoga, hiphop of coretraining. Ook vind je er korte en lange workoutvideo's voor elk moment van de dag, en deelt het sportcentrum wetenschappelijk onderbouwde artikelen over bijvoorbeeld sport, voeding en slaap. Dus kun je zelf ook wel een sportieve break gebruiken van je thuiswerk of -studie? Volg het USC Leiden op  FacebookInstagram of YouTube. Stay safe, stay fit! Meer informatie

Update 20 april: Standpunt onderzoek proefpersonen

De (aangescherpte) maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, hebben grote impact op het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen. Uitgangspunt is dat de veiligheid en het welzijn van proefpersonen en wetenschappers voorop staat. Op basis van het Europese richtsnoer en de adviezen van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), hebben de Universiteit Leiden en het LUMC een universitair standpunt inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten opgesteld. Je vindt het volledige standpunt (in pdf) ook in het online dossier over onderzoek

Update 17 april: scenario’s na 28 april, onderwijs op afstand


Crisisteam werkt aan scenarios na 28 april
Het kabinet heeft verschillende corona-maatregelen genomen die tot 28 april gelden. Naar verwachting zal premier Rutte op 21 april bekendmaken wat er na die tijd zal gebeuren. Op dit moment weten we natuurlijk nog niet wat de uitkomsten zullen zijn. De maatregelen kunnen worden verlengd, maar er kan ook sprake zijn van enige versoepeling.

Het Centraal Crisisteam (CCT) van de Universiteit Leiden is op dit moment druk bezig om te anticiperen op de mogelijke uitkomsten. Om dat zo goed mogelijk voor te bereiden, worden er verschillende scenario’s uitgewerkt. Het gaat om scenario’s voor de korte en de langere termijn.

Korte termijn
Eén mogelijke uitkomst is dat de maatregelen na 28 april (iets) worden versoepeld, met toepassing van de anderhalve meter afstand. Dat roept natuurlijk de vraag op hoe er binnen die nieuwe veiligheidsregels weer op locatie gewerkt zou kunnen worden. Daarom inventariseert het CCT momenteel alle ruimtes in onze gebouwen, en wordt er onderzocht of er aanvullende veiligheidsvoorzieningen nodig zijn. Ook wordt komende week in nauw overleg met de faculteiten en expertisecentra bekeken welke activiteiten met prioriteit toegang dienen te krijgen tot de gebouwen, zodat we op een veilige manier zo optimaal mogelijk van de gegeven ruimte gebruik kunnen maken.

Langere termijn
Het CCT denkt natuurlijk ook na over de situatie op de langere termijn. Zo worden er scenario’s geschetst voor het nieuwe collegejaar. Wat als de colleges ook dan nog (deels) digitaal moeten? En hoe verwelkom je nieuwe studenten als de introductieweken niet door kunnen gaan? Maar ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat docenten in de zomer weer een beetje op adem komen? Door deze vragen nu al te bespreken, zijn we beter voorbereid op mogelijke scenario’s in de wat verdere toekomst.

Nieuwe online bron voor ondersteuning bij onderwijs op afstand
De Universiteit Leiden heeft een nieuwe website gelanceerd voor ondersteuning bij onderwijs op afstand voor docenten en medewerkers. Deze website vervangt de Screensteps-website die in de eerste dagen van de COVID-19-crisis is opgezet en zal voor de komende periode dé online bron zijn voor informatie en ondersteuning bij onderwijs op afstand. Zie deze mededeling voor meer informatie.

Update 16 april: voorkom boetes door groepsvorming


Ga je samen met anderen naar buiten? Houd je dan aan de richtlijnen over groepsvorming. Als je dat niet doet, riskeer je een boete. Je mag met maximaal drie personen samen zijn. Daarbij moet je steeds minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Let op: dit geldt ook voor huisgenoten! Zie deze mededeling voor meer informatie.

Update 15 april: computerbeveiliging en selectieminoren


Aanvullende beveiliging voor Office 365, OneDrive en Teams
Vanaf 22 april zal bij het gebruik van Office 365, OneDrive en Teams aanvullende beveiliging via multifactor authentication (MFA) nodig zijn. De universiteit gaat MFA inzetten voor de veiligheid van informatie bij het thuiswerken. Meer informatie en de handleiding voor MFA staan op de medewerkerswebsite 

Deadline selectieminoren: 15 april
De deadline voor het aanmelden voor selectieminoren is vandaag, 15 april. In deze lijst kun je zien of de minor van jouw keuze een selectieminor is (of kijk in de E-studiegids). 

Update 14 april: Problemen met Kaltura (door internetverbinding)


Nu iedereen werkt of studeert vanuit huis, wordt de internetverbinding soms traag waardoor systemen zoals Kaltura niet goed werken. Ervaar je problemen met Kaltura? Kijk dan hier voor mogelijke oplossingen.

Update 9 april: Universitaire verkiezingen, veiliger thuiswerken, hou vol


Universitaire verkiezingen
Vanwege de coronamaatregelen zijn de verkiezingen voor de student- en personeelsgeleding van de Universiteitsraad en de faculteitsraden uitgesteld tot de week van 25 mei. Je kunt je voor één van deze raden kandidaat stellen. Heb je duidelijke ideeën over de koers van de universiteit? En wil je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van onderhandelen en beoordelen van beleid? Stel je dan kandidaat - van 20 t/m 24 april - voor de universitaire verkiezingen. Lees meer hierover in de verkiezingsmededeling. 

Aanvullende beveiliging Office 365, OneDrive en Teams 
Om veiliger thuis te werken is het vanaf 22 april niet meer mogelijk om alleen met je ULCN-gegevens in te loggen op Teams, Office 365 en OneDrive. Er is dan nog een extra beveiligingsstap nodig: je moet je inlog bevestigen in de app Microsoft Authenticator, die je op je mobiele telefoon installeert. Je account is zo extra beveiligd tegen hackers en andere kwaadwillenden. Lees meer hierover in de mededeling over aanvullende beveiliging.

Hou vol
We wensen iedereen een fijn lang paasweekend. We herhalen graag de oproep van premier Rutte: Hou vol en blijf de RIVM-richtlijnen volgen. Speciaal voor onze studenten: Heb je zorgen en behoefte aan steun, tips of een luisterend oor? Lees in dit artikel met adviezen voor studenten waar je – ook in het paasweekend – terecht kan.

Update 8 april: Poll over thuiswerken, RIVM-richtlijnen in andere talen


Vul poll (1 minuut) in over thuiswerken
Na een paar weken thuiswerken zijn we benieuwd hoe het de medewerkers (academische staf en andere medewerkers) vergaat. Daarom heeft het projectteam Remote Teaching & Testing een korte (anonieme) vragenlijst gemaakt via Qualtrics. De poll bestaat uit vier gesloten vragen en één open vraag. Vul de poll in

RIVM-richtlijnen in andere talen  
Bent u of kent u een medewerker of student die graag de richtlijnen van het RIVM in een andere taal wil lezen? De website van het RIVM heeft een Engelstalige sectie over de bestrijding van het coronavirus: RIVM.nl/en/novel-coronavirus
Daarnaast zijn de richtlijnen in vier andere talen als pdf beschikbaar. Download ze hier in het ArabischFransSpaans en Turks. Of download ze op de website ludejo.eu/corona

Update 6 april

Aanmelddeadlines in sommige gevallen verschoven
De deadline voor niet-EU/EER-studenten voor toelating voor een bachelor- of masteropleiding is verschoven naar 1 mei, de deadline voor de aanvraag van visa is verschoven naar 15 juni. 
Voor de masteropleidingen met een capaciteitsbeperking (selectie) is de aanmelddeadline voor alle studenten verschoven naar 15 juni. Dit geldt niet voor de masteropleiding Farmacie en masteropleiding Biomedical Science; voor deze opleidingen blijft de deadline 1 april. Zie de FAQs over aanmelding en toelating voor alle aanmelddeadlines

Beschikbaarheid onderzoeks- en onderwijstools
Voor onderwijs en in het onderzoek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse ict-applicaties. Het ISSC werkt hard aan de beschikbaarheid van applicaties vanuit huis. Op de pagina ‘Applicaties voor onderzoek en onderwijs’ staat een overzicht van de reeds beschikbare programma’s, en hoe deze thuis te gebruiken zijn.

Informatie van gemeentes omtrent corona
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ook hun effect op de dienstverlening van en regels in de gemeentes Leiden en Den Haag. Dat is voor veel van onze studenten en medewerkers die in deze steden wonen van belang. Zowel de gemeente Leiden als de gemeente Den Haag hebben op hun website de praktische informatie en meest gestelde vragen op een rij gezet.

COVID-radar app van het LUMC
Om een goed en actueel beeld te krijgen van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt, heeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de app COVID Radar gelanceerd. Iedereen kan helpen door de app te downloaden en regelmatig (het liefst dagelijks) een korte vragenlijst over zijn/haar gezondheid en gedrag in te vullen. De gegevens worden door wetenschappers van het LUMC gebruikt om zicht te krijgen op hoe de epidemie zich ontwikkelt, wie er grotere risico’s loopt, wat het effect van social distancing is en waar en wanneer we een zorgvraag kunnen verwachten. Meer informatie en hoe je de app kunt downloaden op de website van het LUMC

Update 3 april 16:30u: Toegang voor onderzoekers en bijwerken besturingssysteem


Toegang tot gebouwen voor onderzoek
Ten minste tot en met 28 april blijft de hoofdregel dat we thuiswerken. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. In een aantal gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk bij kritische processen en vitale functies zoals dierverzorging, corona-gerelateerd onderzoek, langlopend laboratoriumonderzoek dat niet gestaakt kan worden zonder grootschalig verlies van gegevens en het in werking houden van cruciale onderzoeksapparatuur. De decaan stelt binnen bovenstaande kaders vast voor welk onderzoek een uitzondering geldt. Het is niet toegestaan nieuwe experimenten te starten. 

Onderzoek dat bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus wordt, met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften, maximaal gefaciliteerd. In alle gevallen worden passende veiligheidsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie en beperking van het aantal personen per ruimte.

Is je besturingssyteem bijgewerkt?
Werk je thuis op je eigen PC of laptop? We gaan er vanuit dat je met Windows 10/MacOS High Sierra (of nieuwer) werkt en dat je de nieuwste beveiligingsupdates installeert. Het is voor jouzelf en voor de beveiliging van het universiteitsnetwerk van groot belang dat je werkt met software die up-to-date is. Lees er meer over.

Update 2 april 17.00u: Gebruik Zoom niet toegestaan, beveilig je thuiscomputer en protocol voor online promoties


Beveilig je computer thuis
Medewerkers (en studenten) werken inmiddels grotendeels vanuit huis, maar niet ieders thuiswerkcomputer heeft de laatste updates. Dat maakt je thuisnetwerk maar ook de universiteit extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. Beveilig daarom nu je thuiscomputer in vier stappen, lees hier hoe dit moet.

Gebruik van de app Zoom niet toegestaan
De Universiteit Leiden staat geen gebruik van Zoom toe. Er zijn vanuit privacy-oogpunt risico’s aan het gebruik van deze app verbonden, die momenteel onderwerp van onderzoek zijn. Zoom verkoopt of deelt persoonsgegevens met derden. Ook de functie Attendee Attention Tracking die de app biedt is risicovol. De universiteit beschikt over veiligere alternatieven, zoals Kaltura LiveRoom en Microsoft Teams. 

Als je toch wordt uitgenodigd voor een Zoom-meeting, bijvoorbeeld door een partij buiten de universiteit, houd je dan aan de volgende richtlijnen:

  • Zet de cookie-instellingen in je browser op minimaal/noodzakelijk om tracking cookies te ontwijken;
  • Neem geen meetings op;
  • Deel geen documenten/bestanden via Zoom, en download ook geen bestanden die gedeeld worden;
  • Gebruik altijd een wachtwoord voor de meeting;
  • Zet je audio en video standaard op mute en schakel ze pas aan indien je deelneemt aan de meeting;
  • Zet als host niet de functie attendee attention tracking aan.

Protocol digitale promoties
Promovendi die hun verdediging na 6 april gepland hebben staan, kunnen ervoor kiezen deze online te laten plaatsvinden. Het protocol voor digitale promoties staan online op de website over onderzoek doen op afstand.

Update 1 april – 17.00u: Verlenging maatregelen, promoties, nieuw dossier over onderzoek en andere belangrijke instructies online


Maatregelen verlengd t/m 28 april
In lijn met het kabinetsbesluit van 31 maart worden alle universitaire maatregelen die golden tot en met 6 april (zoals thuiswerken) verlengd t/m 28 april. Het kabinet heeft aangekondigd om op 21 april een nieuw besluit te nemen. Naar aanleiding daarvan zal de universiteit zo spoedig mogelijk besluiten welke maatregelen er nodig zijn na 28 april. 

Promoties  
Vanwege de verlenging van de maatregelen kunnen fysieke promotieceremonies in ieder geval t/m 28 april niet doorgaan. Vanaf 6 april hebben promovendi de keuze om hun promotie online te laten plaatsvinden of deze uit te stellen. De pedel neemt contact op met de promotoren om hier afspraken over te maken. 

Dossier Onderzoek op afstand
Vandaag staat een nieuw dossier online over onderzoek in tijden van corona. Lees hoe het onderzoek door kan gaan. In het dossier staat onder andere actuele informatie over gewijzigde procedures rond onderzoeksubsidies, ondersteuning en toegang tot onderzoeksfaciliteiten. 

Handleiding digitaal toetsen 
De Handleiding digitaal toetsen voor docenten staat online. Lees meer over tools en tips voor de diverse online tentamenvormen en manieren van surveilleren.  

Code of Conduct online onderwijs 
De nieuwe Code of Conduct voor onderwijs op afstand staat online. Deze gedragscode voor studenten en docenten bevat richtlijnen voor het lesgeven en leren via digitale leeromgevingen en gaat onder andere in op privacy en online etiquette.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.